Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Tysiące złotych za zgodę na ścianę

0
Podziel się

Kupując biuro lub sklep możemy mieć poważny problem z dostosowaniem ich do swoich potrzeb. Przeróbki wymagają zgody twórcy oryginalnego projektu - a ta może słono kosztować.

Tysiące złotych za zgodę na ścianę
(www.bumasquare.pl)
bEgTzzeJ

Kupując biuro możemy mieć poważny problem z dostosowaniem go do swoich potrzeb. Przeróbki wymagają zgody twórcy oryginalnego projektu - a ta może słono kosztować.

Spółka zbywała prawo własności nieruchomości gruntowych wraz ze sklepami. Sklepy wznoszone były na podstawie projektu sporządzanego na zamówienie sprzedającego. Umowa wykonania projektu uprawniała sprzedającego do wykorzystania projektu do realizacji inwestycji –sklepów – w dwóch konkretnych lokalizacjach. Prawa autorskie do projektu nie podlegały przeniesieniu, natomiast autor projektu upoważnił każdoczesnego_ Przyjmuje się zwyczajowo, że wynagrodzenie za zgodę na wprowadzanie zmian do projektu oscyluje w granicach 1-1,5 % wartości inwestycji. _ właściciela nieruchomości do dokonywania wszelkich zmian.

W trakcie negocjacji umowy zbycia nieruchomości okazało się, ze podmiot zainteresowany nieruchomościami chce je przebudować. Chcąc mieć pewność, iż będzie mógł dokonać przeróbek bez jakichkolwiek problemów, zażądał od sprzedającego zapewnienia architekta, iż nie ma on nic przeciwko zmianom w swoim projekcie. Architekt powołał się na swoje prawa związane z nienaruszalnością formy i treści utworu i wyraził możliwość udzielenia zgody na dokonanie konkretnych zmian w zamian za wynagrodzenie w wysokości około 1,5 % wartości obiektu, bądź zlecenie mu zaprojektowania przeróbek.

bEgTzzeL

Nie jest możliwe swobodne dokonywanie zarówno przez zamawiającego projekt architektoniczny, jak i następców prawnych zamawiającego, przeróbek w tym projekcie. Prawo do dokonywania zmian nie przysługiwałyby _ Często nabywcom projektu architektonicznego wydaje się, że nabywając projekt nabywają prawa autorskie do niego. _zamawiającemu, nawet w sytuacji nabycia praw autorskich do projektu. Sprzedaży podlegają co do zasady wyłącznie majątkowe prawa autorskie, a nie niezbywalne prawa osobiste obejmujące uprawnienia architekta do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, jak też do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Nie ma przeszkód, aby twórca wyraził pisemną zgodę na dokonywanie zmian w tym konkretnym projekcie, nie może być to jednak zgoda zbyt ogólna – tj do dokonywania przeróbek przez dowolny czas i w dowolnym zakresie. Umowa o wykonanie projektu musiałaby zawierać zapis, iż projektant wyraża zgodę na opracowywanie projektu, dokonywanie zmian i przeróbek w konkretnym
zakresie i najlepiej czasie. Najczęściej odbywa się to jednak za odpłatnością.

Przepisy nie regulują kwestii wysokości wynagrodzenia twórcy projektu czy koncepcji architektoniczej z tytułu stworzenia utworu, przeniesienia praw majątkowych do niego, czy też za wyrażenie zgody na wprowadzanie przez nabywcę projektu zmian do niego. Wynagrodzenie ma charakter umowny i jego granice nie są określone. Przyjmuje się zwyczajowo, że za zgodę na wprowadzanie zmian do projektu przeniesienie praw majątkowych wynagrodzenie twórcy oscyluje w granicach 1-1,5 % wartości inwestycji.

Niestety często nabywcom projektu architektonicznego wydaje się, że ZOBACZ TAKŻE:

bEgTzzeR

nabywając projekt nabywają prawa autorskie do niego. Jest to założenie błędne. Najczęściej nabywa się od twórcy egzemplarz projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego. Istotne jest, że przedmiotem nabycia jest właśnie egzemplarz projektu, stanowiący jedynie schematyczną formę zapisu danego utworu w postaci np. pisemnego i rysunkowego opracowania. Nabywca nie uzyskuje żadnych praw w odniesieniu do projektu, oprócz prawa stosowania projektu do jednej budowy. Jeśli nabywca chce użyć tego egzemplarza w innym celu niż wzniesienie budowli, a jest to możliwe, cel ten należy określić w umowie.

Autorka jest Radcą Prawnym i wspólnikiem w Kancelarii Rödl, Bramorski Kancelaria Prawna we Wrocławiu.

ZOBACZ TAKŻE:

bEgTzzfm
wiadomości
porady
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)