Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Kodeks pracy po czerwcowych zmianach

0
Podziel się:

Od 1 czerwca br. do Kodeksu pracy wprowadzono dwie zmiany. Nowelizacje zawarte zostały w odrębnych aktach prawnych i dotyczą ochrony wynagrodzenia za pracę oraz ochrony pracowników w wieku przedemerytalnym przed wypowiedzeniem umowy o pracę.

bFfASGaJ

Pierwszą ze zmian wprowadziła ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001).
Nowe brzmienie uzyskał art. 91 Kodeksu pracy, dotyczący wysokości potrąceń z wynagrodzenia pracownika.

Przypomnijmy, iż z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

· sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych
· sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne
· zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi
· kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p.

bFfASGaL

Ponadto z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Zgodnie z nowymi przepisami należności inne niż wyżej wymienione mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

W takim przypadku wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy

bFfASGaR

2) 80 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu innych należności niż określone w pkt 1.

Kolejną zmianę Kodeksu pracy przyniosła ze sobą ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252).
Od 1 czerwca zmianie ulega art. 39 kodeksu pracy, wydłużając tym samym okres ochronny dla osób w wieku przedemerytalnym.
Przypomnijmy, iż do dnia wejścia omawianej zmiany pracodawcy nie mogli wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakowało nie więcej niż 2 lata do nabycia prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu pracodawcy nie mogą wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

bFfASGbm
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)