Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS?

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS?

Fot. PAP/Robert Stachnik

Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub wypełnić przez internet.

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wydawane jest na wniosek płatnika składek przez właściwą dla miejsca prowadzenia działalności jednostkę ZUS.

Aby uzyskać zaświadczenie należy wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek.Wnioski mogą być składane osobiście w oddziale ZUS lub wysyłane listem poleconym na jego adres.

Wniosek można też wypełnić i wysłać przy pomocy Elektronicznego Urzędu Podawczego (wymagane jest posiadanie Bezpiecznego Podpisu Elektronicznego).

Wzór wniosku nie jest obowiązujący - można napisać go samemu, musi on jednak zawierać wszystkie niezbędne informacje:

  • -nazwę lub imię i nazwisko płatnika
  • -numer identyfikacji podatkowej NIP
  • -numer statystyczny REGON
  • -numer PESEL (jeśli płatnik nie ma nadanego numeru NIP i REGON)
  • -adres płatnika.

We wniosku powinien być też podany cel wydania zaświadczenia - np: Zaświadczenie jest niezbędne w celu okazania w przetargu. Jeśli nie chcemy jechać do oddziału i wolimy, by ZUS przesłał nam zaświadczenie, także należy to zaznaczyć we wniosku.

ZUS wydaje zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. Gdy zachodzą przyczyny uniemożliwiające wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek Terenowa Jednostka Organizacyjna wydaje płatnikowi decyzję o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Od decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek przysługuje odwołanie do sądu.

zus, zaświadczenie, składki zus, niezaleganie, zaświadczenie o niezaleganiu, należność
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie