Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Jak oznaczyć towary?

Przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Polski musi zamieścić na towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub instrukcji informacji w języku polskim zawierających:

- firmę przedsiębiorcy i jego adres

- nazwę towaru

- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów

Jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, jest on obowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących danych:

- firmy przedsiębiorcy

- numeru identyfikacji podatkowej (NIP)

- siedziby i adresu przedsiębiorcy.

 

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie