Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Konrad Pluciński
|

De minimis - pieniądze na bieżącą działalność

0
Podziel się:

Kredyt obrotowy z gwarancja de minimis, to łatwe do uzyskania źródło finansowania dla firmy. Sprawdź, jak możesz go otrzymać.

De minimis - pieniądze na bieżącą działalność
(MichaelDeLeon/iStockphoto)

Gwarancja de minimis, to pomysł rządu na zwiększenie dostępności kredytów dla firm. Dzięki niej właściciele przedsiębiorstw mogą łatwiej uzyskać z banków środki na finansowanie bieżącej działalności. Kredyt z gwarancją jest dla niech dostępny nawet w przypadku, gdy nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia jego spłaty.

Gwarancja de minimis, to zabezpieczenie kredytu, udzielane w ramach programu pomocy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. To wyjątkowe na polskim rynku rozwiązanie ma na celu ułatwić przedsiębiorcom z segmentu MSP dostęp do kredytów bankowych. Gwarancją udzielaną przez BGK, za pośrednictwem banków komercyjnych, może zostać objęty kredyt w formie tradycyjnej, w postaci kredytu na rachunku bankowym lub linii kredytowej. Pochodzące z niego fundusze mogą zostać przeznaczone na pokrycie bieżących zobowiązań firmy, zakup towarów, zapłatę składek do ZUS i urzędu skarbowego, a także na spłatę kredytu w innym banku.

Może ona objąć nawet 60% pożyczki, przy czym nie może ona przekroczyć 3,5 mln złotych. Udzielana jest na okres do 27 miesięcy. W porównaniu do innych zabezpieczeń jest to jedna z najtańszych i najszybszych form. Nie wymaga angażowania środków finansowych i majątku firmy, nie wydłuża czasu uzyskania kredytu i spełniania uciążliwych formalności. Wnioskowanie o udzielenie gwarancji zostało maksymalnie uproszczone. Przedsiębiorca nie musi występować bezpośrednio do BGK, wniosek o objęcie kredytu gwarancją de minimis składa w banku udzielającym pożyczki wraz z dokumentami kredytowymi.

Bank decyduje o udzieleniu kredytu objętego gwarancją, jeśli przedsiębiorca posiada zdolność kredytową według regulacji banku i spełnia warunki ubiegania się o gwarancję. Po pozytywnej decyzji kredytowej, do uzyskania gwarancji wystarczy podpis na wekslu in blanco i złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Gwarancją objęty jest kapitał kredytu nie obejmuje ona odsetek i innych opłat okołokredytowych. Koszt objęcia kredytu gwarancją, to jedyne 0,5% jej kwoty. W przypadku kredytów przyznanych w 2013 roku są one jednak zwolnione z opłaty za pierwszy rok. Kredytobiorca ponosi oczywiście opłaty związane z kredytem i spłaca odsetki w wysokości określonej przez bank udzielający kredytu.

Z gwarancji nie będą mogli skorzystać jedynie przedsiębiorcy którzy :
- widnieją w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów;
- posiadają zaległości w spłacie kredytów przekraczające 500 złotych powyżej 30 dni, została im wypowiedziana umowa kredytu, lub ich zobowiązania zostały zaliczone przez bank do zagrożonych;
- skorzystali z kredytów za gwarancjami de minimis na kwotę przekraczającą 3,5 mln złotych, a pomoc de minimis uzyskana w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzednich wraz z przeliczoną na ekwiwalent dotacji kwotą gwarancji o którą wnioskują przekroczyła 200 tys. euro (100 tys. euro dla firm działających w sektorze transportu drogowego);
- zostali zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej uznanej za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
- działają w sektorach gospodarki, które nie mogą skorzystać z pomocy publicznej.

Gwarancja ma zastosowanie w przypadku gdy przedsiębiorca nie spłaca zaciągniętego przez siebie kredytu. W takiej sytuacji BGK na wezwanie banku udzielającego kredytu wywiązuje się z gwarancji. Od tego momentu firma staje się dłużnikiem BGK, które zaczyna naliczać odsetki od kwoty gwarancji w wysokości czterokrotności stopy lombardowej.

wiadomości
marketmoney
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
MarketMoney.pl
KOMENTARZE
(0)