Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Jak się bronić przed bankowym tytułem egzekucyjnym?

Samo wystąpienie z pozwem przeciwko bankowi nie powoduje wstrzymania egzekucji. Trzeba osobno wnieść wniosek o jej zawieszenie.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Amaxim/Dreamstime)

Uprawnienie banku do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych (tzw. BTE) jest skutecznym narzędziem dochodzenia przez bank jego praw.

Dłużnik banku dowiaduje się o tym fakcie dopiero w chwili wszczęcia przeciwko niemu egzekucji. Nie oznacza to jednak, że jest on pozbawiony jakiejkolwiek formy obrony. Zasadniczo można wskazać na dwie drogi w tym z zakresie, w zależności od tego na jakich obrona będzie oparta podstawach.

Wniesienie zażalenia

Kwestionując podstawy formalne wystawienia przez bank BTE dłużnik może wnieść zażalenie na nadanie przez sąd klauzuli wykonalności temu dokumentowi.

W toku postępowania zażaleniowego dłużnik może zarzucać, że bankowy tytuł egzekucyjny nie spełnia określonych w prawie bankowym wymogów, że jego oświadczenie o poddaniu się egzekucji nie zawiera wymaganej przez prawo treść, a więc kwoty zadłużenia, do której bank może wystawić BTE oraz terminu, do którego może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności oraz, że świadczenie, którego dotyczy BTE nie wynika z czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem.

Ten środek obrony nie powoduje jednak, że egzekucja zostaje wstrzymana.

Podejmując merytoryczną obronę swoich praw dłużnik może uczynić to w drodze odrębnego powództwa, jakim jest powództwo przeciwegzekucyjne. W tym przypadku sąd dokona całościowej, merytorycznej oceny spawy zadłużenia, którego dotyczy BTE. Dłużnik może wiec podnosić zarzut nieważności umowy zawartej z bankiem, jej wykonania, czy braku wymagalności roszczenia banku.

Żeby wstrzymać egzekucję

To o czym musi jednak pamiętać to fakt, że samo wystąpienie z pozwem nie spowoduje, że egzekucja zostanie wstrzymana.

Konieczne jest wystąpienie z odrębnym, najlepiej dołączonym do pozwu, wnioskiem o zawieszenie egzekucji w trybie środka zabezpieczenia złożonego powództwa. W takim wniosku dłużnik ma jedynie uprawdopodobnić swoje roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Skuteczne podważenie BTE spowoduje pozbawienie jego wykonalności i umorzenie postępowania egzekucyjnego. W ostateczności, osoba która doznała szkody wskutek zawinionego, bezprawnego wszczęcia przez bank egzekucji może dochodzić od banku odszkodowania.

Tagi: bankowy tytuł egzekucyjny, wiadomości, porady, druki, baza wiedzy, zarządzanie, msp, czołówki, zarzadzanie
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz