Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|

Umowa zlecenia - podatek

0
Podziel się:

Umowa zlecenia podlega opodatkowaniu. Rozliczenia podatkowego przychodów z umowy zlecenia można dokonać na dwa sposoby.

Umowa zlecenia a podatek
Umowa zlecenia a podatek (iStock.com, muzzyco)

Minimalna pensja przy umowie zlecenie

W 2017 roku zmieniono przepisy o płacy minimalnej. Mówią one, że minimalne wynagrodzenie odnosi się także do umów zlecenie. Stawka godzinowa, która musi być wzięta pod uwagę przy umowie zlecenie jest powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku najniższa możliwa stawka godzinowa dla umowy zlecenie to 13,70 zł brutto. Z tym przepisem wiąże się jeden dodatkowy obowiązek dla przedsiębiorcy. Musi on prowadzić ewidencję godzinową zleceniobiorcy.

W przypadku umowy zlecenia nie trzeba płacić wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy czy ekwiwalent urlopowy ani przestrzegać wypowiedzenia umowy. Taka umowa stanowi jednak ryzyko, że pracownik odejdzie z pracy praktycznie z dnia na dzień.

Podatek ryczałtowy umowy zlecenia

Żeby umowę zlecenie można było rozliczyć zryczałtowanym podatkiem dochodowym, umowa musi być zawarta z osobą, która nie jest pracownikiem płatnika, a kwota należności nie może być wyższa niż 200 zł. W przypadku takiej umowy podatek płacony jest bez pomniejszania go o koszty uzyskania przychodów, a także składki na ubezpieczenia społeczne. Sam podatek nie jest zmniejszany o pobraną składkę zdrowotną.

Jeśli zleceniodawca zawiera kilka umów zlecenia ze zleceniobiorcą, a zleceniobiorca nie jest pracownikiem zleceniodawcy, a każda z tych umów nie jest wyższa niż 200 zł, to podatek ryczałtowy jest pobierany od wszystkich należności.

Podatek trzeba wtedy zapłacić w terminie do 20. dnia następnego miesiąca.

Zaliczka na podatek dochodowy

Jeśli umowa zlecenia zostanie podpisana ze zleceniobiorcą, który nie jest pracownikiem zleceniodawcy, a kwota należności przekracza 200 zł albo jeśli zleceniobiorca jest pracownikiem zleceniodawcy, to bez znaczenia na wysokość wynagrodzenia trzeba zawsze pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. To wszystko powoduje, że przychód pomniejszamy o składki na ubezpieczenie społeczne. Jeśli rzeczywiste koszty wykonania zlecenia przekraczają ustawowe koszty, to można odliczyć koszty w wysokości faktycznej. Nie można ich jednak stosować w momencie ustalenia zaliczki na podatek. Odliczenia takich kosztów dokonuje się dopiero w zeznaniu podatkowym na koniec roku.

Koszty uzyskania przychodu pomniejszają podstawę opodatkowania

Umowa zlecenia może być rozliczona podatkowo na dwa sposoby:

  • zryczałtowane 20% koszty uzyskania przychodów;
  • zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów, mogą być użyte jeśli rozporządzamy prawami autorskimi.

Żeby wyliczyć koszty uzyskania przychodów, trzeba odjąć od kwoty wynagrodzenia sumę składek na ubezpieczenie społeczne.

Obliczając zaliczkę na podatek, trzeba od przychodu odliczyć koszty i składki na ubezpieczenie społeczne, a potem zastosować stawkę 18 proc. podatku. 32 proc. podatku można zastosować tylko wtedy, gdy zleceniobiorca złoży wniosek o to, by pobierać zaliczkę w tej wysokości.

Zeznania roczne przy umowie zlecenia

Pracodawca musi złożyć deklarację roczną PIT-4R i PIT-8AR do końca stycznia. PIT 4R jest deklaracją zbiorczą dochodów pracownika i pobranych zaliczek na podatek dochodowy. PIT 8AR to zbiorcza deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym zleceniobiorców .

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)