Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
składka zdrowotna
10.03.2011 09:42

Za ryczałtowców odprowadzamy składkę zdrowotną

Jeśli odprowadzamy za zleceniobiorcę podatek dochodowy w formie ryczałtu, opłacamy też składkę zdrowotną.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Prebranac/Dreamstime.com)

Często zdarza się, że pracodawca odprowadza za zleceniobiorcę zryczałtowany podatek dochodowy. Od 1 stycznia 2011 r. za takich zleceniobiorców odprowadzamy także składkę zdrowotną.

Sytuacja taka występuje, gdy odprowadzamy zryczałtowany podatek dochodowy od osoby, której podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi przychód z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub przychód otrzymany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczamy wtedy zgodnie z przepisami art. 79 i 81 ustawy zdrowotnej stanowi.

Istotne jest to, że odprowadzamy podatek ryczałtem. W innym przypadku postępujemy zgodnie z zasadą zawartą w art. 83 ust. 2 tej ustawy. Mówi ona, że jeżeli płatnik nie oblicza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł.

Podstawa prawna

  • Art. 32 ust. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).
  • Art. 83 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).
  • Ustawa z 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. nr 257, poz. 1723).
Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/2/t111362.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/zwolnienie;spolecznego;inspektora;pracy,50,0,787250.html) Zwolnienie społecznego inspektora pracy Tylko za zgodą zakładowej organizacji związkowej możemy zwolnić pracownika, który jest społecznym inspektorem pracy.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/29/t93469.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/chorobowe;pod;lupa;pracodawca;moze;sprawdzac;l4,117,0,786805.html) Chorobowe pod lupą. Pracodawca może sprawdzać L4 Jeżeli pracownik daje sfałszowane zwolnienie lekarskie, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy podwładnego.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/238/t38638.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/dyscyplinarka;za;prace;na;chorobowym;nie;zawsze,172,0,772012.html) Dyscyplinarka za pracę na chorobowym? Nie zawsze Jeśli lekarz na L4 nie zapisał przeciwwskazań, pracownik może zajmować się podczas choroby np. dodatkowymi zleceniem.

Autorka jest specjalistką w zakresie prawa pracy.

Tagi: składka zdrowotna, wiadomości, porady, baza wiedzy, porady prawne, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz