Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Jak przetrwać kryzys z pomocą faktoringu?

Jak przetrwać kryzys z pomocą faktoringu?

Fot. nyul/iStockphoto

Spadkowy trend PKB sprawia, że pogarszają się m.in. wskaźniki finansowe firm. Im są one mniej korzystne, tym ciężej o pozyskanie finansowania z pomocą kredytu obrotowego, zwłaszcza że zaostrzają się kryteria ich przyznawania. Rozwiązaniem może być usługa faktoringowa, która dzięki swojej kompleksowości służy przedsiębiorcom nie tylko w okresie hossy.

Przede wszystkim usługa faktoringowa skupia się na ocenie ryzyka handlowego pomiędzy klientem a odbiorcą, podczas gdy dla banku kluczową kwestią jest zdolność kredytowa, która w przypadku spowolnienia gospodarczego i gorszych wyników finansowych jest niższa niż zwykle i może być niewystarczająca do uzyskania finansowania na satysfakcjonującym przedsiębiorcę poziomie.

Oprócz tego, faktoring to nie tylko zastrzyk gotówki na konto firmowe, ale też wiele usług dodanych, które mogą być szczególnie cenne dla przedsiębiorców w okresie gorszej koniunktury.

Podstawową korzyścią jest oczywiście poprawa płynności finansowej i jednoczesna poprawa struktury bilansu, choćby zmniejszeniu się salda należności handlowych, co przekłada się na uzyskanie korzystniejszego obrazu w oczach zarówno partnerów biznesowych, jak i instytucji finansowych. Prowadzi to bezpośrednio do uzyskania kolejnych korzyści, takich jak lepsze warunki kredytowe czy wyższe limity kredytowe u dostawców.

W okresie kryzysu przedsiębiorcy docenią działania prewencyjne, jakie daje faktoring czyli weryfikację wypłacalności odbiorców. Dzięki temu unikną sprzedania towaru lub wyświadczenia usługi komuś, kogo słaba kondycja finansowa lub kiepska opinia na rynku dotycząca nieterminowego regulowania swoich zobowiązań każe wątpić w prawdopodobieństwo uzyskania spłaty należności.

Podobnie zadziała ocena prawna zawartych umów i kontraktów. Po analizie dokumentów klient dowie się o operacyjnych konsekwencjach wszelkich niekorzystnych zapisów. Umożliwi to przeprowadzenie transakcji niwelując wpływ ewentualnych sytuacji spornych, a w przyszłości ustrzeże przed podobnymi zapisami i rozwiązaniami. Możliwe jest także ubezpieczenie transakcji, czyli przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy do wysokości limitu przyznanego przez ubezpieczyciela, z którym pracuje firma faktoringowa.

Szybsza windykacja

Faktoring to także zrzucenie z siebie najmniej przyjemnej czynności związanej z prowadzeniem biznesu, jaką jest upominanie się o własne pieniądze. Monitoring bieżących wpłat zostaje przekazany firmie faktoringowej, która zajmuje się tym w sposób skuteczny i profesjonalny, a przedsiębiorca może skupić się na swojej działalności podstawowej. W ramach faktoringu przedsiębiorca może także skorzystać z profesjonalnej usługi windykacyjnej. Klient zleca windykację i korzysta tym samym z wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych działów windykacji firmy faktoringowej lub wydzielonej do tego celu spółki. Zaletą jest fakt, że wszystko odbywa się z wykorzystaniem posiadanych już przez faktora dokumentów transakcyjnych i wiedzy o dłużniku, dzięki czemu cały proces przebiega szybciej i sprawniej niż w przypadku zdecydowania się na zatrudnienie kolejnej firmy zewnętrznej.

Faktoring to narzędzie, które umiejętnie wykorzystane jest w stanie na siebie zarobić. Uzyskując gotówkę od firmy faktoringowej za przekazanie jej należności przedsiębiorca może uzyskać rabat za zakupy gotówkowe u swoich dostawców. Jeśli firma zbierze kilku takich odbiorców, przyniesie jej to znaczące korzyści finansowe. Możliwe jest także ustalenie lepszych warunków odbiorcom - przedsiębiorca może wydłużyć im terminy płatności i dać tym samym okazję do większego zamówienia, zwiększając jednocześnie swój wolumen sprzedaży i przychody uzyskane z tego tytułu. Oznacza to poprawę wyników finansowych i wyjście obronną ręką z trudnej sytuacji gospodarczej, jaką jest obserwowane obecnie spowolnienie i spadek PKB.

Czytaj więcej w Money.pl
NBP zbadał kondycję polskich firm. Oto wyniki
Choć w pierwszym kwartale spadła dynamika eksportu, to jednocześnie wzrósł odsetek firm, które są rentowne - czytamy w raporcie.
Faktoring w Polsce. Czego boją się przedsiębiorcy?
Nadal powszechne jest schematyczne postrzeganie takich usług jak faktoring co sprawia, że wiele przedsiębiorstw ogranicza swoje możliwości.
Do firm wraca optymizm. Zbadali nastroje
Przedstawiciele InfoMonitora: Mimo spodziewanych, kolejnych fala kryzysu, nastroje wyraźnie poprawiły się.
firmy, przedsiębiorcy, faktoring
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie