Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

0
Podziel się:

Jeśli pracownik zatrudniony jest na umowie o pracę, to może ona być w każdym momencie rozwiązana. Dosyć popularnym wariantem takiego wypowiedzenia jest ustanie stosunku pracy w związku z rozwiązaniem za wypowiedzeniem.

Jak długo trwa rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem?
Jak długo trwa rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem? (iStock.com, taranchic)
bEJqWgEl

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę powoduje zakończenie stosunku pracy. Kończy się on w momencie, gdy upłynie niezbędny w zależności od rodzaju umowy, okres wypowiedzenia. Do złożenia wypowiedzenia nie jest konieczna zgoda dwóch stron. Takiego wypowiedzenia może dokonać zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Umowa o pracę zawarta może być na okres próbny, określony lub nieokreślony. Każda z tych umów może zostać rozwiązana.

bEJqWgEn

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia zależy od wielu czynników. Przede wszystkim zależy on od rodzaju umowy, która została zawarta. Nie bez znaczenia jest też czas, na jaki ta umowa została zawarta. Znaczenie ma to przede wszystkim w przypadku umów terminowych. Ważny jest okres zatrudnienia u danego pracodawcy.

Obecne przepisy wymagają, żeby na początku ustalić, w jaki sposób zatrudniony był pracownik. Może bowiem świadczyć pracę na podstawie umowy o pracę na okres próbny, na czas określony i nieokreślony. Potem ustalamy, jak długa trwa umowa, którą chcemy rozwiązać. Takie informacje są niezbędne do ustalenia okresu wypowiedzenia.

W przypadku umowy na okres próbny zawartej na czas do dwóch tygodni, okres wypowiedzenia to 3 dni robocze. Między 2 tygodnie a 3 miesiące – tydzień, a 3 miesiące – 2 tygodnie.

bEJqWgEt

Mamy umowę na czas określony i nieokreślony? W tej sytuacji wiele zależy od tego, jak długo pracownik pracował u tego konkretnego pracodawcy. Jeśli był zatrudniony przez okres krótszy niż 6 miesięcy, czas wypowiedzenia to 2 tygodnie; między 6 miesięcy a 3 lata – 1 miesiąc; a minimum 3 lata – 3 miesiące. Umowę na czas nieokreślony można rozwiązać jedynie w określonych sytuacjach, podając przy tym konkretną przyczynę.

Okresy wypowiedzenia przewidziane są w Kodeksie pracy jako minimalne i nie można ich skrócić. Jeżeli w trakcie okresu wypowiedzenia pracownik nabędzie prawo do jego wydłużenia, stosuje się dłuższy termin. Do okresu zatrudnienia wlicza są wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy. Nie mają to wpływu przerwy, które wystąpiły w międzyczasie. Czas trwania zwolnienia lekarskiego, urlopu wychowawczego czy urlopu bezpłatnego również jest uznawany za okres zatrudnienia i wlicza się do czasu zatrudnienia. Stąd wypowiedzenie umowy o pracę także bierze pod uwagę te okresy.

Wypowiedzenie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Jak prawidłowo obliczyć początek okresu wypowiedzenia?

W sytuacji, gdy okres wypowiedzenia umowy o pracę liczymy w miesiącach, wówczas momentem, od kiedy rozpoczyna się liczenie wypowiedzenia, jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym pracownik lub pracodawca złożył wypowiedzenie. Dlatego wówczas okres wypowiedzenia kończy się wraz z ostatnim dniem miesiąca.

W sytuacji, gdy prawidłowo liczony okres wypowiedzenia trwa jeden lub dwa tygodnie, to rozpoczyna się on w pierwszą niedzielę, która następuje po dniu złożenia wypowiedzenia. Wówczas ten okres kończy się po odpowiedniej liczbie tygodni kalendarzowych, dlatego to sobota jest ostatnim jego dniem. Tydzień rozumie się kalendarzowo jako 7 dni.

bEJqWgEu

W sytuacji, kiedy okres wypowiedzenia liczy się w dniach, za pierwszy dzień wypowiedzenia uznaje się dzień roboczy następujący po dniu doręczenia wypowiedzenia. Aby określić, kiedy okres wypowiedzenia liczony w dniach rozpoczyna swój bieg, należy wziąć pod uwagę wszystkie dni oprócz niedziel i świąt, włączając w to dni wolne od pracy, czyli przede wszystkim soboty.

bEJqWgEO
KOMENTARZE
(0)