Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Ustawa o rachunkowości znowelizowana. Będą ulgi dla firm

0
Podziel się:

Tylko redukcja kosztów związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych pozwoli na łączne oszczędności rzędu 61 milionów złotych.

Ustawa o rachunkowości znowelizowana. Będą ulgi dla firm
(Dmitriy Shironosov/Dreamstime.com)

Małe firmy skorzystają z ułatwień w prowadzeniu rachunkowości - przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o rachunkowości. Z nowych propozycji będzie mogło skorzystać ponad 40 tysięcy jednostek. Tylko redukcja kosztów związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych pozwoli na łączne oszczędności rzędu 61 milionów złotych.

Chodzi o przygotowane przez rząd zmiany w ustawie o rachunkowości, które mają na celu m.in. dostosowanie polskich przepisów do regulacji unijnych i wprowadzenie ułatwień dla małych firm. Za uchwaleniem nowelizacji głosowało 434 posłów, a jeden wstrzymał się od głosu.

Sejm zgodził się na zgłoszoną przez posła Jana Łopatę z PSL poprawkę, która pozwala stosować uproszczoną księgowość organizacjom pozarządowym spełniającym określone warunki, także tym, których roczne przychody nie przekraczają 100 tys. zł. Projekt rządowy przewidywał limit na poziomie 50 tys. zł. Łopata zgłaszając poprawkę argumentował, że z danych - zwłaszcza GUS - wynika, iż 68 proc. organizacji pozarządowych osiąga rocznie przychód do 50 tys. zł, zaś przychód do 100 tys. zł osiąga 77 proc. organizacji pozarządowych. Według Łopaty zwiększenie limitu do 100 tys. zł spowoduje objęcie nowymi regulacjami dodatkowo ok. 8 tys. organizacji pozarządowych.

Zdaniem wiceminister finansów Doroty Podedwornej-Tarnowskiej uchwalona przez Sejm nowelizacja znacznie wykracza poza przyjęcie przepisów dyrektywy UE, wprowadza szereg uproszczeń w rachunkowości związanych ze zmieniającym się otoczeniem gospodarczym, co wpisuje się w proprzedsiębiorcze działania rządu.

- Zaproponowane ułatwienia przyczynią się bowiem do obniżenia kosztów przygotowania uproszczonego sprawozdania finansowego już za 2015 r. oraz obniżenia kosztów bieżącego prowadzenia rachunkowości przez jednostki małe - nową kategorię w prawie bilansowym, wraz z rozszerzeniem katalogu o inne, nie objęte dyrektywą jednostki. Dzięki temu większa liczba podmiotów będzie mogła skorzystać z uproszczeń - zaznaczyła.

Wskazała, że także szersza grupa przedsiębiorstw będzie mogła skorzystać z uproszczonej ewidencji leasingu, ujmowania odroczonego podatku dochodowego oraz zwolnienia ze stosowania zasad dotyczących instrumentów finansowych.

- Szacujemy, że z nowych propozycji będzie mogło skorzystać ponad 40 tys. jednostek, co w rezultacie doprowadzi do redukcji kosztów związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego nawet rzędu 61 mln zł - dodała.

Zgodnie z nowelizacją małe firmy będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe, składające się jedynie z uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz z tzw. informacji dodatkowej z ograniczoną ilością danych. Ponadto zwolnione zostaną ze sporządzania sprawozdania z działalności - pod warunkiem, że niektóre informacje, objęte dotychczas jego zakresem, zostaną przez jednostki małe ujawnione w informacji dodatkowej. Małe firmy mają też zostać zwolnione z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.

Zniesiony ma być obowiązek publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym. Pozostawiony zostanie jednak wymóg składania tych sprawozdań wraz z innymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wprowadzono też możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych przez niektóre małe organizacje pozarządowe.

Przyjęto - zgodnie z dyrektywą - że małe firmy to m.in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak też spółki osobowe przez nie tworzone), które spełniają dwa z trzech kryteriów. Ich suma bilansowa w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz roku poprzedzającym ten rok nie może przekroczyć 4 mln euro (17 mln zł); przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie mogą być wyższe od 8 mln euro (34 mln zł), przeciętne zatrudnienie nie może przekroczyć 50 osób.

Dodatkowo, zgodnie z projektowaną regulacją, z uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych będą mogły skorzystać także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości mogą stosować przepisy tej ustawy, jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 mln 200 tys. euro.

Od lipca koniec korekty podatku VAT w związku z upadłością kontrahenta:

Czytaj więcej w Money.pl
Oto sposób na nadmiar obowiązków w firmie Trzeba jednak uważać, bo złe skonstruowanie dokumentu może sprawić, że osoba trzecia otrzyma uprawnienia, których dostać nie powinna.
Rząd chce chronić firmy przed plajtą Koniec z firmami zombie. Nowa ustawa - jak twierdzą jej autorzy - zmieni filozofię upadłości przedsiębiorstw w Polsce.
Wysokie koszty hamują małe firmy Każdy 1 tys. zł, który pracownik dostaje do ręki, 700 zł pracodawca dopłaca państwu. To problem przede wszystkim dla mniejszych firm.
firma
wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)