Notowania

Przejdź na
firma
16.10.2009 15:20

O czym pamiętać przy jedym okienku

Jednym z najczęstszych błędów jest mylenie adresu zamieszkania i zameldowania.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Otnaydur/Dreamstime.com)

Jeśli mamy zamiarzałożyć działalność gospodarczą należy pamiętać o kilku zasadach, aby rzeczywiście skorzystać z _ jednego okienka _ i w krótkim czasie dopełnić wszystkich formalności bez konieczności uzupełniania dokumentów i składania dodatkowych wyjaśnień w organach rejestracyjnych.

Od 31.03.2009 r., w ramach tzw. _ jednego okienka _ wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym NIP oraz zgłoszeniem płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (do ZUS).

Wniosek w formie papierowej lub elektronicznej powinien zawierać:

* oznaczenie przedsiębiorcy i jego nr PESEL jeśli go posiada,
* oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy oraz
* adresy prowadzenia działalności,
* określenie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności,
* wskazanie daty rozpoczęcia działalności,
* NIP (jeśli posiada),
* numer telefonu i adres elektroniczny jeśli przedsiębiorca go posiada.

  Obywatel polski składa wniosek w urzędzie gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Z praktyki wrocławskiej Izby Skarbowej wynika m.in., że jednym z najczęstszych błędów przy wypełnianiu wniosków jest mylenie adresu zamieszkania i zameldowania. Zgodnie z definicją miejscem zamieszkania przedsiębiorcy jest miejscowość, na terenie której zamierzamy stale przebywać. Należy tu pamiętać, że jeśli zmieniamy adres (ulicę, czy konkretny nr mieszkania), to musimy te zmianę zgłosić w ciągu *7 dni *organowi prowadzącemu ewidencję działalności gospodarczej. I to nawet mimo tego, że nie zmieniliśmy miejscowości, w której stale mieszkamy (a jedynie ulicę).

* [ Będą zmiany w jednym **okienku** ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/beda;zmiany;w;jednym;okienku,46,0,520238.html )
* [ Woźniak: Rządowe jedno **okienko** to kpina z ludzi ]( http://www.money.pl/archiwum/mikrofon/artykul/wozniak;rzadowe;jedno;okienko;to;kpina;z;ludzi,168,0,439976.html )
* [ Jedno **okienko** to fikcja. Wciąż nie działa ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/jedno;okienko;to;fikcja;wciaz;nie;dziala,101,0,439653.html )

Zatem miejsce zamieszkania nie jest tożsame z adresem zameldowania. Wypełniając formularz z danymi adresowymi, wskazujemy w odpowiednim miejscu. adres zamieszkania, czyli ten pod którym mieszkamy z zamiarem stałego pobytu. Różnica polega m.in. na tym, że adres zameldowania wcale nie musi być miejsce, gdzie na stałe przebywamy (np. jeśli firmę zakłada student, który wyprowadził się z rodzinnego miasta, a zameldowany jest ciągle w domu rodziców). Nasz adres zameldowania znajduje się na dowodzie osobistym.

Zmiany miejsca zamieszkania dokonuje się w urzędzie gminy, który dotychczas był właściwy do załatwiania spraw ewidencyjnych. Po dokonaniu zmiany dokumenty zostaną przesłane według właściwości do innego urzędu gminy i tam zostanie wydane z urzędu nowe zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej w gminie, na terenie której jest nowy właściwy adres zamieszkania.

| Ewidencja a NIP |
| --- |
| Pamiętajmy, że organ prowadzący Ewidencję Działalności Gospodarczej wyda zaświadczenie o wpisie do ewidencji mimo, że przedsiębiorca nie posiada NIP. Organ ewidencyjny prześle następnie wniosek o nadanie NIP do właściwego urzędu Skarbowego po uzyskaniu przez przedsiębiorcę numeru dentyfikacyjnego REGON. |

* [ Najważniejsze informacje w twojej skrzynce e-mail! ]( http://www.money.pl/egazety/ )
Tagi: firma, wiadomości, porady, druki, baza wiedzy, zarządzanie, zakładam firmę, msp, czołówki, zarzadzanie
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz