Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

VAT UE. Kiedy należy się zarejestrować?

0
Podziel się

Przeprowadzając transakcje z zagranicznymi podmiotami należącymi do Unii Europejskiej, należy zgłosić takie transakcje na specjalnym druku. Wszystko dlatego, że jest to związane z odmiennym sposobem rozliczania podatku VAT.

VAT UE dotyczy transakcji z podmiotami zagranicznymi należącymi do Unii Europejskiej
VAT UE dotyczy transakcji z podmiotami zagranicznymi należącymi do Unii Europejskiej (Fotolia)
bErlcdKJ

Zanim przeprowadzimy rozliczenia między podmiotami mającymi swoją siedzibę w Unii Europejskiej, trzeba dokonać rejestracji VAT UE.

Kto to jest czynny podatnik VAT?

Rejestracji czynnego podatnika VAT w rejestrze VAT UE trzeba dokonać, zanim dojdzie do pierwszej transakcji związanej z:

  • Nabyciem towarów od kontrahenta mającego siedzibę w Unii Europejskiej.
  • Nabyciem usług, które są świadczone w siedzibie nabywcy. W takiej sytuacji nabywca ma obowiązek rozliczenia VAT, bo nabywa daną usługę.
  • WDT (jest to sprzedaż towarów przez czynnych podatników VAT, którzy dostarczają towary kontrahentom z Unii). W takiej sytuacji ważne jest, by kontrahent funkcjonował jako sprzedawca, który jest zarejestrowany w unijnym rejestrze. Dodatkowo trzeba też będzie posiadać potwierdzenie wywozu towarów.
  • Ze świadczeniem usług, które są realizowane dla zagranicznych kontrahentów z UE w przypadku, jeśli miejscem, w którym jest świadczona usługa, jest miejsce, w którym nabywca prowadzi działalność.
bErlcdKL

Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT

Warto pamiętać, że rejestracji VAT UE muszą dokonać nie tylko dla czynni podatnicy VAT. Takiego obowiązku, pod pewnymi warunkami będą też musieli dopełnić podatnicy, niebędący czynnymi podatnikami VAT, którzy mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT ze względu na limit obrotów do 200 000 zł, a także, jeśli uczestniczą określonym typie transakcji.

Chodzi tu o transakcje WNT – czyli nabycie towarów od kontrahenta z Unii Europejskiej, o ile oczywiście wartość tego towaru jest większa niż 50 000 zł. W sytuacji, gdy limit ten nie jest przekroczony, to rejestracja jest dobrowolna.

Jeżeli przedsiębiorca jest zwolniony z VAT, a prowadzi sprzedaż dla kontrahentów z UE, to nie jest zobowiązany do rejestracji na VAT-UE. W ramach takich transakcji to nabywca musi rozliczyć i uiścić podatek VAT.

bErlcdKR

Kiedy istnieje obowiązek składania VAT-UE?

Trzeba pamiętać, że w sytuacji, gdy przedsiębiorca dokonuje rejestracji VAT-UE, to ma obowiązek złożenia deklaracji za okres, w którym dokonano transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo też były świadczone usługi dla kontrahentów z UE.

Przy jakich transakcjach nie ma obowiązku składania VAT-UE?

Pamiętajmy, że nie w każdym przypadku będzie trzeba transakcję wewnątrzwspólnotową wykazywać na deklaracji VAT-UE. Jedną z takich sytuacji jest import usług. Chociaż takie usługi kupiono od kontrahenta z terenu Unii Europejskiej, to nie trzeba takiej deklaracji składać.

Innym przypadkiem jest sytuacja, gdy usługa jest świadczona na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W takiej sytuacji są one bowiem traktowane jako transakcje realizowane na terenie kraju.

bErlcdLm
vat
msp
KOMENTARZE
(0)