Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Karolina Wysota
|

Formularz VAT-Z. Jak wypełnić i gdzie złożyć?

0
Podziel się:

Każdy vatowiec musi poinformować skarbówkę o zamknięciu firmy. Nie dopełnienie tej formalności może skutkować karą za niezłożenie deklaracji VAT.

Formularz VAT-Z. Jak wypełnić i gdzie złożyć?
(Palko72/Dreamstime.com)

Zamykając firmę przedsiębiorca vatowiec musi poinformować o tym urząd skarbowy. Podstawą do wykreślenia z rejestru VAT jest formularz VAT-Z, który składa się u naczelnika urzędu skarbowego.

Obowiązek zgłoszenia do urzędu informacji o zakończeniu prowadzenia działalności mają: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (spółki)
oraz osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu i na własny rachunek działalność gospodarczą. Nie składa się formularza, jeżeli działalność została zawieszona. Podstawą do wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru jest całkowite zamknięcie firmy.

Dokument VAT-Z został podzielony na części:

  • A - miejsce składania zgłoszenia,
  • B - dane podatnika,
  • C - zgłoszenie o zaprzestaniu wykorzystywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
  • D - oświadczenie i podpis podatnika lub osoby reprezentującej,
  • E - adnotacje z urzędu skarbowego.

W pozycji 1 należy wpisać numer NIP podatnika.

W pozycji 4 trzeba uzupełnić nazwę urzędu skarbowego, właściwego ze względu na miejsce siedziby firmy. W przypadku kilku miejsc prowadzenia działalności należy wpisać urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika.

W części B.1. należy uzupełnić dane identyfikacyjne. W polu numer 5 – rodzaj podatnika, trzeba zaznaczyć odpowiedni kwadrat. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zaznaczają opcję 2 – osoba fizyczna. Pozostałe podmioty powinny zaznaczyć opcję 1 – podatnik niebędący osobą fizyczną. Następnie w pozycji 6 osoba fizyczna powinna podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia, natomiast w pozostałych przypadkach należy podać pełną nazwę jednostki. Z kolei w części B.2. adres zamieszkania podaje osoba fizyczna, natomiast pozostałe podmioty powinny wpisać adres siedziby.

W tej części podatnik powinien uzupełnić najistotniejsze dla sprawy informacje. W pozycji 20 trzeba podać datę (dzień, miesiąc, rok) faktycznego zaprzestania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą powinni w tym polu wpisać datę zamknięcia firmy, tę samą, która widnieje w formularzu CEIDG. W pozycji 21 należy wskazać przyczynę: likwidacja, upadłość, śmierć podatnika, inna. W przypadku śmierci podatnika informację powinien złożyć jest następca prawny. W pozycji 22 i 23 należy wpisać nazwę urzędu skarbowego, w którym złożono ostatnią deklarację VAT-7 lub VAT-7K oraz wskazać okres, którego dotyczyła (miesiąc lub kwartał, rok).

Aby formularz miał moc prawną należy go podpisać w pozycji 27. Trzeba również uzupełnić imię, nazwisko oraz datę wypełnienia wniosku.

Ostatnia część formularza jest przeznaczona na uwagi urzędu skarbowego.

Aby uniknąć wezwania z urzędu i zbędnych wyjaśnień warto zaznaczyć, że podatnicy powinni złożyć wypełniony formularz do urzędu w ciągu 7 dni od daty zamknięcia firmy. W przeciwnym razie naczelnik urzędu nie wykreśli podatnika z rejestru. Co więcej można nałożyć na niego karę za niezłożenie obowiązkowej deklaracji VAT7 lub VAT7K.

VAT-Z można to złożyć osobiście w urzędzie, listownie lub za pośrednictwem pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.

Czytaj więcej w Money.pl

giełda
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)