Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Koniec roku a rozliczenie z fiskusem. Nie zawsze rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym

Koniec roku a rozliczenie z fiskusem. Nie zawsze rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym

Fot. © patpitchaya - Fotolia.com
Większość firm roczne zeznania podatkowe musi złożyć do końca marca (osoby prawne) lub kwietnia (osoby fizyczne). Niektóre z nich mogą przesunąć termin i czas na rozliczenie z fiskusem nawet do końca listopada czy grudnia. Zobacz, kto ma prawo wyboru oraz jakie warunki musi spełnić.

W przypadku przedsiębiorców objętych podatkiem od osób fizycznych (jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek osobowych - na przykład jawnej, cywilnej lub partnerskiej) sprawa jest jasna - rok podatkowy zawsze musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym i jedynym odstępstwem od tej reguły jest sytuacja, w której firma rozpoczyna działalność na przykład w maju. Wtedy rok podatkowy jest po prostu krótszy i trwa 8 miesięcy, ale kończy się zawsze 31 grudnia.

Inaczej wygląda to w firmach, które płacą podatek dochodowy od osób prawnych. Mogą to być na przykład:

  • spółki prawa handlowego (akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością),
  • spółki kapitałowe w organizacji (czyli do czasu wpisania ich do Krajowego Rejestru Sądowego),
  • inne osoby prawne, takie jak: fundacje, stowarzyszenia lub spółdzielnie,
  • grupy kapitałowe.


Podatnicy CIT mogą same zadecydować, od kiedy i do kiedy trwa ich rok podatkowy. Ważne, żeby obejmował 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Ale i od tej zasady są następujące wyjątki.

1. Rozpoczęcie działalności w pierwszej połowie roku.

Przykład 1

Przedsiębiorca zakłada firmę 1 kwietnia 2015 roku. Ma dwie możliwości przy wyborze roku podatkowego:

- zakończyć go 31 grudnia 2015 (rok trwać będzie zatem 9 miesięcy),

- wybrać 12 kolejnych miesięcy i zakończyć rok 31 marca 2015.

2. Rozpoczęcie działalności w drugiej połowie roku.

Przykład 2

Przedsiębiorca zakłada firmę 1 sierpnia 2015 roku. Ma dwie możliwości przy wyborze roku podatkowego:

- zakończyć go 31 grudnia 2016 (rok trwać będzie zatem 17 miesięcy),

- wybrać 12 kolejnych miesięcy i zakończyć rok 31 lipca 2016.

Nie może jednak wybrać 31 grudnia 2015 (rok trwałby tylko 5 miesięcy, a to zbyt krótko)

3. Zmiana roku podatkowego w trakcie działalności.

Przykład 3

Przedsiębiorca przyjmował do tej pory rok podatkowy pokrywający się z kalendarzowym, ale w 2015 roku stwierdził, że woli rozliczać się w systemie czerwiec-maj. Pierwszy nowy rok podatkowy będzie zatem trwał od 1 stycznia 2015 do 31 maja 2016 (17 miesięcy). Kolejne natomiast liczyć już będą po 12 miesięcy (od 1 czerwca do 31 maja).

Rok podatkowy nie trwa 12 miesięcy również w sytuacji, kiedy firma ma obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych. Dzieje się tak na przykład w przypadku, gdy następuje zmiana formy prawnej firmy (na przykład ze spółki z o.o na akcyjną), połączenie jednostek lub postawienia spółki w stan likwidacji lub upadłości.

Przesunięcia dokonuje się na przykład dla celów podatkowych. Jeśli bowiem firma planuje z wyprzedzeniem dużą inwestycje na początku kolejnego roku, może podjąć decyzję o zmianie roku podatkowego tak, żeby nowy ją objął. Dzięki temu dochód, a zarazem i podatek, będzie niższy.

Obowiązki formalne

Decyzji o przesunięciu roku podatkowego nie można podjąć z dnia na dzień, chociażby ze względu na obowiązki związane ze zmianą i ciążące na przedsiębiorcy. Należą do nich:

  • zmiana statutu i umowy spółki oraz zarejestrowanie tej zmiany w KRS,
  • poinformowanie właściwego ze względu na siedzibę firmy naczelnika urzędu skarbowego. Jest na to tylko 30 dni od zakończenia ostatniego (przed zmianą) roku podatkowego.
Przykład 4

Przedsiębiorca z przykładu 3, który chce przejść z rozliczeń styczeń-grudzień na czerwiec-maj musi ten fakt zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do końca stycznia 2015 roku.

Zaniechanie obowiązku powiadomienia urzędu skarbowego skutkuje tym, że zmiana roku podatkowego jest nieważna i trzeba nadal rozliczać się po staremu. Jeśli podatnik będzie chciał się rozliczyć na nowych zasadach, to dostanie zawiadomienie z urzędu skarbowego.

W związku ze zmianą przesunięciu ulegają również inne obowiązki, takie jak sporządzanie sprawozdań finansowych (dotyczyć one będą innych miesięcy) czy składanie zeznań podatkowych. Na rozliczenie roczne z fiskusem podatnicy CIT mają trzy miesiące. Przedsiębiorca z przykładu 3 będzie mógł to zrobić najpóźniej do końca sierpnia, a nie, jak do tej pory, do końca marca.

Czytaj więcej w Money.pl
Oni nie mają prawa do ulg podatkowych
Zobacz, co dostają w zamian i dlaczego oddadzą mniej fiskusowi
PIT na papierze? Masz tydzień, by go złożyć
Od tego roku weszły w życie nowe przepisy w tym zakresie. Od lutego pozostanie już tylko forma elektroniczna.
Strata w firmie? Czasami to... dobrze!
Dzięki niej możesz nie zapłacić podatku nawet przez 5 kolejnych lat.
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
plantacjo ty moja
178.36.252.* 2015-01-29 09:26
Się obudziło.Faktury spływają różnie.W GB rozliczają się teraz za 2012 - z rocznym poślizgiem.Rok podatkowy mają z datą otrzymania licencji a nie skaczą po półkach w Sylwestra.