Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Sejm przyjął nowe prawo upadłościowe

0
Podziel się:

Sejm przyjął nowe prawo upadłościowe, umożliwiające zwołanie wstępnego zgromadzenia wierzycieli, na którym będzie można zawrzeć układ. Dzięki tej zmianie będzie zbędne prowadzenie postępowania upadłościowego na ogólnych zasadach

Na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli będzie można zawrzeć układ

Sejm przyjął nowe prawo upadłościowe, umożliwiające zwołanie wstępnego zgromadzenia wierzycieli, na którym będzie można zawrzeć układ. Dzięki tej zmianie będzie zbędne prowadzenie postępowania upadłościowego na ogólnych zasadach.

W środę za przyjęciem Prawa upadłościowego i naprawczego było 394 posłów, przeciw 17, a pięciu posłów wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi do Senatu.

Sejm doprecyzował przepisy dotyczące postępowania o ogłoszenie upadłości i zdecydował, że postanowienie w tej sprawie powinno być wydane w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia takiego wniosku.

Sejm przegłosował także poprawkę, rozszerzającą majątek spółki, który po ogłoszeniu upadłości nie wchodzi do masy upadłości. Oprócz m.in. nieściągalnych wierzytelności wyłączonych przez sędziego-komisarza dodano tu także niezbywalne ruchomości.

Prawo upadłościowe przewiduje wprowadzenie jednolitego postępowania wobec niewypłacalnego przedsiębiorcy, zamiast dotychczasowego postępowania upadłościowego i postępowania układowego.

W pierwszym etapie będzie przeprowadzone badanie, czy istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości. Drugi etap to właściwe postępowanie upadłościowe, które służyć będzie likwidacji majątku upadłego i zaspokojeniu wierzycieli z uzyskanych w ten sposób środków, bądź zawarcia układu.

Zgodnie z ustawą, podstawą ogłoszenia upadłości będzie niewypłacalność dłużnika, przez co rozumie się niewykonanie wymaganych zobowiązań (niespłacanie długów). Zrezygnowano tu z pojęcia "zaprzestanie płacenia długów", które obowiązuje w obecnym prawie upadłościowym.

Nowe prawo upadłościowe zezwoli przedsiębiorcom m.in. na zastosowanie postępowania naprawczego i skorzystanie z oddłużenia.

Postępowanie naprawcze dotyczy przedsiębiorców, którzy płacą podatki, ale wiedzą, że wkrótce skończą się im dochody i będą niewypłacalni. Procedura została przewidziana dla przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, a więc nie obejmuje firm wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej. W środę Sejm rozszerzył możliwość stosowania tej procedury także o publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Postępowanie naprawcze będzie postępowaniem uproszczonym i będzie toczyć się poza sądem, jedynie pod jego nadzorem.

Warunkiem przeprowadzenia postępowania naprawczego jest opracowanie przez przedsiębiorcę planu naprawczego, który ma obejmować restrukturyzację zobowiązań, majątku i zatrudnienia.

Małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały trzy miesiące na przedstawienie planu restrukturyzacji oraz jego przyjęcie i zawarcie układu. Większe firmy będą miały na to cztery miesiące. Ustawa zakłada, że w tym czasie zostanie wstrzymane naliczanie odsetek i postępowanie egzekucyjne.

Dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wprowadzono procedurę oddłużenia po ukończeniu upadłości.

Ustawa zaostrza kary dla przedsiębiorców, którzy celowo doprowadzają firmy do upadłości i utrudniają proces upadłościowy. Działania te skutkować będą zakazem prowadzenia działalności przez 10 lat.

W porównaniu z aktualnym stanem prawnym ustawa wprowadza zasadnicze zmiany, jeśli chodzi o sytuację wierzycieli, których wierzytelności zostały zabezpieczone hipoteką, zastawem rejestrowym, czy wpisem w rejestrze.

Obecne zapisy umożliwiają wierzycielowi zaspokojenie jego roszczeń nie z przedmiotu, na którym zabezpieczenie zostało ustanowione, lecz z całego majątku wchodzącego do masy upadłościowej.

Ustawa znosi taką możliwość i spowoduje, że wierzyciele tacy będą zaspokajani z sumy uzyskanej ze sprzedaży przedmiotu obciążonego po odliczeniu kosztów sprzedaży.

Nowe prawo upadłościowe reguluje upadłość banków i instytucji kredytowych oraz zakładów ubezpieczeń i podmiotów emitujących obligacje.

Obecnie obowiązujące Prawo układowe i upadłościowe pochodzi z 1934 roku. Mimo jego nowelizacji z 1997 roku ustawa, w opinii ekspertów, nie chroni w wystarczającym stopniu wierzycieli i wciąż nie jest korzystna dla dłużników.

Koszt wejścia w życie nowego prawa (około 35 mln zł), wynikać będzie głównie z zatrudnienia większej liczby sędziów i urzędników sądowych, co jest związane ze spodziewaną większą liczbą postępowań upadłościowych.

Według ministra sprawiedliwości Grzegorza Kurczuka, w 2003 roku po wejściu w życie nowelizacji prawa upadłościowego liczba takich spraw w sądach gospodarczych wzrośnie do 12.000, z około 6.000 obecnie.

W 2001 roku upadłość ogłosiło około 1200 firm, ponad 20 proc. więcej niż w 2000 roku.

msp
zarzadzanie
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)