Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Co trzeba wiedzieć zakładając jednoosobową działalność gospodarczą

Co trzeba wiedzieć zakładając jednoosobową działalność gospodarczą

Fot. nyul/iStockphoto

Samozatrudnienie jest powszechnie stosowaną praktyką przez pracowników w celu obniżenia obciążeń podatkowych. Poprzez ten zabieg zyskują oni nie tylko możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rzeczywiście ponoszonych wydatków, ale również możliwość wyboru formy opodatkowania. Warto jednak pamiętać o minusach samozatrudnienia.

Osoby, które decydują się na założenie własnej firmy bez zatrudniania pracowników nazywani są samozatrudnionymi. Takie osoby mogą liczyć na liczne przywileje z uwagi na rozmiary swojej działalności, np. ulga w ZUS, jednorazowa amortyzacja itp. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszyscy samozatrudnieni mogą korzystać z tych dobrodziejstw. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorców, którzy zamierzają współpracować z byłym lub obecnym pracodawcą. Minusem zatrudnienia jest także to, że samemu trzeba płacić podatki i składki na ubezpieczenie społeczne.

Samozatrudniony to przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą. Należy jednak pamiętać, że nie będzie nim taki przedsiębiorca, którego działalność gospodarczą spełnia łącznie trzy warunki, o których mowa za chwilę. Za działalność gospodarczą (samozatrudnienie) nie uznaje się bowiem czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultaty tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
  • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
  • wykonujące te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jeżeli zatem mamy do czynienia z przedsiębiorcą, który współpracuje z byłym pracodawcą ale jego współpraca przypomina bardziej pracę w rozumieniu kodeksu pracy aniżeli prowadzenie biznesu na własny rachunek, w świetle przepisów o podatku dochodowym nie prowadzi on działalności gospodarczej. Tak będzie, jeśli łącznie znajda zastosowanie trzy powyższe okoliczności.

Składki na ZUS trzeba opłacać samemu

Osoby decydujące się na samozatrudnienie bardzo często zapominają, że muszą oni samodzielnie zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ponadto nie mogą oni skorzystać z ZUS preferencyjnego przeznaczonego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą jeżeli świadczą usługi na rzecz byłego pracodawcy w takim samym zakresie jaki przyjęty był w umowie o pracę.


SPRAWDŹ AKTUALNE SKŁADKI ZUS


Samozatrudnienie wiąże się również z koniecznością wyboru formy opodatkowania oraz odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy. Jednak nie wszystkie formy opodatkowania są dostępne dla osób samozatrudnionych. Z możliwości opodatkowania podatkiem liniowym samozatrudnieni będą mogli skorzystać dopiero od roku następującego po roku podatkowym, w którym pracowali na rzecz byłego pracodawcy w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, o ile współpraca z byłym pracodawcą miała miejsce.

Z kolei opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie jest możliwe gdy przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, podmiot wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności gospodarczej podatnika i nadal chce współpracować z byłym pracodawcą.

Ponadto osoby samozatrudnione nie odliczają od przychodów kosztów ryczałtowych wynikających z ustawy o PIT, lecz faktycznie poniesione wydatki. W sytuacji, gdy podatnik nie ponosi żadnych kosztów działalności może to być mniej korzystne niż koszty ryczałtowe przy umowie o pracę.

W niektórych przypadkach samozatrudnienie oznacza konieczność zarejestrowania się jako podatnik VAT, składania deklaracji oraz wpłacania podatku należnego. Wprawdzie mają oni możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, które jest przewidziane dla drobnych przedsiębiorców, jednak utracą oni wtedy prawo do odliczania VAT naliczonego.
Czasami niezbędna jest księgowa

Z samozatrudnieniem wiąże się także obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej dla celów obliczenia podatku, co oznacza dodatkowe koszty. Podatnik musi bowiem zatrudnić księgową bądź zlecić prowadzenie księgowości biuru podatkowemu. Naturalnie możliwe jest również prowadzenie rozliczeń samemu, ale to z kolei pochłania dużo czasu i wymaga posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości i podatków. W przypadku umowy o pracę podatnik takich obowiązków nie ma. Co więcej, może on nawet przerzucić na pracodawcę obowiązek rocznego rozliczenia dochodów, poprzez złożenie oświadczenia PIT-12 w terminie do 10 stycznia.

Z umową o pracę wiążą się liczne przywileje pracownicze, do których należy między innymi prawo do urlopu, prawo do zwolnienia chorobowego oraz świadczenia obowiązkowe pracodawcy, do których należy odzież ochronna, okulary korygujące, badania lekarskie, itp. Kiedy pracownik zdecyduje się na samozatrudnienie traci prawo do tych przywilejów. Oczywiście może on pójść na urlop, czy zwolnienie chorobowe, ale będzie to skutkowało dużo mniejszymi przychodami w danym okresie.

Warto przeczytać przed założeniem firmy
Co trzeba wiedzieć o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
CEIDG to system, który umożliwi ewidencjonowanie drogą elektroniczną przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi oraz udzielanie informacji na temat przedsiębiorców i innych podmiotów.
Jaka działalność gospodarcza wymaga koncesji
Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą musi mieć na uwadze, że niektóre jej rodzaje wymagają koncesji lub zezwolenia na jej wykonywanie.
Spółka a indywidualna działalność gospodarcza
Forma działalności gospodarczej może przesądzić o jej powodzeniu. Przed założeniem firmy powinniśmy poznać wszystkie możliwości.
firma, samozatrudnienie, działalność gospodarcza
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
2014-01-16 08:56
Obecnie firmę można zakładać jak dowód osobisty. Firm może powstać w jeden dzień tyle ile jest dorosłych Polaków. Nie w tym jest problem. Problem jest w ryzyku na wypadek bankructwa. O tym nikt jakoś nie mówi. Tysiące firm bankrutuje bez najmniejszej własnej winy. Powstają zadłużenia, zupełnie nie zależnie od prowadzonej działalności gospodarczej. Pokusił się ktoś o analizę statystyczną ile takich firm jest w Polsce? Jak to się dzieje, że wszyscy doradcy namawiają innych do uruchamiania działalności gospodarczej a sami jej nie uruchamiają? Rynek zawalony jest po same "sufity" ofertami dogodnych kredytów. Tysiące pożyczkodawców, po słupach, klatkach schodowych, Internecie itd. Przy obecnych przepisach prawnych nie w fazie uruchamiania tylko w przypadku, gdy interes nie wypali - bankructwo, trzeba być kompletnym idiota ekonomicznym żeby uruchamiać działalność gospodarczą nawet na poziomie łózka polowego na targowisku. Trzeba bezwzględnie skupić się nie na udogodnieniach w uruchomianiu firm, tylko uelastycznienia spraw wynikłych z ew. bankructwa. Ograniczenia w czasie windykacji długów i całkowita kasacja. Opodatkowanie progresywne długów. Taka sytuacja winna dotyczyć tych firm, które zbankrutowały bez najmniejszej winy. Wyłączyć z tego pospolitych złodziei i przestępczych cwaniaków. Jeżeli takie coś zostało by prawnie uregulowane wówczas można dopiero rozmawiać o uruchamianiu własnej działalności gospodarczej. Jeżeli tego nie ma, lepiej jest zmywać naczynia i zamiatać ulice np. w Anglii. Ciułacze i handlarze forsą zwani obecnie "inwestorzy" niech się udławią własna kasą lub sami wezmą się do jakiejś uczciwej roboty i zaczną zakładać swoją działalność gospodarcza. Dlaczego tego nie robią? Kasy mają jak lodu skoro chcą pożyczać, i jeszcze na dodatek wydają pieniądze na reklamę jako pożyczkodawcy.
jeleń
46.205.50.* 2013-05-30 00:00
Na chwilę obecną własna działalność to strzał w głowę,najlepiej zainwestować swoje pieniążki i pracować na tych co są oczko wyżej np hurtownie,dystrybutora,Zus plus cała masa naciągaczy którzy tylko patrzą coś kasy wyłudzić(np Allegro).Moja działalność to sklep internetowy prawda jest taka że na każdym kroku jest sie okłamywanym wciska się jeden kit że komputer i internet ma każdy wystarczy tylko zarejestrować działalność i zarabiamy realne pieniądze.Podsumowując lepiej być bez pracy i wyjść z pieskiem na spacer niż pracować a płacone mieć nadzieją że w przyszły miesiacu zarobisz.
.doradca.
81.190.72.* 2011-09-01 21:30
Żeby prowadzić dzisiaj w "demokratycznej" Polsce działalność gospodarcza trzeba mieć łeb konia , zdrowie ryby i pieniądze na życie po nieudanym interesie.
Zobacz więcej komentarzy (11)