Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Jakub Ceglarz
Jakub Ceglarz
|

Pierwszy biznes - wsparcie w starcie. Kto może ubiegać się o pieniądze?

0
Podziel się:

Będzie można dostać nawet 75 tysięcy złotych na siedem lat.

Pierwszy biznes - wsparcie w starcie. Kto może ubiegać się o pieniądze?
(arrakasta - Fotolia.com)

Pożyczka nawet do 75 tysięcy złotych, oprocentowana w skali 0,5 procent w skali roku, a spłata rozłożona do 7 lat. Oprócz tego nawet 20 tysięcy na stworzenie nowego miejsca pracy. Takie założenia przewiduje program, na który Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło pół miliarda złotych. Wnioski będą przyjmowane już od 17 listopada. Zobacz, kto będzie mógł je złożyć.

Oferta, realizowana przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego, skierowana jest do:

 • osób bezrobotnych (bez względu na wiek), zarejestrowanych w urzędzie pracy,
 • absolwentów wyższych uczelni prywatnych lub państwowych w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu,
 • absolwentów szkół średnich w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu,
 • studentów ostatniego roku studiów.

Program był testowany od końca 2013 roku w trzech województwach - małopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim i nie obejmował osób bezrobotnych. - _ Młodzi są bardzo przedsiębiorczy, mają nowe, świetne pomysły, a naszą rolą jest te pomysły wspierać. Nie możemy sobie pozwolić na zmarnowanie ich potencjału _- mówił przy podpisywaniu umowy z BGK i pośrednikami minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.

Skorzystało 99 osób

Przez prawie rok obowiązywania programu pilotażowego resort udzielił łącznie zaledwie 99 pożyczek na kwotę ponad 5 milionów złotych, a w najbliższym czasie planowane jest podpisanie kolejnych siedmiu umów. Najbardziej na programie skorzystali mieszkańcy województwa małopolskiego, którzy pożyczyli prawie 2,2 miliona złotych.

Liczba udzielonych pożyczek w pilotażowym etapie programu _ Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie _
Województwo Liczba podpisanych umów Wartość umów (w złotych)
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
mazowieckie 33 1 699 626,89
małopolskie 39 2 195 214,00
świętokrzyskie 27 1 461 160,00
razem 99 5 356 000,89

Z programu pilotażowego korzystali przede wszystkim absolwenci szkół wyższych, którzy stanowili 82 procent wszystkich pożyczkobiorców. W pierwszym etapie jednak o pieniądze nie mogli starać się bezrobotni, którzy otrzymają to prawo od 17 listopada.

Beneficjenci programu otrzymywali średnio 54 tysiące złotych. Najniższa kwota udzielonej pożyczki to 8,8 tysiąca złotych, a najwyższa - 74 tysiące. Aplikujący z reguły wnioskowali również o najdłuższy możliwy okres spłaty, który średnio wyniósł 6 lat i 8 miesięcy. Nie wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Pośrednicy odmówili przyznania pieniędzy w 22 przypadkach. - _ Przyczyną było najczęściej niespełnienie warunków, na przykład przekroczenie czasu, który upłynął od otrzymania dyplomu lub brak zgodności deklarowanych wydatków z planowaną działalnością gospodarczą _ - wyjaśnia Janusz Sejmej, rzecznik prasowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Ile, na ile i za ile?

Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Polsce, które w trzecim kwartale wynosiło 3781,14 złotych. Maksymalna kwota to zatem 75622,80 złotych. Spłatę można jeszcze odroczyć o nie więcej niż 12 miesięcy. Całość, wraz z odsetkami, trzeba jednak oddać w ciągu siedmiu lat (z karencją włącznie) od momentu otrzymania pieniędzy. To właśnie oprocentowanie pożyczki stanowi o jej atrakcyjności i odróżnia program od tradycyjnych kredytów "na start", udzielanych przez banki. - _ Niestety, na rynku nie ma dużego wyboru takich ofert. Banki wolą udzielać kredytów przedsiębiorcom, którzy mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie. Kredyty na start oferuje tylko kilka banków i przeważnie te pożyczki są drogie _ - mówi Konrad Pluciński, ekspert MarketMoney.pl. - _ Spowodowane jest to przede wszystkim zwiększonym ryzykiem, jakie ponosi bank udzielając wsparcia firmie, która jeszcze nie może się pochwalić swoimi wynikami. Oprocentowanie tego typu
zobowiązań sięga nawet 12 procent w skali roku. _

Stopa procentowa pożyczki udzielonej w ramach programu jest stała i stanowi jedną czwartą stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP, czyli obecnie 0,56 procent w skali roku.

Aby otrzymać pożyczkę, wnioskodawca musi spełnić następujące warunki:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie prowadzić działalności gospodarczej i nie posiadać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • nie być zatrudnionym ani nie wykonywać innej pracy zarobkowej,
 • w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę nie być skazanym za przestępstwa gospodarcze,
 • w okresie obejmującym bieżący i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe nie uzyskiwać pomocy przekraczającej 200 tysięcy euro,
 • zobowiązać się do niezawieszania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu jej rozpoczęcia,
 • zobowiązać się do wykorzystania środków pożyczki zgodnie z przeznaczeniem,
 • zobowiązać się do poddania kontroli, w tym dokonywanej przez Ministerstwo, BGK, pośrednika finansowego lub inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości wykorzystania środków pożyczki,
 • nie ubiegać się o inne środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej,
 • przechowywać dokumentację związaną z udzieloną pożyczką przez 10 lat od podpisania umowy.
Warunki pożyczek udzielanych w ramach programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie". Stan na 12 listopada 2014
Rodzaj pożyczki Na rozpoczęcie działalności Na utworzenie stanowiska pracy
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Maksymalna kwota 75622,80 złotych 22686,84 złotych
Maksymalny okres spłaty 7 lat 3 lata
Karencja w spłacie 12 miesięcy brak
Oprocentowanie 0,56% 0,56%

Osobną kwestią jest tak zwana pożyczka pomocnicza na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, również takiego, który został skierowany przez urząd pracy. Jej wysokość nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli 22686,84 złotych, według danych na drugi kwartał. Na spłacenie kapitału wraz z odsetkami pożyczkobiorca ma tylko 3 lata (nie ma możliwości skorzystania z rocznej karencji), chyba że korzysta również z pożyczki na rozpoczęcie działalności, wtedy dodatkowa kwota zostanie uwzględniona w harmonogramie spłaty pożyczki podstawowej.

Program pozwala na utworzenie więcej niż jednego stanowiska pracy.

Zabezpieczenie pożyczki (zarówno podstawowej, jak i pomocniczej) stanowi obowiązkowy weksel in blanco beneficjenta. Dodatkowo należy również dostarczyć poręczenia dwóch osób fizycznych, choć w niektórych przypadkach mogą one być zastąpione inną formą (na przykład hipoteką).

#

Od poniedziałku w całym kraju

Już 17 listopada wnioski będą mogli składać także mieszkańcy pozostałych 13 województw. Przyjmują je regionalni pośrednicy, którzy obsługują po dwa województwa. Na odpowiedź mają 14 dni od dnia, w którym aplikant złożył wszystkie niezbędne dokumenty.

Pożyczka nie może być jednak przeznaczona na działalność:

 • związaną z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu podstawowych produktów rolnych,
 • w sektorze górnictwa,
 • w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
 • w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych,
 • w sektorze budownictwa okrętowego,
 • w zakresie produkcji lub obrotu bronią,
 • związaną z branżą erotyczną,
 • prowadzoną w formie spółki prawa handlowego.

- _ Pożyczka w ramach programu "Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" jest korzystnym rozwiązaniem. Jej głównymi zaletami są: wysoka kwota, bardzo niski koszt, nieosiągalny w przypadku tradycyjnych pożyczek bankowych, a także brak wymaganych zabezpieczeń majątkowych. - ocenia Konrad Pluciński, ekspert MarketMoney.pl . - _ _ Na uwagę zasługuje również fakt, że pożyczę tę mogą uzyskać nawet bardzo młode osoby. Wystarczy, że posiadają dobry pomysł i chcą sprawdzić swoje siły w prowadzeniu własnej firmy. _

Trzy lata na rynku to minimum

Ubiegający się o pożyczkę musi zrobić wykaz wydatków, które zamierza ponieść w celu założenia firmy (na przykład na zakup wyposażenia do biura) i na tej podstawie przyznawana jest odpowiednia kwota. W ciągu 30 dni od ostatniego zakupu beneficjent musi przedstawić pośrednikowi kopie wszystkich faktur. Co jeśli wydatki różnią się od tych, które były zaplanowane w momencie składania wniosku? - _ To zależy od pośrednika, ale z reguły nie ma z tym wielkiego problemu, oczywiście pod warunkiem gdy kupiony przedmiot jest zbliżony do tego, który był w planach _ - usłyszeliśmy w Małopolskim Funduszu Ekonomii Społecznej, który pośredniczy w programie w województwach małopolskim i podkarpackim. - _ Jeśli jednak zmiany są rażące, na przykład pożyczkobiorca kupił samochód zamiast komputera, może to stanowić podstawę do zerwania umowy pożyczki i żądania natychmiastowej spłaty całej kwoty _.

Firma, na której założenie BGK udzielił pożyczki, musi utrzymać się na rynku przez przynajmniej rok. Jeśli upadnie wcześniej, to beneficjent będzie musiał jednorazowo zwrócić niespłaconą jeszcze kwotę pożyczki pośrednikowi. Natomiast w przypadku, gdy przedsiębiorstwo upadnie między pierwszym, a trzecim rokiem działalności, oprocentowanie pożyczki automatycznie wzrośnie do pełnej, a nie tylko jednej czwartej, stopy redyskonta (2,25 procent zamiast 0,56 procent).

Pół miliarda na pożyczki

W sumie na realizację programu przeznaczonych jest do tej pory ponad 140 milionów złotych - 20 milionów pochodzi z prywatyzacji, a 120 z Funduszu Pracy. - _ Środki te w perspektywie do 2021 roku mogą ulec zwiększeniu do kwoty 500 milionów złotych, w zależności od potrzeb i aktualnego wykorzystania _ - tłumaczy Janusz Sejmej, rzecznik prasowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Środki ze spłaty pożyczek oraz minimalnego oprocentowania zasilają ponownie program. - _ Szacujemy, że w ramach środków pozostających w dyspozycji programu, po wprowadzeniu go na całą Polskę, powstanie około 3,9 tysiąca nowych miejsc pracy _ - mówi rzecznik resortu.

Czytaj więcej w Money.pl
Pożyczka 0 procent ze środków obrotowych a VAT Sprawdź, jak to zrobić poprawnie.
2 minuty czytania *Gdy w grę wchodzą pieniądze, pośpiech najczęściej nie jest dobrym doradcą. *Lekkomyślność może słono kosztować. Dlatego tak ważne jest, by wybierając kredyt gotówkowy, dokładnie przeczytać i przeanalizować zapisy umowy.
Raport NBP: Łatwiej o kredyty dla firm W trzecim kwartale banki nieznacznie złagodziły kryteria udzielania kredytów przedsiębiorcom. O kredyt mieszkaniowy niezmiennie trudno.
firma
giełda
kraj
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)