Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Sprzedawanie na odległość po nowemu

0
Podziel się:

Nowe prawo konsumenckie ma ujednolicić zasady polskich ustaw i dyrektyw unijnych.

Sprzedawanie na odległość po nowemu
(Nyul/Dreamstime)
bEDQWymZ

Nowoczesna technika pozwala na zawieranie umów praktycznie o każdej porze dnia i w każdym miejscu. Wygodne, ale często problemotwórcze. Dzieje się tak, ponieważ konsumenci zawierający umowy na odległość to grupa prawnie uprzywilejowana. To co jest prawidłowe w stosunkach b2b, w relacjach z konsumentami może stanowić rażące naruszenie prawa.

Nowe prawo konsumenckie ma ujednolicić zasady polskich ustaw i dyrektyw unijnych. Jedna ustawa o prawach konsumentów zastąpi dotychczasowe akty regulujące zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. Czy będzie łatwiej w e-biznesie? Sprawdźmy to.

Meritum zmian

Ustawa o prawach konsumentów ureguluje obowiązki i zasady oraz tryb zawierania z konsumentami umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Nowe będą zasady tzw. _ prawa do namysłu _, czyli przysługującego konsumentom prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Ustawa ureguluje też kwestie umów związanych z usługami finansowymi, zawieranych bez jednoczesnej obecności stron.

bEDQWynb

Umowy poza prawem

Ustawa wprowadza dwa wyłączenia. Po pierwsze, nie będzie miała zastosowania do umów zawieranych na odległość, których wartość nie przekracza 10 euro. Trzeba zaznaczyć, że ustawowy próg wartości dotyczy całej umowy, a nie ceny pojedynczej zakupionej rzeczy. Drugie wyłączenie dotyczy umów związanych z nabywaniem i przenoszeniem własności nieruchomości lub praw do nieruchomości.

Pisemne potwierdzenie oferowanych warunków

Projektowana ustawa nakłada na przedsiębiorcę obowiązek pisemnego potwierdzenia ustalonych przez telefon warunków. Umowa okaże się być nieważną, jeżeli konsument nie otrzyma pisemnego potwierdzenia najpóźniej w chwili wydania rzeczy.

bEDQWynh

Potwierdzenie będzie musiało zawierać dane identyfikujące sprzedawcę jak i również główne cechy świadczenia, łączną cenę lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami. Ważne też będzie podanie sposobu i terminu spełnienia świadczenia oraz zasad rozpatrywania reklamacji.

Konsumenta trzeba też będzie poinformować o prawnej odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia, w tym treści usług posprzedażnych i gwarancji. Nie można zapomnieć o podaniu czasu trwania umowy oraz zasad automatycznego jej przedłużenia.

Milcząca zgoda

Ustawa reguluje w sposób jednoznaczny sprawę konsumenckiej zgody milczącej. Brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie nie będzie mógł być interpretowany jako zgoda na zawarcie umowy.

bEDQWyni

_ Prawo do namysłu _

Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy zostanie wydłużone uprzednio z 10 do 14 dni. Niepoinformowanie konsumenta o _ prawie do namysłu _ wydłuży możliwość zwrotu towaru do 12 miesięcy. Obowiązywać będzie jednolity formularz odstąpienia od umowy.

Chociaż ustawa o prawach konsumenta nałoży na przedsiębiorców nowe obowiązki, zakupy na odległość staną się wówczas bezpieczniejsze. Konsumenci chętniej będą z nich korzystać.

bEDQWynj
Czytaj więcej w Money.pl
Oto sposoby na dobrą pozycję w Google Zastosowanie tych porad spowoduje radykalny wzrost szansy na uzyskanie wysokiej pozycji w wyszukiwarce.
Kredyt dla firm przez internet. Jaka procedura? Wniosek przez internet, decyzja kredytowa nawet w trzy minuty, pieniądze na koncie maksymalnie następnego dnia i zero dokumentów.
Firma w internecie. Czego się boimy? Ponad 90 proc. małych i średnich firm w Polsce korzysta z internetu, ale stronę internetową ma niewiele ponad połowa.
bEDQWynC
wiadomości
wiadmomości
kraj
KOMENTARZE
(0)