Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Mocny spadek Indeksu Biznesu PKPP Lewiatan

Mocny spadek Indeksu Biznesu PKPP Lewiatan

Fot. Dmitry Kalinovsky/Dreamstime.com

W czerwcu bieżącego roku Indeks Biznesu PKPP Lewiatan, po półrocznej względnej stabilizacji spadł o kilka punktów, co wskazuje, że przewidywane spowolnienie gospodarcze, z opóźnieniem, ale jednak nadchodzi do naszego kraju. Słabnie tempo wzrostu popytu krajowego, bo maleje konsumpcja publiczna i indywidualna, hamują inwestycje. Złym sygnałem jest spadek napływu inwestycji zagranicznych. Sytuację ratuje ciągle dodatni eksport netto oraz dobra kondycja finansowa banków i przedsiębiorstw.

Indeks roczny spadł o dwa punkty do 38 pkt i osiągnął wartość sprzed dwóch lat, półroczny stracił trzy punkty, a kwartalny cztery. Wszystkie są wyraźnie poniżej 50 pkt. Już dane za pierwszy kwartał br. ujawniły znaczące obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w stosunku do ubiegłego roku. Stało się tak głównie za sprawą kurczącego się popytu, tak krajowego jak i zagranicznego. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu maleje od początku roku, mimo niewielkiej poprawy w ostatnim miesiącu. Przyczynia się do tego słabszy popyt zagraniczny, widoczny zwłaszcza w branżach eksportowych. Od kilku kwartałów ograniczane są wydatki na spożycie publiczne. Na skutek stagnacji realnego funduszu płac spada spożycie indywidualne, czego efektem jest niższa dynamika sprzedaży detalicznej. Taka tendencja będzie się utrzymywała się w najbliższych kilku kwartałach.

Wzrost gospodarczy podtrzymują dodatni eksport netto, bo jeszcze szybciej od spadku dynamiki eksportu, maleje dynamika importu, a także wysokie tempo wzrostu akumulacji, w tym inwestycji, co związane było z przygotowaniami do EURO 2012, ale może ulec wygaszeniu w trzecim kwartale.

Niepewna koniunktura na świecie i malejące tempo eksportu zapewne skłonią przedsiębiorstwa do ograniczenia wydatków na akumulację i inwestycje. Niedobrym sygnałem jest zahamowanie napływu inwestycji zagranicznych.

Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej, obliczanym i publikowanym co miesiąc, od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz czołówki ekonomistów polskich, którzy oceniają koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie.

Czytaj więcej w Money.pl
Rząd ulży przedsiębiorcom? Odważne słowa ministra
- Mamy państwo wszechobecne, a jednocześnie kompletnie nieudolne - mówi Jarosław Gowin.
Blady strach padł na przedsiębiorców
Przedsiębiorcy wskazali największe zagrożenia dla swoich firm.
Kryzys nie dotyka Polski? To zasługa sektora MSP
Jesteśmy na 2. miejscu w Unii pod względem liczby mikroprzedsiębiorstw, z największą w całej wspólnocie dynamiką wzrostu wartości dodanej brutto sektora MSP.
gospodarka, przedsiębiorcy, spowolnienie
Czytaj także
Polecane galerie