Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
zamówienia publiczne
07.04.2010 13:18

Ważność zaświadczeń w przetargach publicznych

Startujący w przetargu może dostarczyć dodatkowe dokumenty po terminie składania ofert. Liczy się wtedy data ich obowiązywania a nie wystawienia zaświadczenia.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Simone Van Den Berg/Dreamstime.com)

Z sytuacją taką spotykamy się, gdy potencjalny wykonawca złoży niepełną dokumentację i zostanie wezwany przez zamawiającego do jej uzupełnienia.

Ze względu na to, że z art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej _ Pzp _) dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Przepis ten nie określa żadnych wymagań w zakresie terminu wystawienia dokumentów. Wskazuje on jedynie, że muszą one potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu najpóźniej na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Przyjąć zatem należy, że w odpowiedzi na żądanie zamawiającego uzupełnienia dokumentów wykonawca może przedłożyć zarówno dokumenty wystawione przed dniem, w którym upływał termin składania ofert, jak i po tym dniu, o ile wynika z nich, że nie później niż w dniu otwarcia ofert w stosunku do wykonawcy zachodziły okoliczności wskazujące, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu.

Mając to na uwadze, zaświadczenie wystawione po upływie terminu składania ofert, z którego treści wynika, że jest ono ważne również w okresie do dnia składania ofert, należy uznać za dokument potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

W konsekwencji, brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp takie zaświadczenie przedstawi.

Tagi: zamówienia publiczne, wiadomości, porady, baza wiedzy, porady prawne, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz