Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
oc
11.09.2009 16:08

Jak ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej?

OC przerzuca odpowiedzialność za szkody na ubezpieczyciela.

Podziel się
Dodaj komentarz
(James Willamor/CC/Flickr)

*W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą ubezpieczyć nie tylko własne mienie, ale także w ramach umowy ubezpieczenia mogą przenieść ciężar ryzyka związanego z odpowiedzialnością cywilną względem osób trzecich na ubezpieczyciela. *

W takim wypadku przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe, tj. uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy, a także osobowe wyrządzone osobie trzeciej, tj. spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe, wymagane przez stosowne przepisy obowiązującego prawa dla osób wykonujących takie zawody jak:

 • adwokat,
 • architekt,
 • notariusz,
 • lekarz,
 • zarządca nieruchomościami,
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami.

Ubezpieczeniu takiemu podlegają również osoby związane na co dzień z czynnościami usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Do najczęstszych ubezpieczeń biznesowych m.in. należą:

 • OC deliktowe - odpowiedzialność cywilna deliktowa dotyczy odpowiedzialności za czyn niedozwolony, czyli taki, który stanie się przez przypadek, nie z winy przedsiębiorcy lub jego pracownika, a ciąży na nim odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę;
 • OC kontraktowe - odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
 • OC pracodawcy - odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody doznane przez jego pracowników, będące następstwem wypadków przy pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • OC za produkt - odpowiedzialność cywilna producenta za wprowadzenie do obrotu produktu z wadami, w tym także zaniedbanie wynikające z niezamieszczenia w instrukcji obsługi informacji o skutkach użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem;
 • OC najemcy - odpowiedzialność względem właściciela obiektów w sytuacji, gdy w związku z prowadzoną przez klienta działalnością, dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia najmowanego mienia;
 • OC przewoźnika - odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania zawartej umowy przewozu towaru w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym.

Coraz więcej firm oferuje pakiety ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy ubezpieczeniowe oferują kompleksowe ubezpieczenie dla firm, dużą liczbę ubezpieczanych ryzyk, ubezpieczenia mienia, maszyn, ubezpieczenie dodatkowych kosztów prowadzenia działalności, które są spowodowane zakłóceniami lub przerwą w prowadzeniu działalności wynikającą z zaistniałej szkody ubezpieczonego mienia lub z innych zdarzeń losowych etc.

Tagi: oc, wiadomości, porady, druki, baza wiedzy, zarządzanie, msp, czołówki, zarzadzanie
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz