Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Przedsiębiorcy w lepszych nastrojach

0
Podziel się:

W tym kwartale wskaźnik nastrojów mikro, małych i średnich firm w Polsce wzrósł do pułapu nienotowanego od trzech lat.

Przedsiębiorcy w lepszych nastrojach
(nyul/iStockphoto)
bEEbHHqZ

W tym kwartale wskaźnik nastrojów mikro, małych i średnich firm w Polsce wzrósł do poziomu minus 47,8 pkt., czyli pułapu nienotowanego od trzech lat – wynika z najnowszego badania Instytutu Keralla Research, który co kwartał bada przedsiębiorstwa MŚP w Polsce.

W stosunku do ubiegłego kwartału odczyt jest wyższy o 13,02 pkt. Co ważne również, porównując do analogicznego okresu roku 2012 wartość KERNA wzrosła o 27,71 pkt. _ - Choć wskaźnik nastrojów KERNA wciąż jest na minusie jednak tak duże wzrosty dobrze prognozują. Zatrzymanie negatywnego trendu staje się więc faktem i wiele wskazuje, że właściciele małych i średnich firm, mogą pożegnać kryzys jeszcze w tym roku, a pozytywne nastroje, które zdawały się być tymczasowe, uda się trzymać _ - mówi Izabella Młynarczyk analityk Keralla Research. _ - Co ciekawe, po raz pierwszy więcej przedsiębiorców mówiło, że w poprzednim kwartale (czyli trzecim) kondycja ich firmy poprawiła się, niż pogorszyła się. Dotąd znaczną, bo nawet dwudziestopunktową przewagę mieli pesymiści _.

Przedsiębiorcy zapytani w badaniu, jak wstępnie podsumowują rok 2013, biorąc pod uwagę rozwój ich firmy, aż 1/3 wskazuje, że mijający rok był lepszy niż poprzedni, a w tej grupie niemal 20 proc. wskazuje, że jest on zdecydowanie lepszy od 2012 roku. Przeciwnego zdania jest 33 proc.

bEEbHHrb

Z badania Keralla Research wynika również, że przedsiębiorcy MŚP skupili się na szukaniu nowych możliwości, nowych rynków (w tym chętniej poza Polską). Bardziej dbają też o dyscyplinę swoich płatników i szybciej eliminują ryzyka w obrocie gospodarczym. nauczeni doświadczeniami ostatnich lat.

Index ZAIR informujący o skali zakupów w przedsiębiorstwach MŚP, w tej edycji badania, wyniósł minus 66,5 pkt., co oznacza niewielki wzrost skłonności inwestycyjnej o 1,3 pkt. kwartał do kwartału i jednocześnie - licząc w relacji do analogicznego kwartału roku ubiegłego - INDEX ZAIR wzrósł o 8,3 pkt. (rok do roku).

W tym kwartale ponad połowa badanych przedsiębiorców deklaruje zakupy do firmy. - Co ważne, oprócz inwestycji w oprogramowanie (13,2 proc. badanych chce inwestować w ten obszar), w maszyny i urządzenia (15,7 proc.), remonty i zakup lokali (22,8 proc.), czy w marketing więcej przedsiębiorców wskazuje, że będzie zatrudniać w tym kwartale (12,5 proc. deklaruje zatrudnianie, kwartał wcześniej - a rok temu o tej samej porze 8 proc. chciało tworzyć nowe etaty) – dodaje Izabella Młynarczyk, analityk Keralla Research.

Prezentacja szczegółowych danych z najnowszego raportu Instytutu Keralla Research za trzeci kwartał i prognozy na czwarty kwartał.

bEEbHHrh

SYTUACJA GOSPODARKI KRAJU W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW

Kolejny kwartał spada udział oceniających negatywnie rozwój sytuacji gospodarczej w Polsce. Pesymistycznie oceniających jest aktualnie 31 proc. badanych, czyli zdecydowanie mniej, niż na początku roku (wówczas, aż 64,8 proc. negatywnie oceniało rozwój wydarzeń w krajowej gospodarce) i jednocześnie mniej, niż kwartał temu (38,1 proc.). Równolegle utrzymuje się wzrost ocen pozytywnych. W październiku już blisko 20 proc. przedsiębiorców podsumowało poprzedni kwartał pozytywnie, podczas gdy trzy miesiące temu takich ocen notowano 11 proc., a dla porównania rok wcześniej, o tej samej porze, oceniających pozytywnie zakończony trzeci kwartał, było zaledwie 2,2 proc.

Źródło: Keralla Research

bEEbHHri

OCENA SYTUACJI WŁASNEJ FIRMY

W odniesieniu do kondycji własnej firmy Instytut Keralla również zanotował ożywienie w nastrojach. 27,3 proc. badanych przedsiębiorców informuje, że ich sytuacja polepszyła się w trzecim kwartale. Na początku roku optymistów było 18,5 proc.

Z kwartału na kwartał spada odsetek firm, w których kondycja jest słaba. Obecnie, 24 proc. ankietowanych wskazuje, że sytuacja ich firmy pogorszyła się w ostatnich trzech miesiącach. Na początku roku takich ocen było aż 44,5 proc. Należy odnotować, że w tej edycji badania po raz pierwszy w tym roku więcej przedsiębiorców deklarowało polepszenie sytuacji ekonomicznej firmy, niż wskazujących na jej pogorszenie.

bEEbHHrj

Źródło: Keralla Research

PROGNOZY LEPSZEJ KONDYCJI GOSPODARKI KRAJU

W ocenie 22,2 proc. badanych kondycja ekonomiczna kraju w czwartym kwartale tego roku polepszy się. To wzrost pozytywnych opinii o 9 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego kwartału i bardzo wyraźna poprawa również w porównaniu do roku ubiegłego, analogicznego okresu, kiedy na poprawę liczyło jedynie 5,8 proc. przedsiębiorców MŚP.

Stopniał też odsetek głosów pesymistycznie prognozujących na ostatni kwartał roku. Pogorszenia sytuacji w gospodarce kraju spodziewa się 23,7 proc. ankietowanych. To o 13 pkt. proc. mniej, niż kwartał wcześniej.

bEEbHHrk

Źródło: Keralla Research

LEPSZA KONDYCJA RÓWNIEŻ W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Czwarty kwartał będzie jeszcze lepszy, niż poprzedni w ocenie 35,7 proc. badanych przedsiębiorców. Na dalszą poprawę w firmie liczy też więcej badanych, niż rok temu i dwa razy tyle, ile na starcie 2013 roku (16,7 proc.).

O przyszłość obawia się natomiast 13,8 ankietowanych przedsiębiorców, którzy prognozują pogorszenie sytuacji ekonomicznej własnej firmy. W styczniu taki sceptycyzm podzielało jednak znacznie więcej badanych, bo 28,2 proc.

Źródło: Keralla Research

LEPSZY ROK 2013 NIŻ 2012

Równomiernie podzieliły się głosy przedsiębiorców podczas wstępnej oceny roku 2013 i choć nieznacznie dominują optymiści, to ocena wstępna kończącego się roku dzieli MŚP na trzy, niemal równe podgrupy.

Z badania Instytutu Keralla Research wynika, że ogółem 35,2 proc. badanych uznało, że rok 2013 jest lepszy pod względem rozwoju ich firmy, niż rok poprzedni (suma odpowiedzi zdecydowanie lepszy 19,2 proc. i raczej lepszy 16 proc.). Przeciwnego zdania jest 33 proc. small biznesu (suma głosów zdecydowanie gorszy i raczej gorszy), a 31,3 proc. nie dostrzega większych różnic, ani na plus ani na minus, jeśli chodzi o rozwój swojej firmy w tym roku w relacji do sytuacji ubiegłorocznej.

Źródło: Keralla Research

Wskaźnik nastrojów KERNA wzrost do minus 47,81 pkt.

*Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERNA wrósł do poziomu minus 47,81 pkt. i jest to najlepszy wynik od trzech lat. *W stosunku do ubiegłego kwartału odczyt jest wyższy, aż o 13,02 pkt. Co ważne również, porównując do analogicznego okresu roku 2012 wartość KERNA podskoczyła o 27,71 pkt. Choć wskaźnik KERNA wciąż jest na minusie jednak tak duże wzrosty dobrze prognozują. Trzeba pamiętać, że MŚP to prawie 99 proc. wszystkich firm w Polsce, a na wskaźnik KERNA wpływają opinie przedsiębiorców dotyczące kondycji własnej firmy oraz kondycji ekonomicznej kraju.

Wzrost wskaźnika KERNA to efekt lepszej percepcji zarówno tego, co działo się w gospodarce kraju, jak też lepszych ocen sytuacji w samych firmach. Czynnikiem stabilizującym, mającym niewątpliwie istotny wpływ na ocenę sytuacji, ma fakt, że nie wystąpiły żadne poważne załamania w gospodarkach światowych, czego obawiali się nie tylko analitycy, ale też obserwujący rynki zagraniczne przedsiębiorcy, a zwłaszcza ta ich część, która sprzedaje swoje produkty lub usługi poza Polskę.

Źródło: Keralla Research

INDEX ZAIR (zakupy i rezygnacje) wzrost do minus 66,5 pkt.

Index ZAIR informujący o skali zakupów (inwestycje w MŚP) oparty jest na wskazaniach o wydatkach na inwestycje i rezygnacjach z nich. W tej edycji badania INDEX ZAIR wyniósł minus 66,5 pkt., co oznacza niewielki wzrost skłonności inwestycyjnej o 1,3 pkt. kw/kw i jednocześnie - licząc w relacji do analogicznego kwartału roku ubiegłego - INDEX ZAIR wzrósł o 8,3 pkt. (r/r)

Aktualny odczyt Indexu ZAIR wskazuje na ostrożne, ale konsekwentne zwiększanie skłonności inwestycyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Źródło: Keralla Research

Instytut Keralla Research to agencja badawcza specjalizująca się w analizach business to business. Badanie sektora MŚP jest prowadzone co kwartał od 2009 roku.

Próba: uczestnicy badania to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Próba jest ogólnopolska, reprezentatywna, wynosi N = 600. Próba oddaje strukturę firm sektora MŚP; badanie uwzględnia reprezentację firm mikro - zatrudniających do 9 osób.

Czytaj więcej w Money.pl
Małe i średnie firmy nie dają się kryzysowi 60 procent takich przedsiębiorstw podjęło działania przeciwdziałające skutkom kryzysu.
Warunki pracy małych przedsiębiorstw coraz gorsze Oto wyniki ankiety przeprowadzonej z okazji półmetka rządów Donalda Tuska.
Niemal 100 procent zgody. 425 posłów "za", tylko jeden sprzeciw Przyjęta ustawa ma pomóc w walce ze skutkami kryzysu gospodarczego.
bEEbHHrC
KOMENTARZE
(0)