Notowania

Przejdź na
zus
14.09.2009 15:23

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS?

Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub wypełnić przez internet.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Robert Stachnik)

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wydawane jest na wniosek płatnika składek przez właściwą dla miejsca prowadzenia działalności jednostkę ZUS.

* [ Sprawdź adres Twojego oddziału ZUS ]( http://msp.money.pl/znajdz_adres/oddzialy_zus/ )

Aby uzyskać zaświadczenie należy wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek.Wnioski mogą być składane osobiście w oddziale ZUS lub wysyłane listem poleconym na jego adres.

Wniosek można też wypełnić i wysłać przy pomocy Elektronicznego Urzędu Podawczego (wymagane jest posiadanie Bezpiecznego Podpisu Elektronicznego).

* [ Pobierz wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS ]( http://www.money.pl/u/file.php?id=10606 )

Wzór wniosku nie jest obowiązujący - można napisać go samemu, musi on jednak zawierać wszystkie niezbędne informacje:

* -nazwę lub imię i nazwisko płatnika
* -numer identyfikacji podatkowej NIP
* -numer statystyczny REGON
* -numer PESEL (jeśli płatnik nie ma nadanego numeru NIP i REGON)
* -adres płatnika.

We wniosku powinien być też podany cel wydania zaświadczenia - np: _ Zaświadczenie jest niezbędne w celu okazania w przetargu _. Jeśli nie chcemy jechać do oddziału i wolimy, by ZUS przesłał nam zaświadczenie, także należy to zaznaczyć we wniosku.

ZUS wydaje zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. Gdy zachodzą przyczyny uniemożliwiające wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek Terenowa Jednostka Organizacyjna wydaje płatnikowi decyzję o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Od decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek przysługuje odwołanie do sądu.

* [ Będzie nowy certyfikat do ZUS ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/bedzie;nowy;certyfikat;do;zus,220,0,530652.html )
* [ Jesteś pracodawcą? Możesz kontrolować jak ZUS ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/jestes;pracodawca;mozesz;kontrolowac;jak;zus,217,0,498137.html )
* [ Najważniejsze informacje w twojej skrzynce e-mail! ]( http://www.money.pl/egazety/ )
Tagi: zus, wiadomości, porady, druki, baza wiedzy, zarządzanie, msp, czołówki, zarzadzanie
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz