Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Refaktura za bilety lotnicze a prawo do stawki zero procent

Refaktura za bilety lotnicze a prawo do stawki zero procent

Fot. Chad Mcdermott/Dreamstime.com

Chcąc skorzystać z preferencyjnej stawki VAT musimy pamiętać o zachowaniu dokumentacji, która jest konieczna dla jej zastosowania. W przypadku podróży zagranicznej będą to na przykład bilety za skorzystanie ze środków transportu.

Spółka X nabyła we własnym imieniu, lecz na rzecz kontrahenta – Spółki Y bilety lotnicze dotyczące transportu międzynarodowego osób z Polski do Szanghaju. Podatnik w dniu 13.05.2011 r. wystawił fakturę VAT, w której zastosował preferencyjną 0 proc. stawkę podatku VAT. Przy czym, Spółka nie posiada dokumentów potwierdzających prawo do zastosowania stawki 0 proc., tj. imiennych biletów lotniczych wystawionych na poszczególnych pasażerów. Czy w konsekwencji postąpiła słusznie korzystając z preferencyjnej stawki podatku VAT?

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż w obecnym stanie prawnym podstawową stawką podatku VAT jest stawka 23 proc. Niemniej ustawodawca od powyższej zasady przewidział kilka wyjątków w zakresie preferencyjnego opodatkowania. Przy czym wyjątki te zostały obwarowane odpowiednimi warunkami. Brak ich spełnienia niweluje ww. preferencję.

I tak, powołując się na brzmienie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT, stawka podatku w wysokości 0 proc. ma zastosowanie do usług transportu międzynarodowego. Natomiast przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:

  • a) z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,
  • b) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,
  • c) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt).

Natomiast jak czytamy w ust. 5 pkt 4 powołanego przepisu, prawo do zastosowania 0 proc. stawki podatku VAT dla usług transportu międzynarodowego jest możliwe pod warunkiem posiadania przez podatnika odpowiednich dokumentów. I tak, w przypadku transportu międzynarodowego osób - międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera. Podatnik mógł przedmiotowy bilet zeskanować/skserować i załączyć pod dokumentację podatkową.

W konsekwencji, skoro Spółka nie posiadała wyżej wymienionego dokumentu (nawet w postaci kserokopii) nie była uprawniona do opodatkowania przedmiotowej transakcji wg preferencyjnej stawki podatku VAT. Tym samym powinna obecnie wystawić fakturę korygującą in plus, oraz skorygować deklarację VAT-7 za maj 2011 r.

Czytaj więcej o podróżach służbowych
Podróże służbowe w przypadku umów cywilnoprawnych
W podróż służbową mogą udać się nie tylko pracownicy związani stosunkiem pracy, ale także osoby, które wykonują określone zadania w ramach umów cywilnoprawnych.
Kiedy podróż służbowa traktowana jest jako czas pracy?
Z rozliczeniem wyjazdów służbowych mają trudności zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Nie za wszystkie wyjazdy podwładnego szef musi płacić.
Dojeżdżasz do pracy koleją? Masz szanse na niższy podatek
Korzystając z komunikacji miejskiej, promowej czy też kolejowej koniecznie kup bilet okresowy i go zachowaj.
Grupa ECDDP
Czytaj także
Polecane galerie