Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Premia pieniężna a VAT

0
Podziel się:

Różne są sposoby na przyciągnięcie i utrzymanie solidnego klienta. Jednym z nich jest wypłata tzw. premii pieniężnej, czyli wręczenie nabywcy towarów określonej kwoty w nagrodę za dokonanie zakupów w większych ilościach bądź terminowe spłacanie zobowiązań.

Od 1 maja ubiegłego roku pojawiło się kilka interpretacji co do sposobu traktowania premii pieniężnych na gruncie przepisów ustawy o VAT. Wypracowano trzy stanowiska. Według niektórych urzędów skarbowych premia pieniężna stanowiła wynagrodzenie za świadczoną usługę. Zdezorientowani podatnicy otrzymywali również informacje, iż premię pieniężną należy traktować jak rabat lub przeciwnie – jest to transakcja wyłączona spod ustawy o VAT.

Na ten temat wypowiedziało się Ministerstwo Finansów, uznając, iż dla celów podatkowych wypłacone premie pieniężne będą traktowane jak rabat lub jak zapłata za usługę. Wszystko zależy od tego, czy premia pieniężna związana jest z konkretną dostawą czy też odnosi się do wszystkich dostaw w określonym czasie.

W piśmie z dnia 30 grudnia 2004r. Nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 w sprawie premii pieniężnych wypłacanych nabywcom czytamy:

“Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy.
W takim przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) /gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów - podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą – przyp. redakcji/

W praktyce występują również sytuacje, w których podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą.
W takich przypadkach należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Analogiczna sytuacja występuje w przypadku wypłacenia premii pieniężnej nabywcom za spełnienie takich zachowań, jak np. niedokonywanie nabyć podobnych towarów u innych podatników. Wówczas wypłacona premia pieniężna również jest wynagrodzeniem za świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ww ustawy o podatku od towarów i usług.
Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 8 ust. 1 ww ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W związku z powyższym, dla celów podatkowych wypłacone premie pieniężne będą traktowane jak rabat lub jak zapłata za usługę.

Z uwagi jednak na różnorodny charakter wykonywanych czynności lub zachowań, w wyniku których są wypłacane premie pieniężne, przy zastosowaniu wskazanych wyżej przepisów, należy mieć na uwadze określony stan faktyczny występujący u podatnika.”

podatki
vat
firma
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)