Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Mobbing a zmiany w prawie pracy

0
Podziel się:

Do tej pory mobbing nie był uregulowany w Kodeksie pracy. Nie obowiązywały w prawie pracy przepisy, które wprost regulowałyby problem szykanowania w pracy. Jednak z dniem 1 stycznia 2004 r. definicję mobbingu możemy odnaleźć w Kodeksie Pracy

bFfCZByt

.

Sytuacja pracownika przed 1 stycznia 2004 r.

Do dnia 1 stycznia 2004 r. mobbing nie był uregulowany w Kodeksie pracy. Nie obowiązywały w prawie pracy przepisy, które wprost regulowałyby problem szykanowania w pracy. Pracodawca musiał jednak szanować godność i inne dobra osobiste swoich pracowników. Jeżeli nękał lub zastraszał pracownika, to pracownik mógł wystąpić na drogę sądową z żądaniem:
- zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
- zasądzenia odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny,
- odszkodowania za wyrządzoną szkodę,
- zaniechania takich działań,
- dokonanie przez pracodawcę czynności służącej usunięciu skutków naruszenia dobra osobistego.

Od 1 stycznia 2004 r. są już przepisy!

Mobbing został uregulowany w Kodeksie Pracy i obowiązuje już od 1 stycznia 2004. Został on zdefiniowany jako wszelkie działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

bFfCZByv

Ekspert serwisu internetowego Portal FK, Edyta Kołkowska, specjalista z departamentu Prawa Pracy w MGPiPS przypomina, że „zadaniem każdego pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi. Zatem pracodawca będzie musiał pilnować, aby sam nie mobbingował pracownika i żeby nie czynili tego inni pracownicy”.

bFfCZByW
prawo pracy
msp
KOMENTARZE
(0)