Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Koniunktura: Nieco gorzej w budownictwie i przemyśle

0
Podziel się:

W listopadzie niewielkiemu pogorszeniu uległa koniunktura w przemyśle oraz budownictwie - oceniają przedstawiciele tych branż. Lepiej natomiast oceniają sytuację handlowcy.

Lekkie pogorszenie koniunktury w przemyśle

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w listopadzie kształtuje się na poziomie plus 7 wobec plus 10 w październiku i plus 12 przed rokiem w listopadzie - podał we wtorek GUS.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 23 proc. badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie 16 proc. (w październiku odpowiednio: 25 proc. i 15 proc.)

W listopadzie bieżący portfel zamówień jest oceniany nieco gorzej niż w ubiegłym miesiącu, co wynika ze zmniejszenia optymizmu przedsiębiorców w zakresie krajowego portfela zamówień oraz nieznacznego pogorszenia opinii dotyczących zagranicznego portfela zamówień.

Według badań GUS bieżąca produkcja rośnie wolniej niż w październiku. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy oczekują rozszerzenia portfela zamówień i produkcji, choć w skali mniejszej niż prognozowano miesiąc wcześniej.

Stan zapasów wyrobów gotowych nieznacznie przekracza poziom uznawany przez przedsiębiorców za wystarczający. Utrzymują się zarówno niewielkie opóźnienia przy ściąganiu należności od kontrahentów jak i nieznaczne trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych.

W najbliższych miesiącach sytuacja finansowa przedsiębiorstw może się nieznacznie poprawić, choć przewidywania w tym zakresie są ostrożniejsze niż przed miesiącem. Skala zwolnień pracowników może być nieco większa niż przewidywała prognoza z października. Można oczekiwać nieznacznej obniżki cen wyrobów przemysłowych.

Nieco gorzej w budowlance

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest oceniany w listopadzie pozytywnie (plus 19), ale nieco gorzej niż we wrześniu (plus 21) - poinformował we wtorek GUS.

Wśród badanych przedsiębiorstw 31 proc. sygnalizuje poprawę koniunktury, a 12 proc. jej pogorszenie (wobec odpowiednio 32 proc. i 11 proc. w październiku). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

GUS zaznacza, że przedsiębiorstwa odnotowują mniejszy niż w październiku wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe przy utrzymującym się tempie wzrostu bieżącej produkcji budowlano-montażowej, a odpowiednie prognozy są ostrożniejsze niż w październiku.

Pozytywnie i nieco lepiej niż w ubiegłym miesiącu firmy budowlano-montażowe oceniają bieżącą sytuację finansową, ale przewidywania w tym zakresie są ostrożniejsze.

"Na najbliższe trzy miesiące przedsiębiorcy przewidują wolniejszy niż wskazywała prognoza z października wzrost cen realizacji robót budowlano-montażowych. Przewiduje się zmniejszenie dotychczasowego stanu zatrudnienia w budownictwie" - napisał GUS.

Według badania, w listopadzie 2,5 proc. jednostek deklaruje, że nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (wobec 2,3 proc. w październiku i 1,8 proc. w listopadzie 2004 roku).

"Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są nadal z konkurencją ze strony innych firm. Barierę tę zgłasza w listopadzie i październiku 75 proc. przedsiębiorstw, a w listopadzie ubiegłego roku 68 proc." - napisano.

Drugą najczęściej zgłaszaną barierą są koszty zatrudnienia (w listopadzie sygnalizuje ją 48 proc. badanych przedsiębiorstw wobec 45 proc. w październiku i 40 proc. w listopadzie ubiegłego roku).

"W porównaniu z listopadem ubiegłego roku zmniejszyło się znaczenie barier związanych z trudnościami z uzyskaniem kredytów, niedostatecznym popytem i kosztami finansowej obsługi, natomiast wzrosło znaczenie barier związanych przede wszystkim z niedoborem wykwalifikowanych pracowników, kosztami zatrudnienia i konkurencją ze strony innych firm" - podał GUS.

GUS napisał też, że w stosunku do oczekiwanego portfela zamówień w okresie najbliższych dwunastu miesięcy 14 proc. przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże, 73 proc. jako wystarczające, a 13 proc. jako zbyt małe. Oceny te są zbliżone do formułowanych przed miesiącem.

Według badania, w porównaniu z listopadem ubiegłego roku zmniejsza się udział jednostek oceniających swe zdolności jako nadmierne w stosunku do oczekiwanego portfela zamówień, a zwiększa się odsetek przedsiębiorstw, które oceniają je jako zbyt małe lub wystarczające.

Poprawa koniunktury w handlu

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym jest w listopadzie oceniany negatywnie, chociaż poprawił się do minus 5 wobec minus 6 w październiku - poinformował we wtorek GUS.

"Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest w listopadzie negatywnie, choć nieco lepiej niż w październiku i w analogicznym miesiącu ostatnich sześciu lat. Na sytuację tę wpływają mniejsze niż przed miesiącem ograniczenia bieżącej sprzedaży przy utrzymaniu prognoz sprzed miesiąca w tym zakresie. Zarówno oceny bieżące, jak i prognozy dotyczące sytuacji finansowej są bardziej pesymistyczne niż w październiku" - podał GUS w komunikacie.

GUS podał, że wśród badanych przedsiębiorstw 17 proc. sygnalizuje poprawę koniunktury, a 22 proc. - jej pogorszenie (w październiku odpowiednio 17 proc. i 23 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Mimo, że ograniczenia bieżącej sprzedaży są nieznacznie mniejsze niż w październiku, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw są bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem. Negatywne prognozy przyszłej sprzedaży są zbliżone do przewidywań sprzed miesiąca" - napisali eksperci GUS.

Zgodnie z raportem GUS przedsiębiorcy przewidują, że trudności w regulowaniu zobowiązań finansowych mogą być większe niż oczekiwali w ubiegłym miesiącu. Jak głosi komunikat urzędu utrzymuje się nadmiar zapasów towarów, co powoduje, że przyszłe zamówienia na towary mogą być ograniczane w nieco większym stopniu niż w październiku.

"Ceny w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć nieco szybciej niż prognozy sprzed miesiąca. Skala zwolnień pracowników może być nieznacznie większa od przewidywań z października" - głosi komunikat.

Z badań wynika, że pozytywnie oceniają koniunkturę jedynie przedsiębiorcy z branży: meble, rtv, agd - wskaźnik koniunktury kształtuje się na poziomie plus 2 (plus 8 w październiku).

"Najbardziej pesymistyczny wskaźnik koniunktury notuje się dla branży: włókno, odzież, obuwie - minus 26 (minus 18 przed miesiącem). Wskaźnik koniunktury dla branży żywnościowej i pojazdów mechanicznych wynosi minus 8 (odpowiednio dla obu branż - minus 9 i minus 7 w październiku)" - podał GUS.

gospodarka
przemysł
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)