Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak przechowywać e-faktury?

0
Podziel się:

Wszystkie faktury muszą być archiwizowane zarówno przez wystawcę, jak i odbiorcę w niezmienionej formie - również te elektroniczne.

Jak przechowywać e-faktury?
(Nyul/Dreamstime)

Wszystkie faktury muszą być archiwizowane zarówno przez wystawcę, jak i odbiorcę * *w niezmienionej formie - również te elektroniczne.

W systemie finansowym wystawca poza zapisem transakcji musi także dysponować plikiem zawierającym wystawioną fakturę w formie uniemożliwiającej ingerencję w jego treść, czyli np. plik PDF. Wystawiony dokument sprzedaży musi być właściwie przechowywany. Wymóg archiwizacji nie będzie spełniony, jeśli podczas udostępniania systemu finansowego (np. w razie kontroli) dane dotyczące transakcji będą mogły być zmieniane.

- _ Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów faktury przesłane drogą elektroniczną muszą być przechowywane w podziale na okresy rozliczeniowe. W przypadku dokumentów wysyłanych e-mailami i archiwizowanych na serwerze firmowym zarówno wystawca, jak i ich odbiorca powinni zapewnić ich przechowywanie w ustanowionej odpowiednio strukturze katalogowej _ - mówi Agnieszka Koperska, menedżer w dziale audytu w Baker Tilly Poland.

Miejsce fizycznej lokalizacji serwera, na którym zapisane są faktury może być dowolne. W każdej chwili jednak upoważnione do tego służby muszą mieć do niego dostęp. Tak jak
w przypadku wszystkich innych dokumentów, spółki mają obowiązek zapewnić bezpieczeństwo danych - także tych przechowywanych na nośnikach elektronicznych. Powinny w tym celu opracować i wdrożyć procedury tworzenia, testowania i odzyskiwania kopii zapasowych. W przypadku awarii serwera, na którym przechowywane są dane elektroniczne będzie możliwe ich przywrócenie.

Ustawodawca zostawia swobodę w zakresie warunków przechowywania faktur, jeśli spełnione są następujące warunki:

  • autentyczność pochodzenia,
  • integralność - brak możliwości ingerowania w ich treść,
  • czytelność od momentu ich wystawienia do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego - czyli do końca roku fiskalnego po upływie pięciu lat od ich wystawienia. Oznacza to, że przez cały ten czas jednostka archiwizująca faktury w formie elektronicznej musi zapewnić dostępność i funkcjonalność programu umożliwiającego dostęp do nich i ich przeglądanie,
  • łatwość odszukania,
  • bezzwłoczny dostęp do faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Czytaj więcej o fakturach w firmie
Podpis na fakturze - kiedy konieczny? Kiedyś dla ważności każdego sporządzonego dokumentu potwierdzającego zawarcie transakcji sprzedaży wymagany był odręczny podpis.
Kiedy i w jaki sposób można poprawić błędy na fakturze Warunkiem wiarygodności dowodów księgowych jest rzetelne ich sporządzanie, a w razie konieczności - ich niezwłoczna korekta.
wiadomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)