Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Jak się bronić przed bankowym tytułem egzekucyjnym?

0
Podziel się

Samo wystąpienie z pozwem przeciwko bankowi nie powoduje wstrzymania egzekucji. Trzeba osobno wnieść wniosek o jej zawieszenie.

Jak się bronić przed bankowym tytułem egzekucyjnym?
(Amaxim/Dreamstime)
bErSsEmt

Uprawnienie banku do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych (tzw. BTE) jest skutecznym narzędziem dochodzenia przez bank jego praw.

Dłużnik banku dowiaduje się o tym fakcie dopiero w chwili wszczęcia przeciwko niemu egzekucji. Nie oznacza to jednak, że jest on pozbawiony jakiejkolwiek formy obrony. Zasadniczo można wskazać na dwie drogi w tym z zakresie, w zależności od tego na jakich obrona będzie oparta podstawach.

Wniesienie zażalenia

Kwestionując podstawy formalne wystawienia przez bank BTE dłużnik może wnieść zażalenie na nadanie przez sąd klauzuli wykonalności temu dokumentowi.

bErSsEmv

W toku postępowania zażaleniowego dłużnik może zarzucać, że bankowy tytuł egzekucyjny nie spełnia określonych w prawie bankowym wymogów, że jego oświadczenie o poddaniu się egzekucji nie zawiera wymaganej przez prawo treść, a więc kwoty zadłużenia, do której bank może wystawić BTE oraz terminu, do którego może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności oraz, że świadczenie, którego dotyczy BTE nie wynika z czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem.

Ten środek obrony nie powoduje jednak, że egzekucja zostaje wstrzymana.

bErSsEmB

Podejmując merytoryczną obronę swoich praw dłużnik może uczynić to w drodze odrębnego powództwa, jakim jest powództwo przeciwegzekucyjne. W tym przypadku sąd dokona całościowej, merytorycznej oceny spawy zadłużenia, którego dotyczy BTE. Dłużnik może wiec podnosić zarzut nieważności umowy zawartej z bankiem, jej wykonania, czy braku wymagalności roszczenia banku.

Żeby wstrzymać egzekucję

To o czym musi jednak pamiętać to fakt, że samo wystąpienie z pozwem nie spowoduje, że egzekucja zostanie wstrzymana.

Konieczne jest wystąpienie z odrębnym, najlepiej dołączonym do pozwu, wnioskiem o zawieszenie egzekucji w trybie środka zabezpieczenia złożonego powództwa. W takim wniosku dłużnik ma jedynie uprawdopodobnić swoje roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

bErSsEmC

Skuteczne podważenie BTE spowoduje pozbawienie jego wykonalności i umorzenie postępowania egzekucyjnego. W ostateczności, osoba która doznała szkody wskutek zawinionego, bezprawnego wszczęcia przez bank egzekucji może dochodzić od banku odszkodowania.

bErSsEmW
wiadomości
porady
druki
KOMENTARZE
(0)