Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Monika Branicka
|

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu. Co to oznacza dla firmy?

0
Podziel się:

Pod pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu kryje się szereg inicjatyw, które przedsiębiorcy mogą wykorzystać do budowania silnego wizerunku firmy i wzmacniania zaangażowania w lokalną działalność.

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu. Co to oznacza dla firmy?
(Squaredpixels/iStockphoto)

Ochrona środowiska, inwestowanie w zasoby ludzkie, dbałość o relacje z otoczeniem firmy i tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju ekonomicznego to główne działania, które wpisują się w ramy społecznej odpowiedzialności biznesu. Przede wszystkim chodzi o to, aby przedsiębiorstwo realizowało własne cele, pozostając w zgodzie z różnymi grupami interesariuszy i dobrowolnie uwzględniając interesy społeczne.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility), w skrócie określana jako CSR, jest uznawana przede wszystkim za strategię zarządzania, w ramach której firma buduje swoją globalną konkurencyjność w oparciu o dialog społeczny na poziomie lokalnym. Najważniejsze są rozwiązania korzystne zarówno dla samego przedsiębiorstwa, jak i jego całego otoczenia (bliższego i dalszego). Liczą się przejrzyste relacje nie tylko z klientami, pracownikami i partnerami biznesowymi, ale także z dostawcami, społecznością lokalną i mediami.

W ideę CSR wpisują się społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej. Podejście do wszystkich procesów musi być też przemyślane i długofalowe. Taka postawa przyczynia się do budowania przewagi na rynku i kreowania pozytywnego wizerunku firmy oraz zwiększa zaufanie wśród pracowników i inwestorów.

Korzyści dla firmy odpowiedzialnej społecznie

Firmy zarządzane w sposób przejrzysty i świadomie budujące swój wizerunek są lepiej postrzegane przez potencjalnych inwestorów. Wiarygodność społeczna daje solidne podwaliny dla wiarygodności finansowej, która jest czynnikiem decydującym w kwestiach finansowania. Kredytodawcy są bardziej zainteresowani współpracą z przedsiębiorstwem, realizującym prospołeczne projekty. Takie działania zwiększają też lojalność konsumentów, dokonujących coraz bardziej świadomych wyborów. Liczy się nie tylko wysoka jakość i przystępna cena, ale też zaufanie do marki.

Podejmowanie długofalowych inwestycji w ramach lokalnej społeczności jest kolejnym ważnym czynnikiem. Pozyskanie przychylności bliskiego otoczenia i władz samorządowych wpływa na pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa. A ten może się prezentować inaczej dla każdej z grup. Ważny głos w tej sprawie mają bez wątpienia pracownicy. Z większym uznaniem odnoszą się do funkcjonowania organizacji, jeśli warunki pracy dają im satysfakcję i sprzeciwiają się problemom społecznym. Warto o to zadbać, wprowadzając kodeks etyczny, programy społeczne czy wykazując się dbałością o środowisko.

Dobry wizerunek w oczach zatrudnionych osób łączy się nierozerwalnie z kwestią zaufania. Im bardziej zadowolony pracownik, tym wyższa atrakcyjność firmy na rynku pracy. Pozwala to zachęcić nowych kandydatów na oferowane przez firmę stanowiska, ale przede wszystkim - skłania dotychczasowych pracowników do pozostania. Utrzymanie pracownika jest bardziej opłacalne niż zatrudnienie nowego.

Wybrane działania CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu przyczynia się do tworzenia wartości poprzez oddziaływanie w kierunku zrównoważonego rozwoju. Powinna promować pozytywne praktyki na rzecz środowiska, społeczeństwa i wyrównanego zatrudnienia. Istnieje wiele możliwości wprowadzania tej idei w życie. Oto kilka z nich:

  • *Program motywacyjny dla pracowników - *podejmowanie działań podnoszących kwalifikacje pracowników, np. organizacja kursów, szkoleń czy spotkań integracyjnych. Otwarcie struktur organizacyjnych firmy poprzez zatrudnienie osób starszych i niepełnosprawnych.
  • Raporty społeczne - publikacje, w których przedsiębiorstwo prezentuje sposoby zarządzania i strategię realizowaną z uwzględnieniem działań społecznie odpowiedzialnych. W dokumencie powinny znaleźć się oświadczenia dotyczące celów, polityki i przegląd osiągniętych wyników.
  • Działania proekologiczne - wszelkie przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska. Projekty mogą dotyczyć ekologicznych produktów i usług, wdrażania eko-procesów technologicznych czy zrównoważonego zarządzania surowcami.
  • *Wsparcie lokalnej społeczności *- inicjatywy promujące najbliższe otoczenie firmy. W ich poczet można włączyć działania na rzecz lokalnych instytucji, współpracę z organizacjami, przygotowanie programów dla okolicznej młodzieży i dzieci, a także finansowanie przydatnych inwestycji, np. wyposażenie biblioteki.
  • Kampanie społeczne - aktywności wpływające na postawy społeczeństwa z wykorzystaniem możliwości, które dają media. Tego typu projektu mają na celu najczęściej zwiększenie świadomości społecznej na określony temat lub niesienie pomocy potrzebującym (przez przekazanie zysku z reklamy). Akcja powinna być tematycznie powiązana z profilem działalności.
  • Znakowanie opakowań - dotyczy przygotowywania produktów przed wypuszczeniem na rynek. Dzięki eko-symbolowi, towar wyróżnia się na tle innych propozycji rynkowych, ale przede wszystkim - daje informację o ekologicznych aspektach produktu. Konsument może na tej podstawie dokonywać świadomych wyborów.
baza wiedzy
zakładam firmę
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)