Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
kursy walutowe
22.12.2011 11:38

Różnice kursowe zwiększą przychód lub koszty

W momencie rozliczenia mogą powstać dodatnie różnice kursowe - zwiększające nasze przychody lub ujemne różnice kursowe zwiększające koszty uzyskania przychodu.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Grupo P7 - Mais Europa/CC BY-NC-SA/Flickr)

*Zgodnie z ustawami podatkowymi waluty obce przeliczane są na polskie złote po kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego obowiązek podatkowy. Dzień ten może się różnić od dnia, w którym faktycznie przedsiębiorca otrzyma zapłatę. *

Warto pamiętać, że walutę obcą na rachunku bankowym przeliczamy po kursie faktycznie zastosowanym, czyli kursie danego banku z daty danej transakcji, o ile kurs ten nie różni się od kursu NBP o więcej niż 5 proc. W takiej sytuacji przeliczenie powinno nastąpić po kursie NBP. Zastosowany kurs do rozliczenia będzie więc w większości inny niż przyjęty wcześniej do obliczenia przychodu, czy kosztu.

W momencie rozliczenia mogą powstać dodatnie różnice kursowe - zwiększające nasze przychody lub ujemne różnice kursowe zwiększające koszty uzyskania przychodu. Z dodatnimi różnicami mamy do czynienia w sytuacji gdy otrzymujemy zapłatę w wysokości wyższej niż wykazany przez nas przychód, jak również gdy dokonamy zapłaty w wysokości niższej niż wykazany przez nas koszt. Ujemne różnice kursowe powstają w sposób analogiczny: otrzymana zapłata jest niższa niż wykazany przychód oraz dokonana zapłata jest wyższa niże wykazany koszt.

Różnice kursowe powstają również przy sprzedaży lub zakupie waluty obcej. W sytuacji gdy sprzedajemy walutę po cenie wyższej niż ją kupiliśmy powstają dodanie różnice kursowe, natomiast gdy wartość ta jest niższa powstają ujemne różnice kursowe.

Nawet spłacając kredyt lub pożyczkę zaciągniętą w walucie obcej powstaną różnice kursowe. Przychód zwiększymy o dodanie różnice gdy w przeliczeniu na złotówki spłacimy mniej niż pożyczyliśmy, natomiast koszty zwiększymy w sytuacji odwrotnej - spłacimy więcej niż pożyczyliśmy.

Reasumując, gdy przedsiębiorca zyskuje na obrocie walutowym, zysk ten w postaci dodatnich różnic kursowych musi doliczyć do swojego dochodu, natomiast gdy traci powstają ujemne różnice które zwiększają swoje koszty.

Od 1 stycznia 2012 roku nowe zasady

Analizując problematykę różnic kursowych w prawie podatkowym, należy wspomnieć
o nowelizacji ustawy o podatkach dochodowych, mającej na celu przede wszystkim wyeliminowanie niejasności interpretacyjnych, jakie pojawiły się w związku ze stosowaniem obowiązujących przepisów i uporządkowanie stosownych regulacji.

Przede wszystkim, podatnikom przysługuje prawo wyboru sposobu ustalania różnic kursowych. Przewidziane zostały dwie alternatywy, mianowicie metoda podatkowa, na podstawie przepisów podatkowych lub też metoda rachunkowa, w oparciu o ustawę o rachunkowości. Jest to zmiana diametralna, ponieważ dotąd podmiot, który wybrał metodę rachunkową, miał bezwzględny obowiązek jej stosowania przez okres co najmniej 3 lat.

Uwzględniając nowe regulacje prawne, w sytuacji połączenia czy podziału podmiotów, jeśli podmiot przejmowany lub dzielony stosował metodę rachunkową, to nowo powstała jednostka gospodarcza ma prawo do rezygnacji z tej metody, niezależnie od upływu czasu jej stosowania, pod warunkiem powiadomienia o rezygnacji właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 30 dni od daty dokonanego połączenia lub podziału.

Czytaj o prowadzeniu firmy w Polsce
[ ( http://static1.money.pl/i/h/7/t40455.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/uzytkowanie;prywatnych;aut;w;firmie;bedzie;bardziej;oplacalne,123,0,978299.html) Użytkowanie prywatnych aut w firmie będzie bardziej opłacalne Od stycznia przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć w koszty więcej wydatków związanych z użytkowanymi w firmie samochodami osobowymi.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/228/t84708.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/nie;wydales;ani;grosza;vat;i;tak;sie;nalezy,50,0,977202.html) Nie wydałeś ani grosza? VAT i tak się należy Transakcje barterowe polegają na wymianie świadczenia na świadczenie bez udziału pieniądza.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/219/t126427.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/jak;skutecznie;promowac;swoja;firme,188,0,968380.html) Jak skutecznie promować swoja firmę? Dobra reklama nie musi być jednak droga. Nowoczesne narzędzia promocyjne pozwalają osiągnąć wymierne efekty, bez konieczności ponoszenia znacznych wydatków.

[1] Podany kurs jest kursem fikcyjnym przyjętym na potrzeby przedstawienia przykładu

Tagi: kursy walutowe, różnice kursowe, wiadomości, porady, druki, baza wiedzy, zarządzanie, msp, czołówki, zarzadzanie
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz