Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Najczęstsze błędy w biznesplanie. Zobacz, jakich praktyk unikać

Planujesz sporządzić biznesplan? Zanim przystąpisz do samodzielnego przygotowania strategii, poznaj najczęściej popełniane błędy.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Fotolia)

Stworzenie planu biznesowego wymaga solidnego przygotowania. Zanim przedsiębiorca przystąpi do samodzielnego opracowania strategii firmy, powinien dobrze poznać formułę dokumentu. W tej sytuacji, warto uczyć się na błędach innych. Oto kilka powszechnych przykładów, które mogą być przestrogą na przyszłość.

Budowa biznesplanu a błędy formalne

Brak spójnej struktury

Poszczególne części biznesplanu powinny następować po sobie w logicznym porządku. Spójna konstrukcja treści pozwala uporządkować koncepcję przedsiębiorstwa. W przypadku punktów opracowanych w formie odrębnych elementów bez kontynuacji poprzednich wątków, do tekstu wkrada się chaos, który utrudnia odbiorcy przyswojenie złożonej problematyki. Konieczność wertowania kartek papieru w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania może ujawnić nieprawidłowe przygotowanie przedsiębiorcy oraz wpłynąć negatywnie na wizerunek firmy.

Dysproporcja w konstrukcji tekstu

Podstawowa struktura dokumentu opiera się na rozdziałach. Każdy z nich powinien być równie wyczerpująco opisany. Czasem kompetencje autora biznesplanu są rozwinięte w jednej dziedzinie bardziej niż w innych, a to generuje różnice w objętości opisywanych zagadnień. Zachwianie proporcji pomiędzy wątkami może zaburzyć odbiór tekstu. W rzetelnej strategii firmy, wszystkim filarom działalności należy poświęcić tyle samo uwagi.

Im więcej stron, tym lepiej

Konkretne i ważne (z punktu widzenia biznesowego) informacje to cenna zaleta dobrego biznesplanu. Zbyt wiele szczegółów odciąga uwagę od najistotniejszych aspektów. Dokument powinien być dopasowany do wymagań odbiorcy i traktować go z szacunkiem. Ważne więc, aby był rzeczowy i niezbyt długi, bez zbędnych opisów technicznych czy skomplikowanych zagadnień biznesowych. To samo tyczy się strategii sporządzonej dla potrzeb wewnętrznych firmy. Menadżerowie i pracownicy łatwiej przyswoją zwięzły i przystępny tekst na każdym etapie swojej pracy.

Nadużywanie specjalistycznego słownictwa

Jak najłatwiej odstraszyć czytelnika? Wystarczy użyć żargonu biznesowego, zwłaszcza z dziedziny technicznej czy informatycznej, kiedy adresatem dokumentu jest np. bankowiec. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego słownictwa, biznesplan staje się tworem zamkniętym i trudno dostępnym dla osób spoza branży. Odbiorca, który nie będzie rozumiał tego, co czyta może w efekcie porzucić dalsze próby. Analityk kredytowy lub prywatny inwestor, zniechęceni przydługim opisem produktów i usług, będą w stanie zrezygnować z przyznania finansowania.

Na przekór zasadzie elastyczności

Różnorodne czynniki mogą wpływać z czasem na zmianę przyjętych założeń i celów. Sztywność planu uniemożliwia wprowadzanie ewentualnych usprawnień czy modyfikacji. Warto więc postępować zgodnie z zasadą elastycznej konstrukcji, dzięki której obrana strategia działalności gospodarczej może się rozwijać i sprzyjać efektywnemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Pułapki w części opisowej dokumentu

Nieobiektywny obraz przedsiębiorstwa

Jeśli biznesplan jest skonstruowany przez przedsiębiorcę, zwiększa się ryzyko nieobiektywności. Brak dystansu do własnego biznesu może powodować zniekształcenie prawdy, co w efekcie wzbudzi wątpliwości u zewnętrznych odbiorców. W rozwiązaniu tego problemu może pomóc zatrudnienie profesjonalisty. Zleceniobiorca przeprowadzi rzetelną analizę i nie będzie miał obaw przed rozpisaniem słabych stron czy ewentualnych zagrożeń na przyszłość. Właściciel firmy powinien jednak współuczestniczyć w kształtowaniu biznesplanu na wszystkich jego etapach.

Cele niespełniające podstawowych kryteriów

Prostym narzędziem, które może posłużyć funkcjonalnemu ustaleniu celów firmy jest analiza SMART. Zgodnie z tą koncepcją, planowane cele powinny być szczegółowe (o konkretnym przekazie), mierzalne (możliwe do wyrażenia liczbowo), atrakcyjne, realistyczne oraz terminowe, czyli określone w czasie. Dobrze przygotowana konstrukcja planu zwiększa szanse na osiągnięcie zamiarów i czyni je bardziej praktycznymi.

Brak analizy rynku

Znajomość zewnętrznego otoczenia biznesowego to warunek konieczny, aby firma mogła właściwie prosperować. Brak rozpisania analizy rynku w biznesplanie może skutkować słabym rozeznaniem konkurencji (nieznajomość podobnych produktów i usług, niewiedza na temat cen). Słabe rozeznanie w branży niesie za sobą niezrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów, a także nieprzestrzeganie ewentualnych zasad funkcjonowania firmy na rynku.

Przygotowanie biznesplanu wyłącznie dla potrzeb zewnętrznych

Biznesplan jest niezbędnym załącznikiem do wniosków o kredyty bankowe, dotacje z Unii Europejskiej czy finansowe wsparcie ze strony prywatnych inwestorów. Nie należy jednak zapominać, że to nie tylko wizytówka na zewnątrz, ale i użyteczny przewodnik dla samego przedsiębiorstwa. Strategia biznesowa to ważne narzędzie dla pracowników firmy. Dzięki niej, cała struktura organizacyjna realizuje wspólny cel poprzez wykonywanie konkretnych zadań, a autorzy mogą swobodnie identyfikować się z opracowanym dokumentem.

Brak koncepcji marketingowej

Pozyskiwanie i utrzymanie klientów to jedno z ważniejszych zagadnień, na których warto się skupić podczas planowania perspektywicznej działalności firmy. Szczegółowy opis strategii marketingowej i sprzedażowej powinien być podparty pogłębioną analizą rynku i konkurencji. Biznesplan zupełnie pozbawiony tej koncepcji lub z minimalną jej formą prezentuje niepełny obraz przedsiębiorstwa, zwłaszcza pod względem finansowym.

Błędna analiza finansów

Brak konkretnego modelu finansowego

Trudno zakładać rozwój firmy bez zaplanowania przychodów, kosztów i innych elementów budżetowych. Biznesplan bez analizy działalności pod kątem finansowym daje jedynie częściowe wyobrażenie o jej funkcjonowaniu. Uniemożliwia zewnętrznym odbiorcom podjęcie decyzji o ewentualnym finansowaniu, a pracownikom zaburza obraz rentowności przedsięwzięcia. Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów środków finansowych to podstawowe informacje, które powinno się przedstawić.

Pominięcie roli inwestora

Przy staraniach o dofinansowanie, autor biznesplanu powinien precyzyjnie określić adresata, a co za tym idzie - zwrócić szczególną uwagę na rolę inwestora w dokumencie. Nie chodzi o to, aby całą strategię podporządkować wyłącznie kwestiom finansowym. Warto jednak pamiętać o umieszczaniu informacji o ważniejszych terminach czy metodach finansowania w wypadku powodzenia przedsięwzięcia, a także o możliwości ewentualnego przedłużenia współpracy.

Optymistyczna prognoza finansowa

Analiza finansowa powinna być przeprowadzona rzetelnie. Zbyt optymistyczne podejście do tematu przekłamuje kondycję ekonomiczną przedsiębiorstwa. Informacje bez wyjaśnienia mogą więc wzbudzać podejrzenia o nieuczciwość. Nie warto zakładać wysokich przychodów, niepodpartych żadnymi badaniami czy wskazywać kosztów bez danych wyjściowych (np. wcześniejsze rozliczenia firmy lub analiza konkurencji).

* Sprawdź, jak napisać dobry biznesplan: *

Tagi: zakladam firme, baza wiedzy, zakładam firmę, msp, firma
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz