Notowania

Wynagrodzenie nauczycieli. Zmiany stawek w 2018 i 2019 roku

Od 1 kwietnia 2018 roku zmieniło się rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia nauczycieli. Od tego czasu minimalne wynagrodzenie nauczycieli wzrosło o 5 procent. Dotyczy to osób zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Shutterstock.com)
Na 2019 rok zaplanowano kolejne podwyżki wynagrodzenia nauczycieli

Wysokość zarobków nauczycieli jest regulowana poprzez rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. To jednak dodatki do pensji zasadniczej w największym stopniu wpływają na ostatecznie otrzymywaną kwotę.

Zmiany stawki wynagrodzenia w 2018 roku

Zmiana stawki wynagrodzenia pracowników oświaty jest wynikiem nowych uregulowań dotyczących kwoty bazowej dla nauczycieli. Od 1 kwietnia 2018 roku wynosi ona 2900,20 złotych.

W 2018 roku minimalne wynagrodzenie nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne i tytuł magistra wynosiło:

 • 2417 złotych dla nauczyciela stażysty;
 • 2487 złotych dla nauczyciela kontraktowego;
 • 2681 złotych dla nauczyciela mianowanego;
 • 3317 złotych dla nauczyciela dyplomowanego.

Zmianą dotyczącą wynagrodzenia nauczycieli było usunięcie z tabeli wynagrodzeń rubryki pozostałe wykształcenie. Ta zmiana dotyczyła osób, które ukończyły studium nauczycielskie, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego, pedagogiczne studium techniczne oraz osób posiadających tytuł mistrza w zawodzie lub instruktorów sportowych.

Wynagrodzenie nauczycieli – odebranie dodatków

Wraz ze zmianami nauczyciele jednak utracili część uprawnień, które wynikały z Karty Nauczyciela. Należał do nich dodatek mieszkaniowy. Ta zmiana dotyczy 186 tysięcy pedagogów. Strata sięga od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie, przez co zasadnicza pensja nie wzrosła dla nich wcale.

Planowane podwyżki w 2019 roku

Na rok 2019 zapowiedziano kolejną turę podwyżek dla nauczycieli. W bieżącym roku minimalne wynagrodzenie za pracę to 2250 złotych dlatego zdecydowano, że właśnie taka kwota stanie się minimalną stawką wynagrodzenia zasadniczego. Z tego powodu podwyżki mogą wynieść od 121 do 166 złotych. O 15,8% wzrosnąć mają płace nauczycieli do 1 stycznia 2020 roku.

Samorządy są zobowiązane do wypłaty nauczycielom dodatku uzupełniającego, w przypadku, jeżeli nie zrealizują obowiązku wypłacenia wynagrodzenia średniego w grupach awansu.

Według projektu w 2019 r. średnie wynagrodzenie dla nauczycieli wyniesie:

 • dla nauczyciela stażysty – 3045 zł;
 • dla nauczyciela kontraktowego – 3380 zł;
 • dla nauczyciela mianowanego – 4385 zł;
 • dla nauczyciela dyplomowanego – 5603 zł.

Co składa się na wynagrodzenie nauczycieli?

Poza pensją zasadniczą, do wynagrodzenia nauczycieli wlicza się jeszcze mnóstwo innych elementów, takich jak:

 • Dodatek za wysługę lat (nawet 20% pensji zasadniczej po 20 latach pracy);
 • Dodatek ze względu na funkcję kierowniczą;
 • Dodatek dla opiekuna stażu;
 • Dodatek dla wychowawcy klasy;
 • Dodatek wiejski dla pedagogów pracujących na wsiach i w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców;
 • Dodatek dla nauczyciela-doradcy;
 • Dodatek dla nauczyciela-konsultanta;
 • Dodatek z powodu warunków pracy;
 • Dodatek za uciążliwość pracy;
 • Nagroda jubileuszowa;
 • Nagroda specjalna;
 • Dodatek za pracę w nocy;
 • Dodatek motywacyjny;
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 • Odprawy;
 • Wynagrodzenie za doraźne zastępstwa.

Dodatkowo wraz ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego, wzrastają także dodatki, które są od niego uzależnione.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
08-03-2019

GOŚĆDLACZEGO PODAJECIE RAZ MINIMALNE WYNAGRODZENIE A PÓŹNEJ ŚREDNIE?? PODWYŻKA 15% JEST PRZEZ DWA LATA

11-05-2019

Tomasz MorzyszekWspółczuje osobie, która przygotowała ten artykuł. W internecie jest wiele objaśnień co to jest minimalne, a co to jest średnie wynagrodzenie. W … Czytaj całość

Rozwiń komentarze (2)