Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Umowy z firmą z zagranicy: o czym trzeba pamiętać?

0
Podziel się

Decyzja, prawo którego kraju właściwe jest dla umowy, może przynieść duże oszczędności.

Umowy z firmą z zagranicy: o czym trzeba pamiętać?
(Toshimself/Dreamstime.com)
bErkPiKt

Najważniejsze są zapisy dotyczące prawa właściwego dla umowy, jurysdykcji krajowej oraz klauzule pozwalające na zabezpieczenie płatności lub prawidłowego wykonania umowy.

Jednym zdaniem zawartym w treści umowy możemy sobie zapewnić możliwość korzystania z dużo tańszej pomocy prawnej. Może to brzmi banalnie, ale w czasach kryzysu dla przedsiębiorców liczy się każda złotówka.

Każdy stosunek prawny mający w sobie tzw. element międzynarodowy (obcy) musi podlegać określonemu prawu właściwemu. Jeżeli sami nie zadbamy o to, aby najbardziej nam znany, polski porządek prawny _ rządził _ naszą umową, to możemy się zdziwić przy pierwszej lepszej sytuacji kryzysowej z naszym międzynarodowym kontrahentem.

bErkPiKv

Zalety

Wybór prawa, któremu ma być poddana nasza umowa ma bardzo istotne znaczenie. Często szczególny i skomplikowany charakter transakcji międzynarodowej powoduje, iż wybór statutu kontraktowego najbardziej odpowiadającego stronom pozwala uniknąć wielu ewentualnych problemów. Brak wyboru prawa będzie prowadzić do podporządkowania kontraktu zgodnie z treścią norm kolizyjnych, które nie zawsze mogą wskazać prawo polskie.

Wybór prawa ma jeszcze wiele innych zalet. Dokonanie wyboru pozwala stronom osiągnąć znaczny stopień pewności prawnej, przynajmniej, co do właściwości dla danego stosunku. Co więcej, strony uzyskują możliwość dostosowania zawieranej umowy do wymagań wynikających z prawa, które w razie konfliktu interesów zostanie zastosowane przez organ rozstrzygający spór.

W praktyce oznacza to, że strony wiedząc jakie prawo będzie miało zastosowanie, wiedzą czego mogą się spodziewać bądź czego mogą się domagać. Nie zapominajmy bowiem, że każdy porządek prawny, pomimo wielu podobieństw, rządzi się swoimi zasadami.

bErkPiKB

Sposób regulacji

Wybór prawa powinien być wyraźny lub w sposób dostatecznie pewny wynikać z postanowień umowy lub okoliczności sprawy. Strony mogą dokonać wyboru prawa dla całej umowy, lub tylko dla jej części. W takiej sytuacji, aby prawidłowo dokonać wyboru prawa wystarczy w treści umowy zapisać:

_ Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie _

Oczywiście wybranym prawem niekoniecznie musi być prawo polskie. Zdarza się, że strony umów przy dużych transakcjach dokonują wyboru prawa państwa trzeciego, zazwyczaj państwa, na terenie którego znajduje się sąd arbitrażowy, któremu strony oddały rozstrzygnięcie sporu. Najlepszym jednak rozwiązaniem dla polskich przedsiębiorców, z uwagi na koszty, jest wybór prawa polskiego.

bErkPiKC

Autor jest aplikantem radcowskim w Kancelarii BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach Okorowska Kancelaria Prawna Sp.k. we Wrocławiu

bErkPiKW
wiadomości
porady
KOMENTARZE
(0)