Notowania

ceidg
02.09.2016 09:48

CEIDG. Łatwiejsze procedury, ale i nowe obowiązki. Co się zmieniło w 2016 roku?

19 maja 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe przepisy usprawniają procedury, ale wprowadzają też dodatkowe wymagania dla przedsiębiorców. Oto ważniejsze zmiany.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Andrzej Hulimka/REPORTER)

Przedsiębiorcy coraz chętniej rejestrują działalność gospodarczą w CEIDG. Do kwietnia 2016 roku do instytucji trafiło ponad 8 mln wniosków. Ewidencja ma działać szybciej i sprawniej. W maju weszła w życie nowelizacja ustawy, która ma w tym pomóc. Nowa wersja przepisów stawia też dodatkowe wymagania wobec właścicieli firm. Przypominamy ważniejsze zmiany.

19 maja 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe przepisy wprowadzają wiele ułatwień dla osób korzystających z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, usprawniając m.in. procedury związane z zakładaniem i prowadzeniem firmy. W nowych przepisach znalazły się także dodatkowe zapisy, na które warto zwrócić uwagę.

Zmiana procedury wpisu do CEIDG

Wniosek o wpis do ewidencji został rozszerzony o dodatkowe dane kontaktowe. Przedsiębiorcy mogą jednak zdecydować, czy podany numer telefonu i faksu, adres mailowy czy strona internetowa mają zostać uwidocznione dla innych. Muszą jednak dbać o poprawność i aktualizację wprowadzonych informacji. Dodatkowym wymogiem jest także umieszczenie w rejestrze numeru PESEL. Właściciele firm mają czas na uzupełnienie wpisu do 2018 roku. Jeśli tego nie zrobią, zostaną automatycznie wykreśleni z listy.

Łatwa rezygnacja z prowadzenia działalności

Osoby, które dokonały wpisu, a mimo tego nie podjęły prowadzenia firmy we wskazanym terminie, mogą zrezygnować z rejestracji w CEIDG najpóźniej dzień przed wskazaną we wniosku datą rozpoczęcia działalności. Informacja o odstąpieniu od zamiaru prowadzenia firmy jest następnie przekazywana do innych rejestrów, m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów skarbowych.

Szybsza aktualizacja ewidencji przedsiębiorców

Automatyczny mechanizm pozwala wykreślić z CEIDG przedsiębiorców, którzy zmarli lub otrzymali prawomocny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Podobna sytuacja dotyczy też osób zawieszających firmę. Jeśli w ciągu 24 miesięcy nie złożą wniosku o wznowienie interesu, to zostaną wypisani z rejestru ze skutkiem natychmiastowym (bez decyzji Ministra Rozwoju). A co z osobami z działalnością regulowaną? Nie muszą składać dodatkowego wniosku do instytucji prowadzącej taki rejestr.

Poprawa błędów w rękach urzędnika

Błędy we wnioskach do CEIDG nie muszą być dłużej rozpatrywane w ramach postępowania administracyjnego. Gminy uzyskały uprawnienia do dokonywania zmian we wpisach, jeśli niedopatrzenia widnieją w papierowych drukach. Dotyczy to zarówno przypadków związanych ze sprostowaniami, jak i z wykreśleniami wpisów.

Tytuł prawny do nieruchomości. Czy to konieczne?

Zgodnie z nowymi przepisami, właściciel rejestrujący firmę musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podaje w CEIDG. Należą do nich: adres zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń oraz adres siedziby firmy. Ostatni przypadek dotyczy zarówno głównego miejsca wykonywania działalności, jak i oddziału, jeśli istnieje. Dokumentu potwierdzającego własność nie trzeba dołączać do wniosku. Należy go okazać na specjalne wezwanie ministra. W przeciwnym wypadku, przedsiębiorca zostanie wykreślony z ewidencji.

Rejestracja działalności gospodarczej a ZUS

Zmiana przepisów przewiduje ułatwienie dla przedsiębiorców w związku z ZUS. Złożenie wniosku do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego ma być możliwe już na etapie rejestracji firmy. Właściciel razem z wpisem do CEIDG zgłosi dane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Opcja ta będzie dostępna dopiero po 19 maja 2017 roku, czyli po upływie 12 miesięcy od daty wejścia w życie noweli ustawy. Krewni właściciela firmy zostaną objęci opieką w ramach opłacanej przez niego składki bez konieczności wypełniania dodatkowych formularzy. Do tego czasu, przedsiębiorca zostaje automatycznie zgłaszany jako płatnik składek, a wniosek o ubezpieczenie musi dostarczyć do instytucji w ciągu siedmiu dni od daty wpisu do ewidencji.

Informacja o zakazie prowadzenia działalności

Wiadomość o niewypłacalności, o zmianach w postępowaniu restrukturyzacyjnym, o zakazach prowadzenia działalności gospodarczej, a także o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości - wszystko to musi się znaleźć w danych dotyczących właścicieli firm w prowadzonym rejestrze. Sądy mają obowiązek zgłaszania orzeczeń przedsiębiorców do CEIDG, co w efekcie prowadzi również do wykreślenia wpisów. Jeśli wyrok sądowy ulega zatarciu, informacja zostaje usunięta z ewidencji.

Koniec z ochroną danych osobowych?

Od wejścia w życie nowelizacji ustawy, dane i informacje o przedsiębiorcach udostępniane w ramach CEIDG przestają być objęte ochroną danych osobowych od chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej aż do momentu ich usunięcia. Jest to spowodowane włączeniem do przepisów artykułu 39b ("Do jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych..."). Co to oznacza w praktyce? Zmiana pozwala na przetwarzanie danych bez zgody osoby wpisanej do rejestru.

Tagi: ceidg, baza wiedzy, zakładam firmę, msp, firma
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz