Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Umowa o roboty budowlane. Jakie są jej najważniejsze elementy?

0
Podziel się:

Umowa o roboty budowlane to tzw. umowa nazwana. Jest szczegółowo opisana w kodeksie cywilnym. Warto jednak wiedzieć, że może się zdarzyć, że taka umowa będzie traktowana jako umowa realizacji inwestycji budowlanej, wykonanie budynku czy wykonanie remontu.

Alternatywne określenie umowy o roboty budowlane to umowa nazwana
Alternatywne określenie umowy o roboty budowlane to umowa nazwana (WP.PL)
bEJTqKRh

W przypadku inwestycji budowlanej należy sporządzić umowę o roboty budowlane. Jednak to, co znajdzie się w umowie, nie jest jedynym obostrzeniem. Budynek musi bowiem być zrealizowany zgodnie z projektem, a także zgodnie z wiedzą techniczną i prawem budowlanym.

Umowa o roboty budowlane to kontrakt, który ma doprowadzić do zrealizowania inwestycji budowlanej. Według zapisów takiej umowy wykonawca musi oddać określony obiekt, który jest wykonany zgodnie z projektem. Inwestor natomiast ma obowiązek wykonać czynności, które pozwolą przekazać teren budowy, a także dostarczyć projekt i wreszcie zapłacić wynagrodzenie.

Umowa o roboty budowlane nie jest tym samym co umowa projektu budynku. Tę zawiera się z projektantem i zwykle poprzedza ona fakt zawarcia umowy robót budowlanych.

bEJTqKRj

Umowa o roboty budowlane jest podobna do umowy o dzieło. Zobowiązuje wykonawcę do oddania obiektu, a także wykonania go zgodnie z projektem. Inwestor zaś musi odebrać ten budynek i zapłacić umówione wynagrodzenie.

Umowa o roboty budowlane – elementy

W umowie o roboty budowlane mamy do czynienia z dwoma stronami. Przede wszystkim mamy inwestora (czyli zamawiającego) i wykonawcę. Inwestorem jest podmiot, który zamawia wykonanie obiektu budowlanego, a także finansuje inwestycję. Inwestor bezpośredni ma prawo zlecić zrealizowanie całego projektu inwestorowi zastępczemu. Wykonawca to ten, komu zleca się zrealizowanie inwestycji.

Jest więc wykonawca generalny, który bezpośrednio wykonuje prace, wykonawca główny, czyli ten, który korzysta z podwykonawców. Prawo przewiduje, że wykonawca robót budowlanych może zawrzeć umowę z podwykonawcą tylko, jeśli wyrazi na to zgodę inwestor. Taka umowa musi obowiązkowo być umową pisemną.

bEJTqKRp

Przedmiot umowy o roboty budowlane

Przedmiotem umowy jest konkretny obiekt, który ma być zbudowany. Trzeba go określić wystarczająco dokładnie. Dobrze jest dołączyć też specyfikację techniczną i harmonogram.

Wykonawca może żądać od inwestora wynagrodzenia, a także oczekiwać podjęcia konkretnych kroków w związku z przygotowaniem robót. Inwestor może skontrolować sposób realizacji inwestycji.

W umowie wyraźnie powinno być uregulowane wynagrodzenie i to, w jaki sposób będzie ono zrealizowane. Nie można odmówić wynagrodzenia, jeśli prace nie były wykonane, ale mogły być wykonane, a przeszkody powstały z winy inwestora. Wynagrodzenie Mozę być wypłacane ryczałtowo albo kosztorysowo. Inwestor musi udzielić gwarancji związanej z zapłatą. Może to być np. gwarancja bankowa.

bEJTqKRq

Umowa taka może być wypowiedziana w formie porozumienia stron. Można też umówić się, że umowa będzie wypowiedziana, ale przy zachowaniu konkretnych terminów.

Inwestor może odstąpić od umowy, jeśli wykonawca opóźnia się z terminem wykonania robót tak, że nie istnieje szansa, by skończył je w terminie. Ponieważ umowa o roboty budowlane jest podobna do umowy o dzieło, to zamawiający ma prawo w każdym momencie od niej odstąpić.

bEJTqKRK
KOMENTARZE
(0)