Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Umowa zlecenie - składki

0
Podziel się:

Umowa zlecenie jest dość często podpisywaną umową cywilnoprawną w Polsce. Nie podlega obowiązkom wynikającym z kodeksu pracy, dzięki czemu jest tańsza dla zleceniodawcy. Czy zleceniobiorca podlega składkom ZUS i ubezpieczeniu społecznemu? Dowiesz się z naszego materiału.

Jakie składki trzeba opłacać przy umowie zleceniu?
Jakie składki trzeba opłacać przy umowie zleceniu? (iStock.com, Krivinis)
bFfclMJN

Umowa zlecenie i składki

Umowa zlecenie nie podlega kodeksowi pracy, a kodeksowi cywilnemu. Mimo to zleceniodawca musi wypełnić kilka obowiązków wobec zleceniobiorcy. Musi na przykład zagwarantować, że warunki pracy będą bezpieczne. Umowa zlecenie zakłada też, że określone zadanie będzie wykonane na rzecz zleceniodawcy. Powinna być zawarta na piśmie i zaakceptowana przez obie strony, zleceniodawcę i zleceniobiorcę. Niewątpliwym atutem takiej umowy jest możliwość swobodnego ustalenia miejsca i czasu wykonania zadania.

Przepisy o płacy minimalnej dotyczą też umowy zlecenia. Mimo to jest ona wciąż bardzo chętnie podpisywania. To wszystko dlatego, że cały czas jest to tańszy sposób zatrudnienie niż umowa o pracę. Nie trzeba bowiem ponosić kosztów związanych z wypłatą wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy czy ekwiwalent urlopowy, a także przestrzegać wypowiedzenia umowy. Taka umowa stanowi jednak ryzyko, że pracownik odejdzie z pracy praktycznie z dnia na dzień.

bFfclMJP

Minimalna pensja umowa zlecenia

W 2017 roku zmieniono przepisy o płacy minimalnej. Mówią one, że minimalne wynagrodzenie odnosi się także do umów zlecenie. Stawka godzinowa, która musi być wzięta pod uwagę przy umowie zlecenie, jest powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku najniższa możliwa stawka godzinowa dla umowy zlecenie to 13,70 zł brutto. Z tym przepisem wiąże się jeden dodatkowy obowiązek dla przedsiębiorcy. Musi on prowadzić ewidencję godzinową zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie i ZUS

W przypadku umowy zlecenie trzeba naliczyć i odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS. Taki obowiązek nie występuje, jeśli zleceniobiorca ma inny tytuł do ubezpieczenia z kwotą wyższą lub równą minimalnej krajowego pensji. W takiej sytuacji opłacane będzie tylko ubezpieczenie zdrowotne.

Do ubezpieczenia nie trzeba zgłaszać studenta, który nie skończył 26 lat. Zleceniodawca musi zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń ZUS w ciągu 7 dni od kiedy podpisano umowę zlecenia. Zleceniobiorca musi być zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Tylko ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

bFfclMJV

Jeśli zleceniobiorca ma umowę zlecenie i jednocześnie umowę o pracę (z tym samym podmiotem), to traktuje się go jak pracownika. Podlega wtedy wszystkim ubezpieczeniom obowiązkowo (również chorobowym).

Jeżeli umowa zostanie zawarta z emerytem lub rencistą, to od takiej umowy zlecenia trzeba odprowadzić składki ZUS. Jeśli umów zlecenia jest kilka, to obowiązują tutaj zasady odnoszące się do minimalnego wynagrodzenia. Składki odprowadzone będą od umów, tak by kwota była od minimalnego wynagrodzenia. Od kolejnych umów składek już się nie odprowadza.

Umowa zlecenie a stosunek pracy

W przypadku umowy zlecenia istnieje zagrożenia, że zleceniobiorca będzie wykonywał pracę tak jakby miał umowę o pracę. Konkretne kryteria bowiem wskazują o tym, że praca spełnia wymogi stosunku pracy. Do podpisania umowy o pracę zmusza:

  • Określenie stałego miejsca i godzin pracy;
  • Praca, z którą jest związane podporządkowanie służbowe;
  • Wymóg, by praca była wykonywana osobiście.
bFfclMKq
KOMENTARZE
(0)