Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
przedsiębiorcy
06.01.2009 06:31

Uprzedzanie o kontroli najkorzystniejszą zmianą w prawie

Money.pl ocenia zmiany przepisów, które obowiązują od nowego roku.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Yuri Arcurs/Dreamstime.com)

Money.pl stworzył ranking najważniejszych zmian w przepisach, dotyczących przedsiębiorców.

Zapytaliśmy ekspertów z organizacji zrzeszających przedsiębiorców o najistotniejsze zmiany w prawie, jakie wchodzą w życie w tym roku. Przedstawiciele PKPP Lewiatan, Konfederacji Pracodawców Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej, BCC oraz eksperci z firmy doradczej Deloitte oceniali poszczególne zmiany w dziesięciopunktowej skali.

W naszym rankingu zdecydowanie wygrał nowy przepis, zobowiązujący kontrolerów skarbowych do informowania przedsiębiorców o planowanych kontrolach na siedem dni przed ich rozpoczęciem.

RANKING NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN:
Obowiązek zawiadamiania o kontroli na 7 dni wcześniej 8,4
Partnerstwo Publiczno-Prywatne - uproszczenie procedur 6,4
Obniżka kapitału spółek 4,8
Zmiana stawek PIT 4,8
Wstrzymanie wykonania decyzji podatkowych 4,8
Wpisanie w koszty zaniechanych inwestycji 3,6

Kontrole bardziej przewidywalne

Uprzedzenie o planach przeprowadzenia kontroli pozwoli przedsiębiorcom na zgromadzenie odpowiednich dokumentów, zorganizowanie miejsca pracy dla kontrolującego urzędnika i zaplanowanie odpowiednio pracy w firmie.

Kontrolę będzie można wszcząć nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (po upływie tego terminu konieczne jest wydanie kolejnego zawiadomienia).

Od zasady tej przewidziano jednak kilka wyjątków. Dotyczą przede wszystkim sprzedawców detalicznych, zobowiązanych do stosowania kas rejestrujących. Postępowania doraźne, które maja wykazać, czy obrót jest właściwie ewidencjonowany przy pomocy kasy nie podlegają ograniczeniu obligatoryjnego powiadamiania z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Innymi wyjątkami są postępowania doraźne, kontrolujące prawidłowość wykonania spisu z natury.

Urząd nie będzie też zobowiązany do zawiadamiania o kontrolach gdy kontrolowany:

- został prawomocnie skazany za popełnienie przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości; w przypadku osoby prawnej ten warunek odnosi się do każdego członka zarządu lub osoby zarządzającej,

- jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na podane adresy okaże się bezskuteczne lub utrudnione.

| KOMENTARZ DLA MONEY.PL: |
| --- |
|

Piotr Rogowiecki, Konfederacja Pracodawców Polskich: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zawiera rozwiązania postulowane od dawna przez przedsiębiorców. Stwarza realne szanse na zwiększenie ochrony przedsiębiorców przed nadużywaniem prawa przez organy kontroli. |

Partnerstwo publiczno-prywatne zacznie w końcu działać?

Na drugiej pozycji w naszym rankingu znalazła się nowelizacja ustawy o partnerstwie prywatno-publicznym, która znosi restrykcyjne procedury, blokujące do tej pory działanie tej formy finansowania inwestycji. W ramach nowelizacji zrezygnowano z obowiązku przeprowadzania analiz poprzedzających organizację partnerstwa. Kosztowne analizy były jedną z najbardziej dolegliwych barier w realizacji PPP.

Jak podkreślają ankietowani przez Money.pl przedsiębiorcy, zmiana jest szczególnie istotna w związku z dużą liczbą inwestycji, których trzeba będzie dokonać przed mistrzostwami piłkarskimi Euro 2012.

| KOMENTARZ DLA MONEY.PL: |
| --- |
|

*Katarzyna Urbańska Dyrektor Departamentu Prawnego PKPP Lewiatan: * Zbyt szczegółowe przepisy obecnej ustawy o PPP i zbyt rygorystyczne procedury spowodowały, iż do dnia dzisiejszego nie podpisano żadnej umowy o PPP! Ważną więc zmianą jest to że projekt ten tylko ramowo reguluje temat PPP dając stronom umowy dużą swobodę w doborze zarówno formy współpracy, jak i rodzaju przedsięwzięcia. Projekt eliminuje też zbędne obciążenia administracyjne oraz likwiduje nadmierne ograniczenia w treści umowy. * * |

Łatwiej założyć spółkę

Na trzecim miejscu znalazła się nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, dzięki której można zarejestrować spółkę z kapitałem dziesięciokrotnie niższym, niż dotychczas.

Minimalny kapitał zakładowy w spółkach z o.o. obniżony został z 50 tys. zł do 5 tys. zł a w spółkach akcyjnych z 500 tys. zł. do 100 tys. złotych.

Ograniczone zostały też wymogi formalne dla jednoosobowych spółek kapitałowych; zniesiono obowiązek tworzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego dla umowy spółki partnerskiej i zastąpienia jej formą pisemną.

PIT: klin podatkowy się zmniejsza

Kolejną wysoko ocenianą zmianą jest obniżka stawek podatku dochodowego: z 19, 30 i 40 procent do dwustopniowej skali 18 i 32 procent.

Próg podatkowy, czyli kwota, po której przekroczeniu opodatkowani jesteśmy wyższą stawką (32 procent) została ustalona na 85.528 - czyli w wysokości obecnego najwyższego progu.

Dzięki takiemu ustaleniu progu podatkowego na zmianach zyskują niemal wszyscy. Nowe stawki nie mają znaczenia jedynie dla niepłacących podatku w ogóle, czyli tych, których roczny dochód nie przekroczył 3.091 złotych. Ci, którzy dotychczas płacili 19 procent zaoszczędzą 1 procent dochodu.

Podatnicy, którzy dziś wpadają w drugi próg, od całego dochodu zapłacą 18 procent zamiast dotychczasowych 30. Z kolei najbogatsi opodatkowani będą maksymalnie 32-procentową stawką zamiast obecnej 40-procentowej.

| KOMENTARZ DLA MONEY.PL: |
| --- |
|

Katarzyna Kurzawska-Puchała, ekspert Deloitte: Niewątpliwie obniżenie stawek podatkowych wpłynie korzystnie na wzrost dochodu netto uzyskiwanego przez podatnika, aczkolwiek zmianę tę odczują w szczególności osoby, których dochody podlegały opodatkowaniu w latach ubiegłych według stawki 30 procent i 40 procent. Omawiana zmiana może jednak wpłynąć negatywnie, z perspektywy pracownika, na jego pozycję negocjacyjną w zakresie wzrostu wynagrodzeń. W praktyce oznacza to, iż taki wzrost wynagrodzeń brutto może być znacznie niższy w stosunku do lat poprzednich lub zupełnie nieznaczny. |

Zapłata domiaru podatkowego odroczona

Kolejna istotna zmiana zwiększa bezpieczeństwo firm, na które po kontroli nałożono obowiązek dopłacenia dodatkowego podatku. Do tej pory przedsiębiorca, który odwoływał się od decyzji pokontrolnej musiał od razu zapłacić zobowiązanie. W tym roku się to zmienia: decyzja pokontrolna będzie wstrzymana do czasu rozpatrzenia odwołania.

Zmniejszy to zagrożenie, płynące dla firm z niesłusznych decyzji podatkowych, które w niektórych przypadkach doprowadzały nawet do upadłości przedsiębiorstwa.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ:

Nieudaną inwestycję będzie można wpisać w koszty

Kolejna istotna zmiana w tym roku to nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pozwalająca na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu przerwanych inwestycji. Jej wprowadzenie jest obecnie dla firm szczególnie istotne, wiele z nich bowiem zmuszonych było do rezygnacji z już podjętych planów rozwojowych w związku z kryzysem gospodarczym.

Do tej pory w przypadku zarzucenia inwestycji firmy nie miały prawa na odliczenie poniesionych na nią nakładów - w związku z czym musiały w praktyce płacić podatek od jej wartości.

Obowiązująca od stycznia nowelizacja zmniejsza obciążenie podatkowe, dzięki czemu nietrafione decyzje inwestycyjne będą wiązać się dla przedsiębiorców z mniejszym ryzykiem finansowym.

| KOMENTARZ MONEY.PL: |
| --- |
|

Agnieszka Zawadzka: Przedsiębiorcy powoli przestają być u nas traktowani jak potencjalni oszuści: zawiadamianie o kontrolach, możliwość odraczania zapłaty podatku do czasu rozpatrzenia odwołania,czy, w końcu, zaufanie, że rezygnacja z inwestycji to decyzja gospodarcza, a nie jedynie próba obniżenia podatku - takich zmian biznesmeni oczekiwali od dawna. Na zmianę czeka jeszcze wiele prawno-podatkowych absurdów - i na niektóre nowe przepisy możemy liczyć już w tym roku. WIĘCEJ O PLANOWANYCH NA TEN ROK ZMIANACH: W 2009 roku rząd zamierza wyczyścić prawo |

Tagi: przedsiębiorcy, wiadomości, gospodarka, porady, podatki, baza wiedzy, prawo, najważniejsze, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz