Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Koniunktura - lepiej w handlu i budownictwie, bez zmian w przemyśle

0
Podziel się:

W kwietniu poprawie uległ ogólny klimat koniunktury w budownictwie oraz handlu. Na niezmienionym poziomie pozostał w przemyśle.

Poprawa koniunktury w budownictwie

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest oceniany w kwietniu pozytywnie (plus 10), lepiej niż w poprzednim miesiącu (minus 1) - podał w piątek GUS.

"Wśród badanych przedsiębiorstw 27 proc. sygnalizuje poprawę koniunktury, a 17 proc. - jej pogorszenie (w marcu odpowiednio 23 i 24 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"W kwietniu ogólna koniunktura w budownictwie oceniana jest korzystnie, znacznie lepiej niż w marcu i w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Na sytuację tę wpływają pozytywne oceny bieżącego i przyszłego portfela zamówień oraz bardziej optymistyczne niż w ubiegłym miesiącu prognozy produkcji budowlanej i sytuacji finansowej przedsiębiorstw" - napisał GUS w komunikacie.

Według badań GUS przedsiębiorstwa odnotowują w kwietniu niewielki wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe. Znacznie mniej pesymistyczne niż w marcu są oceny bieżącej produkcji budowlano-montażowej. W najbliższych trzech miesiącach przewidywana jest poprawa portfela zamówień. Oceny przyszłej produkcji są również optymistyczne, lepsze niż w marcu.

Opóźnienia odczuwane przy ściąganiu płatności od dłużników utrzymują się na podobnym jak w ubiegłym miesiącu poziomie. Bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych jest niezadowalająca, choć lepsza niż przed miesiącem. Przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji finansowej są pozytywne, bardziej optymistyczne niż prognozy formułowane w marcu.

Ankieta GUS pokazuje, że w najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy przewidują wzrost cen realizacji robót budowlano-montażowych, nieco szybszy niż prognozowano przed miesiącem. Przewiduje się również wzrost zatrudnienia w budownictwie.

W stosunku do portfela zamówień oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy 19 proc. przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże, 70 proc. jako wystarczające, a 11 proc. jako zbyt małe. Oceny te są zbliżone do ocen formułowanych przed miesiącem. W porównaniu z kwietniem ubiegłego roku zmniejsza się udział jednostek oceniających swe zdolności jako nadmierne w stosunku do oczekiwanego portfela zamówień, zwiększa się natomiast odsetek przedsiębiorstw, które oceniają je jako wystarczające i zbyt małe.

W przemyśle bez zmian

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym pozostał w kwietniu stabilny na marcowym poziomie plus 9.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 26 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 17 proc.

"Obserwowane w kwietniu mniejsze niż w poprzednim miesiącu ograniczanie bieżącego portfela zamówień jest spowodowane głównie poprawą krajowego portfela zamówień. Spadek bieżącej produkcji jest niewielki. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy oczekują wzrostu przyszłego portfela zamówień i przyszłej produkcji w skali zbliżonej do prognozowanej przed miesiącem" - napisał GUS w komentarzu.

Z badań wynika, że nadal utrzymuje się niewielki nadmiar zapasów wyrobów gotowych.

GUS pisze, że mimo niewielkiego wzrostu opóźnień przy ściąganiu należności od kontrahentów, nieznacznie zmniejszają się trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych.

"W najbliższych miesiącach sytuacja finansowa przedsiębiorstw może się poprawić w nieznacznym tylko stopniu" - napisał GUS.

GUS pisze, że skala zwolnień pracowników zmniejszy się nieco w stosunku do poziomu sygnalizowanego w prognozie z marca.

Ceny produkowanych wyrobów mogą w najbliższych trzech miesiącach nieznacznie wzrosnąć.

W handlu lepiej

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym poprawił się w kwietniu do minus 5 z minus 8 w poprzednim miesiącu, nadal jednak oceniany jest negatywnie - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.

GUS podał, że wśród badanych przedsiębiorstw 19 proc. sygnalizuje poprawę koniunktury, a 24 proc. jej pogorszenie. W marcu było to odpowiednio: 18 proc. i 26 proc.

"Ograniczenia bieżącej sprzedaży są znacznie mniejsze niż notowano w marcu. Zmniejszają się trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych przedsiębiorstw. Na najbliższe miesiące przewidywania dotyczące sprzedaży są optymistyczne, zbliżone do prognoz sprzed miesiąca. W konsekwencji mogą zmniejszyć się trudności związane z terminowym regulowaniem zobowiązań finansowych" - napisał GUS w komunikacie.

Zgodnie z informacją urzędu w kwietniu w niewielkim stopniu zwiększył się, w stosunku do ubiegłego miesiąca, nadmiar bieżących zapasów towarów. Według komunikatu GUS przedsiębiorcy zgłaszają wzrost bieżących cen towarów na poziomie z marca, a w najbliższych miesiącach przewidziany jest wolniejszy niż przed miesiącem wzrost cen.

"Skala zwolnień pracowników może być nieznacznie większa od przewidywań formułowanych w marcu" - napisał GUS.

Najbardziej pesymistyczny wskaźnik koniunktury notuje się w branży włókno, odzież, obuwie: minus 11 (minus 26 w marcu). Wskaźnik koniunktury w branży żywnościowej wynosi minus 6 (minus 12 przed miesiącem), w branży pojazdy samochodowe minus 2 (minus 1 przed miesiącem).

Jedynie w branży meble, rtv, agd wskaźnik ten kształtuje się w kwietniu na poziomie dodatnim – plus 2 (w marcu minus 7).

gospodarka
budownictwo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)