Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Wniosek o nabycie spadku. Jak go sporządzić?

1
Podziel się:

Postępowanie związane ze stwierdzeniem nabycia spadku to pierwszy krok, żeby uregulować sprawy związane z majątkiem zmarłej osoby. Zależnie od tego ilu jest spadkobierców, a także czy testament jest podważany, postępowanie takie może trwać bardzo krótko lub długo. Wynikiem postanowienia jest stwierdzenie nabycia spadku.

Wniosek o nabycie spadku może złożyć dowolny ze spadkobierców
Wniosek o nabycie spadku może złożyć dowolny ze spadkobierców (Fotolia)
bEIKOhud

Wniosek o nabycie spadku można złożyć w każdym momencie. W tym wypadku bowiem sprawa się nie przedawnia. Jeśli wniosek składany jest w ciągu 6 miesięcy, to wszyscy spadkobiercy mają obowiązek złożenia oświadczenia o nabyciu lub odrzuceniu spadku. W sytuacji, gdy takie oświadczenia nie będą złożone, sąd może je przyjąć w trakcie posiedzenia. Za każde oświadczenie pobierana jest opłata sądowa w wysokości 50 zł. Jeśli spadkobiercy nie złożą oświadczeń, to oznacza to, że przyjmują spadek.

Żeby sporządzić wniosek potrzebne będą odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców. Takie dokumenty będą potrzebne w przypadku dziedziczenia ustawowego albo wniosku o zachowek. Oprócz aktu zgonu trzeba złożyć:

  • akt urodzin (w przypadku dzieci niezamężnych);
  • akt małżeństwa (w przypadku dzieci zamężnych);
  • akt urodzenia i akt małżeństwa rodziców (w przypadku rodzeństwa spadkodawcy).
bEIKOhuf

Wniosek składa się do Sądu Rejonowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania spadkodawcy. Wniosek składa dowolny ze spadkobierców, który posiada zdolność do czynności prawnych. Wnioskodawcą może być też np. wierzyciel spadkobiercy, a także spadkodawcy.

Wniosek o nabycie spadku – najważniejsze elementy

Wnioskodawca musi w nim wskazać czy zmarły pozostawił testament. Jeśli zostawił, to trzeba wstawić, gdzie się znajduje. W sytuacji, gdy nie wiemy, czy spadkodawca zostawił testament, to trzeba to zaznaczyć we wniosku. Warto też określić interes prawny, który mamy chcąc nabyć spadek. W przypadku spadkobierców takie wyjaśnienie będzie krótkie. Wszystko dlatego, że interes prawny jest bowiem oczywisty.

Kolejnym punktem jest uzasadnienie wniosku. Trzeba w nim wskazać okoliczności spadkobrania. Chodzi tutaj o opisanie wzajemnych relacji, które łączyły spadkodawcę ze spadkobiercami. Dowodem powiązań rodzinnych mogą być odpisy z aktów stanu cywilnego. Ewentualnie można dołączyć oświadczenie spadkodawców o tym, że przyjmują lub odrzucają spadek. Można też przekazać umowę o tym, że zrzekamy się dziedziczenia. Gdy nie ma dalszych spadkobierców, powołuje się tzw. zapewnienie spadkowe.

bEIKOhul

Składanie wniosku o nabycie spadku

Do wniosku dołącza się dowód uiszczenia opłaty sądowej albo dowód przelewu. Trzeba pamiętać, by podpisać wniosek, na oryginale i na załącznikach. Komplet dokumentów pozostawiamy dla sądu. Trzeba przygotować tyle kopii wniosku i załączników, ilu jest uczestników postępowania. Warto zostawić sobie jeden egzemplarz dla siebie.

Wniosek razem z odpisami składa się w biurze podawczym. Na kopii otrzymamy wtedy prezentatę, czyli pieczątkę sądu, na której znajduje się data złożenia tego wniosku. Wniosek można też wysłać do sądu pocztą. W takiej sytuacji warto zrobić to listem poleconym. Dowodem złożenia wniosku będzie wtedy dowód nadania listu poleconego.

bEIKOhuG
prawo spadkowe
KOMENTARZE
(1)
sdfgfwsedf
3 lata temu
a o tym, że można zamiast tego iść do notariusza , to nie napisaliscie... a pol prawdy to...