Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
szkolenie
31.08.2010 12:51

Jak podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników

Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas wolny przeznaczony na dojazd na zajęcia, pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Fesus/Dreamstime)

*Według ostatnich regulacji prawnych, jako równoprawne ustawodawca uznał dokształcanie się pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. *

W obu tych przypadkach pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują następujące ustawowe uprawnienia:

1) urlop szkoleniowy,

2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ponieważ są to uprawnienia ustawowe, nie można ich wyłączyć w drodze umowy między pracownikiem a pracodawcą, w której pracownik zrzeknie się swoich uprawnień. **

Przykład:_ _

_ Pracodawca zawarł z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. W zamian za zgodę na naukę udzieloną przez pracodawcę, pracownik zrzekł się wynagrodzenia przysługującego za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy. Takie zrzeczenie się jest nieważne. Na mocy art. 103 kp za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Z kolei art. 84 kp stanowi, że pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. _ **

W jaki sposób pracodawca może dodatkowo pomóc dokształcającemu się pracownikowi?

Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za:

  • kształcenie,
  • przejazd,
  • podręczniki i
  • zakwaterowanie.

Uprawnienia takie są fakultatywne a nie obligatoryjne.


Podstawa prawna:

Autorka jest specjalistką w zakresie prawa pracy.

Tagi: szkolenie, wiadomości, porady, druki, baza wiedzy, zarządzanie, msp, czołówki, zarzadzanie
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz