Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
zamówienia publiczne
20.05.2010 09:00

Zamówienia publiczne: Na jak długo wnosi się wadium?

Wadium oferenta nie musi być składane w gotówce. Może być, między innymi, gwarancją bankową. W tym przypadku jednak oferent powinien zwrócić szczególną uwagę na datę wystawienia gwarancji.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Nyul/Dreamstime.com)

Okres, na jaki wykonawcy wnoszą wadium w przetargu jest bezpośrednio powiązany z terminem związania wykonawcy ofertą.

W przetargach publicznych wadium stanowi zabezpieczenie przed wycofaniem się wykonawcy z oferty. Jako taki środek bezpieczeństwa nie może być ani złożone zbyt późno, ani też wycofane za wcześnie.

Wadium oferenta nie musi być składane w gotówce. Może być, między innymi, gwarancją bankową. W tym przypadku jednak oferent powinien zwrócić szczególną uwagę na datę wystawienia gwarancji.

Musi ona obowiązywać wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca jest związany ofertą w dniu upływu tego terminu.

W przypadku, gdy wadium wpłacane jest w gotówce, zamawiający musi zadbać o to, by wpłynęło ono na właściwe konto przed upływem czasu jej złożenia.

Jednocześnie - w sytuacji przesunięcia terminu składania ofert, automatycznie następuje wydłużenie okresu na wniesienie wadium, do upływu nowego terminu ich składania.

Wysokość wadium określana jest przez inwestora w specyfikacji przetargowej. Wynosi ona od 0,5-3% wartości zamówienia.

Powszechnie przyjęte w doktrynie i orzecznictwie jest, iż słowo _ wniesienie oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego _. Zatem, warunkiem uznania wadium za wpłacone w terminie jest zaksięgowanie odpowiadającej mu kwoty na rachunku zamawiającego.

Z kolei wykonawcy wybierający formę gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinni pamiętać, iż dokumenty te powinny wskazywać wszystkie przesłanki zatrzymania przez zamawiającego wadium, określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Tagi: zamówienia publiczne, wiadomości, porady, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz