Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Świadectwo pracy - nowa szata

0
Podziel się:

Wraz ze zmianami w kodeksie pracy pojawiła się również zmiana w zakresie informacji jakie powinny znajdować się na świadectwie pracy.

bFfARufF

Od 1 stycznia 2003 roku obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy, powołany Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 214, poz. 1809).

Wraz ze zmianami w kodeksie pracy pojawiła się również zmiana w zakresie informacji jakie powinny znajdować się na świadectwie pracy.

W nowym świadectwie pracy pojawiają się dodatkowe informacje, m.in. takie jak:
a) informacja dot. podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
b) informacja o wykorzystanym urlopie w roku kalendarzowym, w którym dochodzi do ustania zatrudnienia, bez wpisywania informacji o urlopie zaległym,
c) informacja o ilości dni z 4-dniowego limitu na tzw. krótkie niedyspozycje, które pracownik wykorzystał do dnia ustania zatrudnienia,
d) informacja o łącznej liczbie dni niezdolności do pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia,
e) informacja o dniach, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia - dot. pierwszego dnia niezdolności do pracy trwającej nie dłużej niż 6 dni, za który to dzień pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

bFfARufH

W załączniku do rozporządzenia znajduje się wzór nowego świadectwa pracy.

bFfARugi
praca
msp
zarzadzanie
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)