Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Raport NBP: Sytuacja firm gorsza. Kiedy poprawa?

Sytuacja sektora przedsiębiorstw w pierwszym kwartale tego roku się pogorszyła. Zaznaczono jednak, że istnieje możliwość poprawy popytu inwestycyjnego w najbliższych kwartałach.

Podziel się
Dodaj komentarz
(admy - Fotolia.com)

Sytuacja sektora przedsiębiorstw w pierwszym kwartale tego roku się pogorszyła. Zaznaczono jednak, że istnieje możliwość poprawy popytu inwestycyjnego w najbliższych kwartałach.

- _ Na początku 2013 r. sytuacja sektora przedsiębiorstw uległa dalszemu pogorszeniu w relacji do analogicznego okresu ub.r. Kolejny kwartał, choć w umiarkowanym tempie malały wpływy ze sprzedaży, a w efekcie tego również zyski z działalności podstawowej. Silniejszy negatywny wpływ na rentowność miały spadki wyniku na operacjach finansowych, związane głównie ze zwiększeniem ujemnych różnic kursowych _ - napisano w raporcie NBP, dotyczącym sytuacji finansowej przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 2013 roku.

Dodano, że _ obserwowane w I kw. spadki zysków nie były jednak tak silne jak pod koniec 2012 r., a w przypadku niektórych kategorii finansowych można wręcz mówić o pewnej poprawie w ujęciu kwartalnym _. - _ Trudno jednak na razie ocenić, czy była to korekta, czy też mamy do czynienia z oczekiwanym odwróceniem tendencji spadkowych, zwłaszcza, że część wskaźników nadal się pogarszała _ - czytamy w raporcie.

Zaznaczono, że spadek przychodów sektora przedsiębiorstw wynikał przede wszystkim z malejących wpływów ze sprzedaży krajowej, natomiast wpływy ze sprzedaży zagranicznej nadal rosły, a ich dynamika przyspieszyła.

Jak wynika z raportu NBP, na początku 2013 r. nakłady sektora przedsiębiorstw na inwestycje w dalszym ciągu malały. - _ Spadek ten był jednak znacznie słabszy niż w IV kw. 2012 r. Najbardziej zmniejszyły się nakłady na maszyny i urządzenia oraz środki transportu, wzrosły zaś nakłady na zakup budynków i budowli oraz narzędzia i drobniejszy sprzęt. Po obserwowanych w całym 2012 r. spadkach zwiększyła się również wartość kosztorysowa inwestycji nowo rozpoczętych, przy czym o ile wcześniej większe kwoty przeznaczano na inwestycje modernizacyjne, o tyle w I kw. wzrost dotyczył ogółu planowanych wydatków, a zatem można przypuszczać, że również inwestycji w rozbudowę potencjału firm _ - napisano.

Wskazuje to, zdaniem autorów raportu, na możliwość poprawy popytu inwestycyjnego w najbliższych kwartałach. Ponadto z raportu wynika, że dzięki rosnącym przychodom sytuacja eksporterów jest ciągle wyraźnie lepsza niż pozostałych przedsiębiorstw, choć spadek zysków obserwowany był również przez firmy sprzedające na eksport.

- _ Wzrost sprzedaży pozwolił eksporterom utrzymać dodatnią dynamikę zatrudnienia i płac. Mimo to, w całym sektorze przedsiębiorstw zatrudnienie spadło, a spadek ten był głębszy niż w poprzednim kwartale. Przedsiębiorstwa dostosowują się do słabszej koniunktury m.in. poprzez redukcję kosztów, co przyspiesza jeszcze spadek cen produkcji przemysłowej _ - podano.

Autorzy raportu zaznaczyli, że w pierwszym kwartale płynność w sektorze przedsiębiorstw utrzymała się na bezpiecznym poziomie. - _ Dynamika inwestycji krótkoterminowych, w tym zarówno środków pieniężnych, jak i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu pozostała ujemna, ale skala spadków wyhamowała. W I kw. płynność w sektorze przedsiębiorstw utrzymała się na bezpiecznym poziomie _ - napisano.

Czytaj więcej w Money.pl
Polacy coraz biedniejsi. Raport NBP Spadają nasze dochody. Realne dochody gospodarstw domowych były w zeszłym roku o 0,8 procent niższe niż w roku poprzednim. Towarzyszył temu zastój konsumpcji.
Sprawdź, ile firm chce zwiększyć zatrudnienie 20 procent firm planuje w ciągu najbliższych sześciu miesięcy zwiększyć zatrudnienie. 13 procent przedsiębiorstw zamierza je zmniejszyć.
Zaskakujące badania. Polacy mają konta, ale... Sprawdź, jakie wnioski płyną z raportu NBP pod tytułem _ Zwyczaje płatnicze Polaków _.
Tagi: prowadzenie firmy w polsce, firmy, wiadmomości, wiadomości, kraj, gospodarka, druki, baza wiedzy, zarządzanie, msp, czołówki, zarzadzanie
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz