Notowania

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC - wzór

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC jest bardzo ważne. Jeśli nie zostanie wypowiedzenia będzie przedłużone na takich samych warunkach.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Shutterstock.com)
Jak napisać wypowiedzenie ubezpieczenia OC? (Fot: Africa Studio)

Każdy, kto posiada pojazd mechaniczny musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Wszystko to zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego posiadacza pojazdu mechanicznego obowiązuje za szkody, które powstają w związku z posiadanym przez taką osobę pojazdu

Ubezpieczenie takie musi zawrzeć posiadacz pojazdu mechanicznego. Nie musi to być więc formalny właściciel ale osoba, która ma prawo do korzystania z danego pojazdu. Może tak być w efekcie podpisania umowy leasingu, najmu, czy dzierżawy.

Jak długo trwa ubezpieczenie OC pojazdu?

Co do zasady, ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na 12 miesięcy. Umowa taka może się zaczynać i kończyć dowolnego dnia o ile będzie zachowany okres umowy. Zawarcie umowy na okres krótszy niż 12 miesięcy możliwe jest tylko w określonych sytuacjach. Chodzi tu np. o pojazdy zarejestrowane czasowo, zarejestrowane za granicą, pojazdy historyczne albo wtedy, gdy pojazd jest w posiadaniu pośrednika w sprzedaży samochodów.

Zgodnie z ustawą, jeśli posiadacz pojazd nie wypowie umowy najpóźniej jeden dzień przed jej upływem, to domniemuje się, że została zawarta na kolejny okres. Kolejna umowa zawierana jest więc automatycznie. Jeśli chcemy podpisać umowę z inną firmą ubezpieczeniową, to trzeba o tym poinformować dotychczasowego ubezpieczyciela nie później niż jeden dzień przed końcem umowy. Jeśli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, to termin wypowiedzenia upływa pierwszego dnia roboczego. Warto przy okazji pamiętać, że sobota nie jest uważana za dzień ustawowo wolny od pracy.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dokonujemy zakupu auta, które jest już ubezpieczone. Wtedy mamy 30 dni na wypowiedzenie tej umowy, którą zawarł poprzedni właściciel. Jeśli go nie wypowiemy, nie będzie automatycznie przepisane na nowego nabywcę. Ubezpieczyciel musi potwierdzić przedłużenie umowy

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy?

Skuteczne wypowiedzenie umowy ubezpieczenia musi być złożone w formie pisemnej. Wypowiedzenie trzeba złożyć bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej. Warto dobrze oznaczyć adresata. Zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe nie zezwalają na otrzymywanie takich oświadczeń przez agentów. Wypowiedzenie powinno mieć: wyraźne oznaczenie stron, datę i miejscowość, a także numer polisy, która ma być wypowiedziana. Trzeba też dokładnie wskazać określony pojazd, czyli przedstawić numer rejestracyjny i markę. W wypowiedzeniu piszemy, że nie chcemy współpracować dalej z tym konkretnym ubezpieczycielem i prosimy o wypowiedzenie umowy. Zawsze na końcu pisma składamy własnoręczny podpis.

Wzór wypowiedzenia umowy OC

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

………………………………………………………..
imię i nazwisko / nazwa firmy

………………………………………………………..
adres

………………………………………………………..
marka, typ, nr rej. pojazdu

………………………………………………………..
nr polisy OC, nazwa zakładu ubezpieczeń

………………………………………………………..
okres ubezpieczenia

WYPOWIEDZENIE

Niniejszym zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003r. nr 124 poz. 1152 z późn. zm.) wypowiadam umowę ubezpieczenia OC o wskazanym powyżej numerze.

…………………….. dnia…………………….. miejscowość …………………….. podpis

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
08-02-2019

AnnaKto to pisał? Jakie 30 dni na wypowiedzenie? "Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dokonujemy zakupu auta, które jest już ubezpieczone. Wtedy mamy 30 dni na … Czytaj całość

08-02-2019

AgaRadzę najpierw poczytać ustawę, a potem pisać taki artykuł. Ktoś tu chyba nie ma pojęcia o czym pisze... 30 dni na wypowiedzenie umowy po … Czytaj całość

08-02-2019

EwaCo za baran to pisał, po co się brać za temat, o którym się nie ma bladego pojęcia?

Rozwiń komentarze (12)