Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Sprzeciw od wyroku zaocznego. Ile kosztuje i jak go napisać?

0
Podziel się:

Postępowanie cywilne określa, że można wydać zaoczny wyrok. Najczęściej jest on wydawany, jeśli pozwany nie zjawił się na rozprawie albo gdy jest na niej, ale w niej nie uczestniczy.

Możliwe jest cofnięcie sprzeciwu od wyroku zaocznego
Możliwe jest cofnięcie sprzeciwu od wyroku zaocznego (iStock.com)
bEKkOwUR

Jeśli pozwany nie jest obecny na rozprawie, to jeśli wyrok zostanie wydany, ma on rygor natychmiastowej wykonalności. Treść wyroku można poznać z listu, który sąd przesyła na adres pozwanego. W takim piśmie zawarte jest pouczenie, które wskazuje, że można złożyć sprzeciw od zaocznego wyroku.

Wyrok zaoczny

Wyrok zaoczny to decyzja sądu, która jest rozstrzygnięciem sprawy dokonywanym podczas nieobecności pozwanego. Może on być wydany pod nieobecność pozwanego na rozprawie, o ile oczywiście wszystkie wezwania dostarczono prawidłowo. Sąd uznaje pismo za doręczone, jeśli jest ono dwukrotnie awizowane.

W sytuacji, gdy pozwany nie pojawi się na rozprawie, ani też nie złoży odpowiedzi na pozew, można przyjąć, że twierdzenia, które są przytoczone w pozwie, są prawdziwe.

bEKkOwUT

Jeśli pozwany odpowie na pozew, to sąd uwzględni jego opinię. Dodatkowo można też złożyć wniosek o to, by rozstrzygnąć sprawy pod nieobecność powoda. W takiej sytuacji sąd raczej nie będzie w stanie wydać wyroku zaocznego. W przypadku wydania wyroku zaocznego zawsze dołączane jest do niego pouczenie o tym, że przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu. Sprzeciw można złożyć w ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym otrzymaliśmy wyrok.

Jak napisać sprzeciw od wyroku zaocznego?

Sprzeciw od wyroku zaocznego musi być przygotowany według zasad, którym podlega pismo procesowe. Mowa tu o:

 • oznaczeniu sądu, do którego kieruje się pismo;
 • dokładnym oznaczenia stron, a także pełnomocników, jeśli zostali powołani;
 • sygnaturze akt;
 • wartości przedmiotu sporu (WPS), czyli kwocie, która jest podważana;
 • nazwie pisma – w tej sytuacji będzie to “sprzeciw od wyroku zaocznego”;
 • opisie sprzeciwu, czyli uzasadnienie, dlaczego się nie zgadzamy z zarzutami;
 • sprecyzowanie czego oczekujemy (może to być prośba o uchylenie wyroku albo oddalenie powództwa, zawieszenie rygoru wykonalności;
 • podpis strony lub jej przedstawiciela;
 • dowód opłaty sądowej.
bEKkOwUZ

Ile wynosi opłata za sprzeciw od wyroku zaocznego?

Złożenie sprzeciwu od wyroku zaocznego wiąże się z koniecznością dokonania opłaty połowy opłaty od pozwu. Jeśli jest to sprawa o zapłatę, to opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.

Jeśli wniesiemy poprawnie sprzeciw od wyroku zaocznego, to sąd zbada sprawę i może wyrok:

 • utrzymać w mocy w całości lub w części;
 • uchylić i orzec o żądaniu pozwu;
 • odrzucić pozew;
 • umorzyć postępowanie.
bEKkOwVa

Czy można cofnąć wniesiony sprzeciw od wyroku zaocznego?

Warto pamiętać, że możliwe jest cofnięcie sprzeciwu do pozwu. W przypadku gdy zdecydujemy się na cofnięcie sprzeciwu, a sąd uzna, że takie cofnięcie jest dopuszczalne, to postępowanie, które wywołano poprzez wniesienie sprzeciwu jest umarzane. Sąd decyduje wtedy o tym, że należy wnieść koszty jak w sytuacji cofnięcia pozwu. W takiej sytuacji sam wyrok, który został wydany zaocznie, staje się wyrokiem prawomocnym.

bEKkOwVu
msp
poradnik seo
KOMENTARZE
(0)