Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
KRS - Krajowy Rejestr Sądowy

KRS - Krajowy Rejestr Sądowy

KRS - Krajowy Rejestr Sądowy

aktualizacja 2011-07-01

Rejestr prowadzą sądy rejonowe (sądy gospodarcze), obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część.

Do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisywane są następujące podmioty:

- spółki jawne

- spółki partnerskie

- spółki komandytowe

- spółki komandytowo-akcyjne

- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

- spółki akcyjne

Dane teleadresowa Sądów Rejonowych znajdziesz tutaj.

Wniosek o wpis do Rejestru składa się na urzędowym formularzu, właściwym dla danego rodzaju spółki. Złożenie wniosku o wpis do KRS wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Do wniosku dołącza się szereg dodatkowych dokumentów. Np. podczas rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć:

- umowę spółki

- listę wspólników, w której należy podać imię i nazwisko albo firmę i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów, a w przypadku, gdy do rejestru zgłoszono spółkę jednoosobową także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki

- oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione

- poświadczone urzędowo wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki (członków zarządu i prokurentów)

- dowód powołania poszczególnych członków organów spółki, jeżeli o powołaniu nie stanowi umowa spółki.

Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Termin

Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 14 dni od daty jego złożenia.

Opłaty

Wniosek o zarejestrowanie firmy w KRS podlega opłacie w wysokości 500 zł, natomiast wniosek o dokonanie zmiany wpisu - 250 zł. Ponadto opłacić należy ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie wpisu podmiotu do KRS kosztuje 500 zł, natomiast zmiana danych - 250 zł.

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
KRSdoradca
81.219.5.* 2017-11-15 05:24
Witajcie!
W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Waszym doradcą online. Pozostaję do dyspozycji dla wszystkich zainteresowanych tematyką rejestracji i/lub zmian w KRS.
Jeśli macie jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiem zarówno w tym jak i skorelowanych wątkach.

Paweł,
Specjalista on-line
www.formularze-krs.pl
Sheee
195.12.32.* 2013-08-28 13:44
Ha! Uwielbiam tłumaczenie sezon urlopowy. My na zmianę danych czekaliśmy ponad 2 miesiące
LordP
193.201.164.* 2012-04-24 13:08
Jeśli ktoś z Was poszukuje informacji z KRS i korzysta z telefonu z androidem, polecam ściągnięcie aplikacji KRS. Za darmo oferuje dostęp do rejestru i nie trzeba się użerać z wpisywaniem captchy.
Zobacz więcej komentarzy (10)