Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Umowa sprzedaży. Elementy obowiązkowe i dodatkowe

1
Podziel się:

Umowa sprzedaży to jedna z najpopularniejszych umów. Czasem nazywana jest umową kupna-sprzedaży.

Podpisanie umowy sprzedaży z reguły powinno odbywać się w formie pisemnej
Podpisanie umowy sprzedaży z reguły powinno odbywać się w formie pisemnej (Shutterstock.com, Nonwarit)
bFfSTJQR

Umowa sprzedaży to jedna z najpowszechniejszych umów opisywanych w kodeksie cywilnym. Umowa sprzedaży nakazuje sprzedawcy przenieść własność danej rzeczy na kupującego. Sprzedawca musi wydać rzecz, a kupujący zapłacić należność zgodnie z ceną sprzedaży, a także odebrać rzecz. Umowa nie wymaga szczególnej formy – wystarczy, by była to forma pisemna. W przypadku drobnych czynności nie trzeba zawierać pisemnej umowy.

Elementy obowiązkowe umowy sprzedaży

Najważniejszymi elementami są przedmiot umowy, a także cena. Jeśli takich elementów nie będzie na umowy to praktycznie nie może ona istnieć. Sporządzając umowę sprzedaży, trzeba wpisać datę i miejsce, w którym taka umowa jest zawarta, określić strony umowy. Warto przy okazji zaznaczyć, że stronami umowy mogą być tak osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

Najważniejsze, by w umowie bardzo dokładnie określić precyzyjnie strony umowy. Tak by można było je bez wątpienia zidentyfikować. Jeśli będzie to osoba fizyczna, to trzeba wtedy wpisać imię, nazwisko i adres zamieszkania, a także dane dowodu tożsamości i PESEL. Jeśli stroną będzie przedsiębiorca, to koniecznie trzeba będzie wpisać nazwę firmy, adres siedziby, a także określić osobę, która reprezentuje stronę.

bFfSTJQT

Niewątpliwie ważnym elementem jest przedmiot sprzedaży. Dobrze wiedzieć, że przedmiot umowy mogą stanowić tylko takie rzeczy, które są dopuszczone do obiegu. Może to być np. rzecz, prawo majątkowe, albo energia. Istotne jest, że przedmiot umowy trzeba bardzo szczegółowo opisać i określić, by można było bez żadnych wątpliwości go zidentyfikować.

Jeśli sprzedajemy samochód, to obowiązkowo należy w umowie sprzedaży wpisać nie tylko informację o tym, że jest to samochód, ale też wpisać markę, datę produkcji takiego samochodu, pojemność silnika, a także kolor z indywidualnymi numerami.

Kolejnym elementem umowy sprzedaży jest cena. Ponieważ sprzedaż to czynność odpłatna, trzeba podać cenę, która jest wyrażona w jednostkach pieniężnych. Jeśli w umowie nie będzie ceny, czynność może być uznana za darowiznę, a umowa za umowę darowizny. Jeśli zapłatą ma być ekwiwalent inny niż pieniądze, to umowa taka może być zakwalifikowana jako umowa zamiany. Cenę może być zapłacona w formie gotówkowej albo bezgotówkowej. Oczywiście podpisy stron będą tutaj istotne.

Umowa sprzedaży – elementy dodatkowe

W umowie sprzedaży można też wpisać dodatkowe elementy, które uzgodnią strony. Oczywiście jeśli uznają, że są to słuszne zapisy i jeśli pomogą uniknąć ewentualnych roszczeń. Takie elementy to np. wszelkiego rodzaju informacje o przekazanych zaliczkach albo zadatkach, czy też miejsce i termin do przekazania rzeczy. Można też w umowie wpisać sposób, w jaki towar będzie dostarczony, a także o dodatkowej gwarancji.

bFfSTJRu
KOMENTARZE
(1)
i pomyłek nie...
3 lata temu
Nawet kilogram marchewki powinien być kupowany przez akt u notariusza.