Notowania

Przejdź na
windykacja
01.10.2009 09:35

Nierzetelny kontrahent - jak wpisać go do BIG?

Do Biura Informacji Gospodarczej można zgłosić dłużnika, jeśli razem z odsetkami dług przekroczy 500 złotych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(kalleboo/CC/Flickr)

Informacje o niespłaconych zobowiązaniach mogą przekazywać (potocznie: _ wpisywać _ lub _ dopisywać _) do biur informacji gospodarczej (BIG) przedsiębiorcy, a dodatkowo również określone podmioty, które nie są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, tj. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych swoich członków. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w zakresie administrowania nieruchomościami.

Każdy z wyżej wymienionych podmiotów może wpisać do BIG informacje gospodarcze o przysługującej mu wierzytelności wobec dowolnego przedsiębiorcy, jeżeli kwota zaległości wraz z odsetkami jest nie mniejsza niż 500 zł, a okres przeterminowania płatności wynosi co najmniej 60 dni. Mogą to być zobowiązania wynikające z niezapłaconych faktur, not obciążeniowych, kar umownych itp.

Trudniej zgłosić dłużnika, nie będącego przedsiębiorcą

W przypadku informacji o zobowiązaniach konsumentów, katalog podmiotów uprawnionych do dopisania takich informacji jest znacznie bardziej ograniczony. Mianowicie informacje takie mogą dopisywać do biur informacji gospodarczej wyłącznie określeni przedsiębiorcy, wymienieni w art. 7 ust. 1 ustawy. Są to m.in.:

* - banki i oddziały banków zagranicznych,
* - zakłady ubezpieczeń i pośrednicy ubezpieczeniowi,
* - spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
* - firmy leasingowe,
* - factoringowe i forfaitingowe,
* - firmy telekomunikacyjne, i operatorzy telewizyjni,
* - przewoźnicy w komunikacji publicznej,
* - przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem energii elektrycznej, ciepła,
* - paliw gazowych, wody,
* - odprowadzaniem nieczystości lub wywozem śmieci,
* - instytucje pośrednictwa kredytowego,
* - domy maklerskie,
* - a także: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Również zobowiązanie konsumenta w momencie dopisania musi być wymagalne od co najmniej 60 dni, natomiast jego kwota nie może być niższa niż 200 zł. Dodatkowo informacja może być dopisana tylko pod warunkiem, że zaległość wynika z umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim albo z umowy o przewóz osoby w regularnej komunikacji publicznej.

Przy czym należy pamiętać, że _ umową o kredyt konsumencki _ jest nie tylko umowa kredytu bankowego, ale także np. umowa pożyczki oraz każda inna umowa, na mocy której przedsiębiorca udziela lub obiecuje udzielić konsumentowi _ kredytu _ w jakiejkolwiek postaci. Oznacza to, że do BIG mogą trafiać należności konsumentów wynikające z bardzo wielu różnego rodzaju umów (niezależnie od ich nazwy) zawartych z przedsiębiorcami, które to umowy zawierają element kredytowania w jakiejkolwiek postaci - choćby w takiej, że termin zapłaty przez konsumenta przypada później niż termin wykonania usługi przez przedsiębiorcę.

Ostatnim warunkiem _ wpisania _ informacji o długu i dłużniku do systemu informatycznego BIG - zarówno o konsumencie, jak i o przedsiębiorcy - jest wysłanie na co najmniej 30 dni przed _ wpisem _ wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem, że w przypadku braku zapłaty w tym terminie informacje zostaną przekazane do konkretnego (wymienionego w wezwaniu z nazwy i adresu) biura informacji gospodarczej. Jeżeli dłużnik nie zapłaci w ciągu 30 dni, może nastąpić wpis do elektronicznej bazy danych BIG.

* [ Jak ustrzec się ryzykownego kontrahenta? ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/jak%3Bustrzec%3Bsie%3Bryzykownego%3Bkontrahenta,102,0,529510.html )
* [ Ile kosztuje windykacja? ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/ile;kosztuje;windykacja,224,0,524000.html )
* [ Najważniejsze informacje w twojej skrzynce e-mail! ]( http://www.money.pl/egazety/ )

Autor jest prawnikiem ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. (Grupa Kapitałowa KRUK).

Tagi: windykacja, wiadomości, porady, druki, baza wiedzy, zarządzanie, msp, czołówki, zarzadzanie
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz