Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Więzienie za pirackie oprogramowanie w firmie

0
Podziel się:

Przedsiębiorca, który celowo lub nieświadomie korzysta z nielegalnego oprogramowania - naraża się na poważne kary finansowe, a nawet na więzienie.

Więzienie za pirackie oprogramowanie w firmie
(PAP/Mariusz Szachowski)

Czy w mojej firmie pracuje pirat? Nie zwlekaj z odpowiedzią na to pytanie. Zrób audyt oprogramowania i dla własnego bezpieczeństwa zadbaj, by na dyskach działał jedynie legalny software.

Przedsiębiorca, który celowo lub nieświadomie korzysta z nielegalnego oprogramowania - naraża się na poważne kary finansowe, a nawet na więzienie.

O konsekwencjach związanych z łamaniem praw autorskich mówią przepisy kodeksu karnego (Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm. ) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm).

Kary są dotkliwe. W przypadku wykrycia pirackich kopii osoba odpowiedzialna za naruszenie prawa może doświadczyć następujących sankcji:

 • - grzywna
  • - ograniczenie wolności
  • - pozbawienie wolności od 3 miesięcy do lat 5
  • - przepadek narzędzi przestępstwa (komputerów, serwerów, płyt)

Ponadto producent oprogramowania komputerowego może żądać od firmy, która naruszyła jego prawa autorskie:

 • - w przypadku niezawinionego piractwa - zapłaty kwoty w wysokości *podwójnej *wartości wynagrodzenia, jakie musiałaby taka firma zapłacić producentowi za legalny produkt
  • - w przypadku zawinionego piractwa - zapłaty *potrójnej *wartości wynagrodzenia.

Niezależnie od ww. roszczeń producent może domagać się uiszczenia sumy pieniężnej na Fundusz Promocji Twórczości. Suma ta nie może być niższa niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia (a więc zapłacić trzeba przynajmniej 2 razy tyle, ile wyniosła oszczędność z zakupu płyty pirackiej, zamiast legalnej)

| Czy można tworzyć kopie zapasowe? |
| --- |
| Pan Bartłomiej Witucki, rzecznik Business Software Alliance: * Zgodnie z art. 75, ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie wymaga zezwolenia uprawnionego (producenta) sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego. W praktyce oznacza to, że *można sporządzić kopię zapasową, zwaną także "kopią bezpieczeństwa", pod warunkiem jednak, że kopia ta nie jest używana równocześnie z programem komputerowym. Jeśli zatem oryginalne nośniki znajdują się w centrali firmy, to wskazane byłoby, aby oprócz kopii oryginalnych nośników w oddziale firmy posiadać także kopię umowy licencyjnej i kopie faktur zakupu. W ten sposób najłatwiej będzie wykazać, że oprogramowanie używane w oddziale firmy jest licencjonowane. |

Jak pokazuje praktyka, najczęściej zarzuty za łamanie praw autorskich i piractwo komputerowe organy ścigania stawiają:

 1. członkom zarządu
  1. dyrektorom
  2. administratorom sieci, specjalistom ds. IT
  3. właścicielom firm
  4. użytkownikom końcowym (właścicielom komputerów)

Organizacja Business Software Alliance (BSA) (Organizacja Producentów Oprogramowania Biznesowego) na swojej stronie internetowej wyróżnia 5 rodzajów piractwa:

Piractwo wśród użytkowników końcowych:
Ma miejsce, gdy użytkownik bez upoważnienia uzyskuje oprogramowanie komputerowe. Piractwo wśród użytkowników końcowych może przybierać następujące formy:

 • - Instalowanie programu z jednej licencjonowanej kopii na kilku komputerach
  • - Kopiowanie płyt CD w celu instalacji lub rozpowszechniania programów
  • - Korzystanie z możliwości uzyskania uaktualnienia programu bez posiadania legalnej kopii wersji, której posiadanie uprawnia do uaktualnienia
  • - Używanie oprogramowania bez uwzględnienia szczególnych ograniczeń dotyczących oprogramowania w wersji edukacyjnej, dla ograniczonego kręgu odbiorców lub nie przeznaczonego do dystrybucji detalicznej.

Korzystanie z oprogramowania na serwerze bez licencji dostępowej:
Ten rodzaj piractwa ma miejsce, gdy zbyt wielu pracowników pracujących w sieci korzysta jednocześnie z głównej kopii programu. Jeśli firma ma sieć lokalną i instaluje na serwerze programy dla wielu użytkowników, powinna dopilnować, aby licencja ją do tego upoważniała. Jeśli z oprogramowania korzysta większa liczba użytkowników niż przewiduje licencja, jest to przypadek "nadużycia".

Piractwo w Internecie: Kontrolę legalności oprogramowania w firmie przeprowadza policja (prokurator). Przedstawiciele producentów oprogramowania, BSA - nie mają takich uprawnień. Osoby te mogą jedynie towarzyszyć funkcjonariuszom policji.
Ma miejsce podczas pobierania programów z Internetu. Zakupów programów w sieci powinny dotyczyć te same zasady nabywania towarów, co zakupów tradycyjnych. Piractwo w Internecie może przybierać następujące formy:

 • - Pirackie witryny udostępniające programy do pobrania bezpłatnie lub w zamian za przesłanie innego programu;
  • - Aukcje internetowe, na których oferowane są programy podrobione lub w inny sposób naruszające prawa autorskie;
  • - Sieci wymiany plików "peer-to-peer" umożliwiające bezprawne przesyłanie programów chronionych prawami autorskimi.

Sprzedaż komputera z zainstalowanym nielegalnym oprogramowaniem:
Ma miejsce, gdy firma sprzedająca nowe komputery instaluje na twardym dysku nielegalne kopie oprogramowania, aby uatrakcyjnić zakup. Te same zastrzeżenia dotyczą integratorów sprzedających i instalujących nowe programy w komputerach w miejscach pracy.

Podrabianie oprogramowania:
Ten rodzaj piractwa polega na nielegalnym powielaniu i sprzedaży materiałów chronionych prawem autorskim. Nielegalnie powielane produkty imitują oryginalne towary. W przypadku programów detalicznych często spotykane są podrobione egzemplarze płyt CD i dyskietek z programami, wraz z odpowiednim opakowaniem, instrukcjami, umowami licencyjnymi, etykietami, kartami rejestracyjnymi i zabezpieczeniami.

| Jak poradzić sobie z zapewnieniem legalności oprogramowania w firmie? Oto kilka przydatnych wskazówek |
| --- |
| 1. Wyznacz osobę odpowiedzialną za zapewnienie legalności oprogramowania w twojej firmie. Niech ta jedna osoba decyduje o zakupie, instalacji i przechowywaniu płyt oraz licencji programów komputerowych. 2. Przeprowadź inwentaryzację oprogramowania. W ten sposób upewnisz się, czy na każdym z komputerów działa legalny system operacyjny oraz czy pozostałe zainstalowane programy posiadają licencje. Przy okazji inwentaryzacji spisz, jakie programy (licencje) powinieneś zakupić. Wykasuj ujawnione nielegalne oprogramowanie. Wszystkie płyty oraz licencje starannie zabezpiecz i przechowuj w jednym miejscu. Do audytu oprogramowania możesz wykorzystać dostępne w Internecie darmowe narzędzia. 3. Kontroluj firmową sieć komputerową (np. automatyczne przeszukiwanie zainstalowanego oprogramowania w trakcie logowania się do sieci) 4. Poucz pracowników o funkcjonujących w twojej firmie zasadach korzystania z oprogramowania. Podpisz
pisemne porozumienia, co do odpowiedzialności pracownika, który zainstaluje nielegalne oprogramowanie na firmowym komputerze _ Źródło:Business Software Alliance _ |

_ _

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)