Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
Bartłomiej Dwornik
|

Kryzys już dotknął co czwartą firmę w Polsce

0
Podziel się

Dla małych i średnich firm największy problem to podatki - uważają przedsiębiorcy.

Kryzys już dotknął co czwartą firmę w Polsce
(PAP/EPA)
bErkMKUl

Co czwarty właściciel firmy już czuje się dotknięty przez kryzys, kolejne 40 procent przedsiębiorców liczy się z jego konsekwencjami. Dla sektora MSP największy problem to dziś wysokie podatki i biurokracja - wynika z badania **serwisu Favore.pl.

Favore.pl, internetowa platforma wyszukiwania usług, przepytał właścicieli małych i średnich firm, aby dowiedzieć się u źródła, jaki wpływ na polski sektor MSP ma i mieć będzie globalny kryzys i co - zdaniem przedsiębiorców - jest największym hamulcem dla skutecznego rozwoju ich firm.

Kryzys puka do drzwi?

Dwóch na pięciu polskich przedsiębiorców uważa, że kryzys wkrótce ich dosięgnie. Co czwarty właściciel firmy już dziś odczuwa jego skutki. Nieco ponad 23 procent ankietowanych ma nadzieję, że ich firmom uda się wyjść z kryzysu bez szwanku.

bErkMKUn

źródło: Favore.pl, _ Bariery rozwoju sektora MSP _

Favore.pl podkreśla, że najbardziej skutków kryzysu boją się przedsiębiorcy z branży usługowej i przemysłowej.

bErkMKUt

Największe przeszkody: podatki i biurokracja

Według ankietowanych, największym problemem dla przedsiębiorstw w naszym kraju są biurokracja i ograniczenia prawne. Kondycją rodzimych firm zachwiać potrafią również rosnące trudności w dostępie do kredytów i nierzetelni kontrahenci, którzy nie kwapią się ze spłatą długów.

Największe bariery w rozwoju małych i średnich firm
wysokie podatki 90,6%
ograniczenia prawno-administracyjne 81,2%
brak środków pomocowych 73,5%
trudności z dostępem do kredytów bankowych 70,9%
nieściągalność długów 67,1%
Nieuczciwa konkurencja 66,7%
brak odpowiedniej infrastruktury 56,9%
niedobór pracowników 54,3%
niski popyt na rynku 51,3%
przymus stosowania kas fiskalnych 48,7%
inflacja 45,3%
przestarzałe technologie i sprzęt 43,2%
brak pomocy ze strony lobbystów 42,3%
ograniczony dostęp do informacji 41,9%

źródło: Favore.pl, _ Bariery rozwoju sektora MSP _

bErkMKUu

Wyniki pokazują, że przedsiębiorcom najbardziej przeszkadzają te kwestie, na które sami nie mają wpływu. Stąd wynika niekorzystne mniemanie o politykach i władzy, która - zdaniem aż trzech na czterech przedsiębiorców - nie robi nic, lub prawie nic, żeby sektorowi pomóc w jakikolwiek sposób.

źródło: Favore.pl, _ Bariery rozwoju sektora MSP _

Nawet w nielicznej grupie przedsiębiorców, którzy zauważają aktywność władz, odbiór tej aktywności jest mocno niekorzystny. Połowa z tej grupy uważa, że przynosi ona więcej szkody, niż pożytku.

bErkMKUv

Unia Europejska: Młodzi cenią ją bardziej

Co ciekawe, zaledwie 55 procent ankietowanych właścicieli firm zauważyło poprawę sytuacji po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Dla jednej na cztery firmy nasze członkostwo w strukturach europejskich - przynajmniej w ocenie ich właścicieli - nie przyniosło zauważalnych korzyści.

bErkMKUw

źródło: Favore.pl, _ Bariery rozwoju sektora MSP _

Autorzy badania zauważają jednak, że w ocenie korzyści, płynących z przynależności do Unii, bardzo istotnym czynnikiem jest wiek ankietowanych. W grupie wiekowej do 35 lat odsetek przedsiębiorców, którzy zauważyli wymierne korzyści przekracza 60 procent. Wśród starszych osób natomiast wyraźnie większy jest odsetek ankietowanych - ponad 30 procent - którzy w członkostwie w UE nie widzą żadnych korzyści.

Światełko w tunelu...

Ankietowanu przedsiębiorcy nie są malkontentami. Dostrzegają również pozytywne tendencje. W ich ocenie, w ciągu ostatniego roku stopniowo poprawiał się dostęp do dodatkowych źródeł finansowania: kredytów bankowych, dotacji z UE czy PFRON. Eksperci Favore.pl podkreślają też inny ważny aspekt: przez ostatnie 12 miesięcy znacznej części firm udało się znaleźć nowych, kompetentnych pracowników oraz poszerzyć kwalifikacje tych już zatrudnionych.

Przedsiębiorcy zaznaczają również, że w tym czasie zdobyli nowych klientów i udało im się utrzymać ciągłość zleceń. Istotnym sposbem dotarcia do nowych klientów były ogłoszenia w serwisach internetowych.

...choć pesymiści nieznacznie przeważają

Optymistyczne tendencje są jednak zdecydowanie zbyt słabe, by skłonić większość polskich firm do optymistycznego spojrzenia w przyszłość. Co trzeci uczestnik badania jest przekonany, że sytuacja całego sektora MSP w ciągu najbliższych lat wyraźnie się pogorszy.

źródło: Favore.pl, _ Bariery rozwoju sektora MSP _

Na szczęście grupa optymistów jest tylko nieznacznie mniejsza. Również tutaj istotnym czynnikiem jest wiek. Podczas gdy tylko niewielka grupa doświadczonych szefów, powyżej 45 roku życia (15 proc.) ma nadzieję na lepszą przyszłość, wśród 25-latków i młodszych przedsiębiorców prawie połowa jest przekonana, że za kilka lat o dzisiejszych problemach nikt już nie będzie pamiętał.

W badaniu Favore.pl, dotyczącym barier rozwoju polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wzięło udział ponad 1200 Internautów z terenu całej Polski.

bErkMKUO
giełda
wiadomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)